Усі новини по тегу «Дисконтування »

Новин: 103
 • За якою ставкою дисконтувати довгостроковий кредит за програмою 5-7-9?
  ТОВ – платник податку на прибуток у 2020 році отримало довгостроковий кредит в банку за програмою 5-7-9. При отриманні кредиту було прийняте рішення дисконтувати його за ставкою рефінансування НБУ. Розмір ставки дисконтування переглядався щоквартально. Чи можна переглядати ставку щорічно або відмовитися від дисконтування цього кредиту?
  02.02.202341
 • Облік амортизації премії за військовими ОВДП та облік дисконтних ОВДП
  Юрособа придбала військові ОВДП 13.05.22 р., номінальна вартість - 1000 грн, сплата відсотків - 26.10.2022 р., 26.04.2023 р., 25.10.2023 р. Розмір купонного платежу на одну ОВДП - 57,50 грн, вартість одного ЦП - 1005,73 грн, дата погашення ЦП - 25.10.2023 р. Також було придбано ОВДП з дисконтом за 945,11 грн, номінальна вартість 1000 грн. При купівлі ОВДП за ціною вище номінала оподатковуються тільки відсотки за мінусом амортизації премії? При купівлі дисконтних ОВДП на 352 рахункуобліковується сума без дисконту?
  06.07.2022135
 • Як відобразити в обліку витрати, якщо немає доходів?
  У зв'язку з війною призупинено діяльність. Немає продажів, але є витрати: оренда, комуналка, зв'язок, зарплата. Причому є доходи від дисконтування, курсові різниці, відсотки банку. Як такі витрати відображати в обліку? Чи призупиняти амортизацію ОЗ? Що з ПДВ (пп. 198.5 ПКУ)?
  20.06.20221 9422
 • Бухоблік придбаної дебіторської заборгованості за позикою з дисконтом
  Підприємство за договором про відступлення права вимоги придбало за 1 млн грн дебіторську заборгованість за позикою на суму 10 млн грн, з терміном погашення - 2037 рік. Як відобразити в бухобліку?
  24.01.2022655
 • При отриманні фіндопомоги від засновника дисконт не призводить до виникнення доходу
  При визначенні теперішньої вартості довгострокових фінансових зобовязань (десятирічний валютний кредит від пов’язаної компанії), дисконт та амортизацію дисконту пiдприємство хоче відображати через власний (додатковий) капітал, а не через дохід чи витрати. Які підстави для цього наведено в НП(С)БО?
  19.01.2022505
 • Списання недоамортизованого дисконту при достроковому погашенні облігацій
  Підприємство - платник податку на прибуток (застосовує податкові різниці) емітувало довгострокові облігації. Відобразило суму дисконту, який амортизує. Пред’явник достроково повертає облігації в грудні 2021 р. Підприємство оплачуватиме ці облігації частково в грудні 2021 р. і остаточно в січні-лютому 2022 р. Як списати недоамортизований дисконт?
  22.12.2021139
 • Дисконтування кредитної лінії з поступовим графіком погашення
  8 грудня 2021 підприємство отримало кредит в сумі 6 млн грн, який підлягає поступовому погашенню: 1 млн грн до 1.9.2022; 1 млн грн до 1.10.2022; 1 млн грн до 1.11.2022; 3 млн грн до 8.12.2024. Чи дисконтувати цей кредит і з якого періоду починати дисконтування?
  16.12.2021361
 • Придбання дебіторської заборгованості з дисконтом
  Підприємство придбало дебіторську заборгованість з дисконтом. Як відобразити цю операцію в бухобліку, якщо строк погашення цієї придбаної заборгованості за договором з первісним кредитором вже настав (або більше 1 року)? Як її обліковувати надалі, якщо підприємство протягом наступного року не планує її продати/пред'явити до погашення?
  07.12.2021263
 • Як дисконтувати суму гарантійного платежу при оренді?
  Неприбуткова організація орендує приміщення комунальної власності і сплачує гарантійний платіж, якщо після закінчення строку оренди за відсутності прострочень і пошкодження майна повертає орендарю. Як дисконтувати та обліковувати зобов’язання за таким гарантійним платежем?
  05.11.2021521
 • Як списати дисконт при достроковому погашенні заборгованості?
  Підприємство отримало довгострокову позику, яку дисконтувало в обліку. Прийнято рішення на суму отриманої позики до моменту її погашення збільшити СК. Як відобразити в обліку недоамортизовану суму дисконту?
  20.10.2021315
 • Чи потрібно дисконтувати кредит під «пільгові» 0%?
  Підприємство отримало у банку кредит на 2 роки (на поповнення обігових коштів) з пільговою ставкою на час дії карантину – 0%. Після закінчення карантину ставка становитиме 3%. Умовами договору передбачено погашення частини суми через 12 місяців. Чи потрібно дисконтувати такий? За якою формулою?
  10.09.20211 349
 • Юрособа – «єдинник» хоче надати довгострокову ПФД: які будуть наслідки?
  Фізособа є співзасновником ТОВ 1 (резидент, платник ЄП - 5%) і співзасновник ТОВ 2 (нерезидент). ТОВ 1 хоче надати ТОВ 2 поворотну фіндопомогу в сумі 50 тис. євро на 24 місяці. Який бухгалтерський та податковий облік такої операції, дисконтування?
  06.09.2021617
 • Податковий облік придбання та продажу облігацій з дисконтом
  Підприємство у 2018 році за 1000 грн придбало облігацію, номінал якої 1200 грн. За 2 роки амортизація дисконту (200 грн) віднесена до доходу. У 2020 році облігацію продано за 1500 грн. У 2018 та 2019 роках подавалася річна декларація. У 2020 р. – поквартально. Як в 2020 р. заповнити Додатки ЦП та РІ?
  06.08.20211731
 • Пролонгація договору позики заднім числом: які наслідки?
  Підприємство має прострочену кредиторську заборгованість за договором позики з нерезидентом. Термін повернення позики - 31.08.18 р. Відсотки з цього періоду за договором не нараховуються. У липні 2021 р. прийнято рішення продовжити договір заднім числом з 01.09.18 по 01.09.23 рр. Чи потрібно нарахувати відсотки з 01.09.18 р. і чи має підприємство право включити їх до витрат 2021 року? З якого періоду дисконтувати таку заборгованість?
  12.07.2021541
 • Чи дисконтувати неповернуту безвідсоткову ПФД, надану на рік?
  ТОВ на ЗСО надало безвідсоткову ПФД засновнику, який є працівником підприємства з 26.12.2017 р., в сумі 4 млн грн з терміном повернення не пізніше, ніж через календарний рік з дня надання. Повернення відбувалося частинами, але частина допомоги в сумі 3489950,00 грн так і залишилась неповернутою. Чи потрібно дисконтувати таку допомогу?
  07.07.20211 072
 • Як визначити ставку дисконту для кредитної лінії?
  Протягом кількох днів лютого 2021 р. підприємство отримувало кредит за договором банківської кредитної лінії, строком на 2 роки, із ставкою 13% річних. Згідно з обліковою політикою для вибору ринкових процентних ставок підприємство користується інформацією, розміщеною на сайті НБУ. Як визначити ставку дисконту?
  04.06.2021371
 • Списання безнадійної поворотної фіндопомоги платником ЄП IV групи
  Фермерське господарство на ЄП IV групи надало поворотну фіндопомогу іншому суб’єкту господарюванню (СГ), який після спливу 3 років припинив свою діяльність і ліквідувався. Які податкові наслідки для ФГ, як вплине на нього така заборгованість, чи застосовується дисконтування?
  24.05.2021196
 • Чи потрібно дисконтувати прострочену заборгованість?
  Є договори, оплата за якими так і не надійшла до кінця 2020 року: 1) дебіторська заборгованість, строк сплати до 31.12.2020 р. або до повного погашення зобов'язання сторонами; 2) кредиторська заборгованість - до 31.12.2019 р. або до повного погашення зобов'язання сторонами; 3) договір позики від юрособи, повернення коштів - за пред'явленням позикодавця протягом 15 днів. Чи дисконтувати ці заборгованості?
  19.03.20211 1516
 • Дисконтування відновлювальної кредитної лінії
  ТОВ на загальній системі має право протягом 3-х років користуватися відновлювальною кредитною лінією: отримувати та погашати кредит в довільному порядку. На кінець кожного року кредит повинен бути повністю погашений. З початку наступного року знову можна користуватися кредитом протягом року. Чи потрібно дисконтувати такий кредит?
  02.03.20214562
 • Як встановити ставку дисконтування?
  Як правильно розрахувати ставку дисконтування довгострокових зобов'язань (позика від нерезидента на 5 років, сума - 500 тис. у долларах США), якщо ставка за договором кредитування - 6%?
  24.02.20211 654
 • Як обліковувати суму нарахованого дисконту та амортизації?
  Підприємство отримало у грудні 2019 року ПФД з терміном погашення - грудень 2021 року. 31.12.2019 р. було нараховано дисконт, а протягом 2020 року нараховувалась амортизація дисконту. Що з залишком суми дисконту при переведенні заборгованості у поточну на дату балансу 31.12.2021 року?
  25.01.2021376
 • Чи потрібно дисконтувати прострочену заборгованість?
  Підприємством 03.01.2020 року було отримано ПФД із терміном повернення до 02.01.2021 р. Наразі ПФД не було повернуто. Чи потрібно дисконтувати таку заборгованість?
  21.01.20212 6321
 • Чи дисконтується простий вексель зі строком погашення «за пред'явленням»?
  Підприємство видало простий вексель без фіксованої дати погашення, зазначивши «За пред’явленням». Чи підлягає заборгованість за таким векселем дисконтуванню? Коли заборгованість за цим векселем можна вважати безнадійною?
  05.01.2021148
 • Як обрати ставку дисконту для кредиту з неринковою ставкою відсотку?
  Юрособа отримала від банку кредит за програмою «5-7-9». За договором базова процентна ставка 13%, з якої Фонд сплатить 10%, а 3% підприємство. Ринкова ставка згідно із статистичними даними на сайті НБУ на день отримання кредиту - 12,6%. Яку ставку (базову чи яку платитиме підприємство) потрібно порівнювати із ринковою для дисконтування?
  04.01.20217132
 • Чи потрібно дисконтувати кредит, якщо відсотки ринкові?
  Компанія придбала у кредит автомобіль у кінці 2018 р. Кредит надано банком. Чи потрібно дисконтувати залишок заборгованості перед банком, якщо відсотки за користування кредитом відповідають ринковим?
  04.01.2021352