• Посилання скопійовано

Неприбуткова організація безоплатно передає ОЗ нерезиденту: які наслідки в бухобліку та з ПДВ?

Неприбуткова організація, платник ПДВ, в 2021 р. безоплатно отримала з-за кордону комп’ютерне обладнання вартістю більше 20000 грн і поставила на облік як ОЗ. Цей ОЗ використовувався не в госпцілях, були нараховані ПЗ з ПДВ за пп.198.5. ПКУ. Зараз організація безоплатно передає це обладнання нерезиденту. Які наслідки в бухобліку та щодо ПДВ?

Бухгалтерський облік основних засобів в неприбуткових організаціях ведеться за загальними правилами на підставі НП(С)БО 7 та Методрекомендацій з бухобліку ОЗ. Відповідно до п. 33 НП(С)БО 7, об’єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу), зокрема, у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі.

До 21.10.2021 р. діяв Наказ №352 (втратив чинність з 22.10.2021 р. відповідно до наказу Держстату від 22.10.2021 р. №266), і при безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт за формою №ОЗ-1, затвердженою цим наказом, складався у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби). Оскільки зараз Наказ №352 вже не є чинним, то підприємство може на власний розсуд складати за довільною формою акт приймання-передачі або інший документ, що підтверджує факт передання ОЗ іншій особі. Якщо контрагент є нерезидентом, як правило, документи складаються декількома мовами – українською та іншою мовою, прийнятною для сторін.

У бухобліку роблять такі записи:

  • Дт 13 Кт 10 — на суму накопиченого зносу обладнання;
  • Дт 976 Кт 10 — на суму залишкової вартості, якщо обладнання не до кінця замортизоване і вона не нульова.

 

Оподаткування ПДВ

Операція з безоплатного передання ОЗ та МНМА підпадає під визначення операції з постачання товарів. Відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Тому ця операція є оподатковуваною операцією для цілей ПДВ.

В даному випадку відбувається вивезення обладнання за межі митної території України, тож ставка ПДВ буде 0% відповідно до пп. 195.1.1 ПКУ. Щодо складання ПН на експорт докладніше читайте туттут та тут>>

База оподаткування визначається за правилом пп. 189.17 ПКУ – базою оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України. Оскільки в даному випадку обладнання передається безкоштовно і договірна вартість дорівнює нулю, то слід зважати на мінімальну базу оподаткування, визначену в абз. 2 пп. 188.1 ПКУ: база оподаткування для ОЗ не може бути нижче балансової (залишкової) вартості ОЗ за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (в даному випадку – передання ОЗ іншій організації). Якщо балансова вартість обладнання нульова (воно повйнстю замортизоване), то й мінімальна база оподаткування теж буде нульова.

Оскільки обладнання буде використане в оподатковуваній операції, то можна буде відкоригувати податкові зобов’язання з ПДВ, що були раніше нараховані за пп. 198.5 ПКУ. А саме: у разі якщо необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник ПДВ може зменшити суму податкових зобов’язань, що були нараховані відповідно до пп. 198.5 ПКУ, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеної при нарахуванні ПЗ за пп. 198.5 ПКУ та зареєстрованої в ЄРПН. Зауважимо, що це право організації, а не обов’язок.

У кінцевому підсумку виходить, що в разі передання обладнання іншій особі неприбуткова організація отримує право відкоригувати раніше нараховані ПЗ з ПДВ за пп. 198.5 ПКУ, а податкові зобов’язання на саму операцію передання нараховуються за ставкою 0%, оскільки відбувається вивезення обладнання за межі митної території України.

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДВ»