Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Придбання та ремонт нежитлового приміщення під офіс: нюанси бухгалтерського обліку

Підприємство (платник єдиного податку 3 групи) придбало нежитлове приміщення з використанням під офіс. Якими документами та бухгалтерськими проведеннями треба оформити приймання на баланс приміщення, та як визначається його первісна вартість? Як обліковуються витрати на ремонт даного приміщення?

Відповідно до пп. 296.1.3 ПКУ, платники єдиного податку III групи (юрособи) використовують дані спрощеного бухобліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень п. 44.2, 44.3 ПКУ. Тобто на них поширюється П(С)БО 25. Згідно з п. 10 П(С)БО 25, юрособи, платники єдиного податку, з метою складання фінзвітності визнають доходи і витрати за НП(С)БО.

Придбані основні засоби оприбутковуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Згідно з п. 8 П(С)БО 7, до первісної вартості придбаних основних засобів включаються такі витрати:

 • сума грошових коштів сплачених при придбанні таких основних засобів;
 • сума коштів сплачена за монтаж та підготовчі роботи, що пов’язанні з введенням таких ОЗ в експлуатацію;
 • збори,  державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються  в  зв'язку  з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів.
 • Відповідно до інструкції №291 на рахунку бухгалтерського обліку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» ведеться облік витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби". Отже придбання об’єкту основних засобів відображається бухгалтерським проведенням Дт 152 Кт 631. Тож, на даному рахунку будуть обліковуватись витрати на ремонт і поліпшення такого приміщення, що пов’язані з можливістю його введення в експлуатацію і відповідно збільшуючи первісну вартість такого об’єкта основних засобів.

Порядок нарахування амортизації зазначено у п. 22 – 30 П(С)БО 7. Амортизація нараховується одним із перелічених методів за вибором самого підприємства (вибір методу нарахування амортизації для конкретного об’єкта ОЗ визначається комісією під час введення його в експлуатацію та може зазначатися в акті типової форми ОЗ-1 – у висновках комісії):

 • прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;
 • зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість; 
 • прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється; 
 • кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;
 • виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів. 

При цьому амортизація починає нараховуватись з місяця, що настає за місяцем у якому такий об’єкт ОЗ було введено в експлуатацію – п. 29 П(С)БО 7. Введення такого приміщення в експлуатацію оформлюється наказом керівника та складеним на його підставі актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма №ОЗ-1). Такий акт складається спеціальною комісією, яка назначається наказом керівника.

Операція з введення приміщення в експлуатацію відображається бухгалтерським записом Дт 103 Кт 152. При цьому, як було зазначено раніше, до вартості такого основного засобу потраплять також витрати до доведення його до того стану в якому такий об’єкт основних засобів може використовуватись за своїм призначенням.

В подальшому ремонт об'єкта ОЗ (як поточний, так і капітальний) належить до витрат періоду, у якому його було завершено. А ось поліпшення об'єкта основного засобу збільшує його первісну вартість (про ремонт ОЗ ми відповідали тут). 

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
3 група ЄП , Єдиний податок , Нерухомість , Облік , Ремонт

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі