• Посилання скопійовано

Вихід учасника з ТОВ: що з податками?

Учасник виходить з ТОВ, причому ТОВ повертає внесок, передаючи учаснику землю і приміщення. Як скласти податкові накладні? Коли учасник має сплатити ПДФО і ВЗ за одержану земельну ділянку і приміщення?

ПДВ

Господарська операція з повернення учаснику внеску майном (в розглядуваній ситуації – земельною ділянкою, приміщенням) з точки зору оподаткування є операцією постачання. Детальніше про це можна почитати тут, тут, тут.

Це означає, що якщо ТОВ є платником ПДВ, то воно на поставлені ділянку, приміщення має в загальному порядку нарахувати ПДВ, скласти ПН і зареєструвати в ЄРПН.

Щодо пільги при продажу земельних ділянок.

Відповідно до пп. 197.1.21 ПКУ, звільняються від оподаткування операції з постачання (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень абз. 1 пп. 197.1.13 ПКУ).

Про особливості застосування цієї норми можна почитати тут:

1) якщо здійснюється операція з постачання земельної ділянки, що знаходиться під об'єктом нерухомості, як окремого об’єкта, то така операція з відчуження звільняється від оподаткування ПДВ (за умови відображення в обліку придбання такої ділянки як окремого об'єкта);

2) у разі, якщо здійснюється операція з постачання об'єкта нерухомості разом з земельною ділянкою, яка знаходиться під таким об'єктом та обліковується у загальній вартості об'єкта нерухомості (включається до його вартості), то такі операції підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

Скажемо ще конкретніше: якщо земельна ділянка передається учаснику за окремим договором, то операція постачання звільняється від оподаткування ПДВ. Якщо передається за одним договором, причому приміщення знаходиться на такій земельній ділянці, то операція оподатковується ПДВ в загальному порядку.

Окремі особливості складання ПН.

Відповідно до пп. 201.5 ПКУ, для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні.

Тому якщо передача земельної ділянки підпадає під умови звільнення, на таку операцію складається окрема ПН, і окрема на передачу приміщення, навіть якщо передача оформлена одним документом. Якщо ж передача оформлена одним документом, і умови пільги по землі не виконуються, то складається одна ПН, в якій відображають як передачу ділянки, так і передачу приміщення.

Якщо ж передача землі і приміщення оформлена різними первинними документами, то в будь-якому разі складаються окремі ПН.

Складається звичайна ПН на неплатника. Тобто, в рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється (див. п. 12 Порядку № 1307).

Поряд з цим у шапці ПН (у її верхній лівій частині) у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини: «02» - складена на постачання неплатнику податку.

На постачання земельної ділянки у гр. 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) проставляють умовний код «00301» «земельна ділянка» із Довідника умовних кодів товарів. А на постачання приміщення у цій графі може бути проставлений умовний код «00117» «приміщення». Але варто проглянути Довідник умовних кодів, можливо, там міститься назва, яка більше відповідає особливостям конкретного приміщення. Тоді слід брати код такої назви. Наприклад, якщо це «нежитлове приміщення», код буде «00115» тощо.

Якщо застосовується пільга і передача ділянки звільняється від оподаткування ПДВ, то:

  • у шапці ПН (у її верхній лівій частині) на звільнену операцію у графі «Складена на операції, звiльненi від оподаткування» роблять помітку «Без ПДВ»;
  • у гр. 8 розділу Б зазначається код ставки – «903» (звільнена операція);
  • у гр. 9 розділу Б — код пільги «14060430» (див. Довідник податкових пільг станом на 01.01.23 р. № 112/2).

 

Як визначити базу оподаткування ПДВ?

Відповідно до пп. 188.1 ПКУ, база оподаткування визначається на рівні договірної вартості, але не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Якщо залишкова вартість поверненого приміщення буде вищою за договірну вартість, то потрібно буде скласти ПН на різницю між залишковою і договірною вартістю.

 

Відображення в декларації з ПДВ

Оподатковувані операції відображаються в рядку 1.1 декларації.

Звільнені операції відображаються в рядках 5 і 5.1 декларації. Поряд з цим слід буде заповнити таблицю 2 додатку 5 до декларації, в якій розраховується сума податкової пільги.

Нарахування компенсуючих ПЗ з ПДВ за ст. 199 ПКУ.

Якщо ТОВ застосує пільгу, у нього виникне обов’язок нараховувати компенсуючі ПЗ з ПДВ на товари, послуги, які частково використані в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях. Як правило, це усілякі офісні витрати, придбані з ПДВ. Детально про компенсуюче ПЗ з ПДВ за ст. 199 ПКУ ми писали тут, тут.

 

Коли учасник має сплатити ПДФО і ВЗ за одержану земельну ділянку і приміщення

Для учасника фізособи ця операція є продажем корпоративних прав та оподатковується згідно з пп. 170.2 ПКУ

За наслідками року, в якому отримано майно, фізособа має подати до 1 травня року, що настає за звітним податкову декларацію про майновий стан і доходи. Якщо за розрахунком отримає оподатковуваний дохід, з суми доходу слід утримати ПДФО, ВЗ, і сплатити до бюджету – не пізніше 31 липня року, в якому подана декларації. Детальніше це питання розглянуто, приміром, тут.

***

Читайте також:

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДВ»