Головна Усі консультації Оподаткування Податок на прибуток

Визначення частки прибутку при обліку фінінвестиції за методом участі в капіталі

Материнська компанія (МК) планує обліковувати фінінвестицію в ДП за методом участі в капіталі. Згідно з п. 12 та пп. 13-14 П(С)БО 12, МК має виключити із прибутку частку, яка є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Оскільки МК надає щомісячно юрпослуги ДК, як визначити суму прибутку за такими послугами?

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій  відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування (п. 3 НП(С)БО 12).

На дату балансу такі інвестиції відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування (п. 12 НП(С)БО 12).

Балансова вартість фінінвестиції збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за  звітний  період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.

Приклад обліку фінінвестицій наведено в додатку 2 до НП(С)БО 12.

Якщо емітент отримує прибуток, то збільшення частки інвестора в чистому прибутку відображається проводкою: Дт 141 Кт 721.

Якщо емітент отримує збиток, то втрати інвестора відображають проведенням: Дт 961 Кт 141.

Але, як зазначалося, балансову вартість фінінвестицій коригують тільки на ті суми змін у чистому прибутку (збитку), які не є результатом операцій між інвестором та об’єктом інвестування.

 

ПрикладМК (інвестор), який має частку 100% у СК ДП протягом звітного періоду надало емітенту (ДП) послуги на суму 100 000 грн., без урахування ПДВ. ДП віднесло вартість цих послуг до складу витрат на рахунок 92, а потім на зменшення фінрезультату звітного періоду: Дт 791 Кт 92.

Таким чином, внаслідок цієї операції на суму 100 000 грн було зменшено прибуток (чи збільшено збиток) емітента (ДП).

Прибуток ДП звітного року – 300 000 грн.

Інвестор (МК) має відобразити збільшення своєї частки в чистому прибутку емітента: Дт 141 Кт 721 – 400 000 грн. (300 000 + 100 000).

Поряд з цим порядок відображення внутрішніх операцій між інвестором і об’єктом інвестування описано в пп. 13 і 14 НП(С)БО 12.

Відповідно до п. 13 НП(С)БО 12, якщо інвестор вносить або продає активи спільному, асоційованому підприємству, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів
спільного, асоційованого підприємства відповідно.

Сума прибутку (збитку) від внеску або продажу спільному, асоційованому підприємству активів, що припадає на частку інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора лише після продажу спільним, асоційованим підприємством цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів.

Тобто, якщо інвестор надав емітенту послуги, ці послуги включаються до складу доходів інвестора тільки тоді, коли відображаються у фінансових результатах емітента.

За даними прикладу вартість послуг емітент відносить на рахунок 92 і потім на 791. Тобто, вони фактично відразу відображаються у фінрезультатах емітента. Тому інвестор може відразу відобразити дохід від надання цих послуг.

 ***

Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 82 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Податок на прибуток , Облік , Послуги

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі