Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Витрати на ремонт офісу власними силами: що в обліку?

Підприємство планує самостійно відремонтувати придбане офісне приміщення, закупити матеріали та залучити до роботи майстрів відповідного профілю за договорами ЦПХ та (або) строковими трудовими договорами. Як документально оформити та відобразити в обліку витрати на придбання будівельних матеріалів та оплату виконаних робіт?

Запитання:

Підприємство має намір власними силами відремонтувати придбане офісне приміщення, закупити матеріали та залучити до роботи майстрів відповідного профілю (збудувати, поштукатурити та пофарбувати внутрішні стіни, покласти кахлі на підлогу, прокласти труби та встановити сантехніку, розвести електрику та Інтернет мережу всередині приміщення). Майстрів планується залучати на підставі договорів ЦПХ та (або) строкових трудових договорів. Як в такому випадку оформити документально та відобразити в обліку та оподатковувати витрати на придбання будівельних матеріалів та оплату виконаних робіт?

 

Відповідь:

Об'єкт основних засобів у абз. 9 п. 4 П(С)БО 7 визначено як:

  • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
  • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
  • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
  • інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з витрат, перелік яких наведено в п. 8 П(С)БО 7. До цього переліку також належать інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою (абз. 7 п. 8 П(С)БО 7).

Отже, за ДТ субрахунку 151 відображаються як витрати, пов’язані з придбанням приміщення, так і витрати, пов’язані з доведенням приміщення до придатності його використання із запланованою метою.    

Також про придбання та ремонт нежитлового приміщення під офіс читайте тут та тут.

Подальші витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включатимуться до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7).

 

Залучення будівельників за договорами ЦПХ та (або) строковими трудовими договорами

За трудовим договором (угодою) працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП). 

Положення ст. 29 КЗпП зобов'язують власника або уповноважений ним органа до початку роботи за укладеним трудовим договором:

  • роз'яснити працівнику його права і обов'язки;
  • проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
  • ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
  • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Основна відмінність договору ЦПХ (договору підряду) від трудового договору, включаючи строковий, полягає у тому, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

 

Облік та використання будівельних матеріалів

Підприємства-забудовники, а також ті, що виконують ремонт для власних потреб  відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання та комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і конструкцій на субрах. 205 «Будівельні матеріали».

Устаткування та будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрах. 205 на рах. 15 після підтвердження їх монтажу й використання.

При цьому будівельні матеріали, що передані підрядникам, за договорами ЦПХ обліковуються на субрах. 206 «Матеріали, передані в переробку».

Витрати, що пов’язані з використанням матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям (підрядникам за договорами ЦПХ), відображаються безпосередньо за ДТ субрах. 151.

Докладніше про виконання підрядних робіт з матеріалу замовника див. тут>> 

***

Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Будівництво , Витрати , Облік , Ремонт

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі