Главная Все консультации Учет и отчетность Первичные документы, типовые формы

Перебування працівника в орендованому приміщенні у позаробочий час: як документально підтвердити?

У зв'язку з необхідністю працівник змушений знаходитися в орендованому офісному приміщенні після завершення робочого часу. Орендодавець вимагає від орендаря повідомити, згідно з яким документом працівник має право знаходитись в офісному приміщенні в позаробочий час. Яким документом це можна підтвердити?

Положення ч. 1 ст. 773 ЦКУ зобов'язують наймача (орендаря) користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

Тому, в ситуації, яка розглядається, відповідальному представнику орендаря необхідно уважно переглянути розділ договору оренди, в якому сторони погодили права та обов’язки орендаря та орендодавця.

Наприклад, до обов’язків орендаря можуть висуватися такі вимоги:

  • утримувати приміщення в належному стані, відповідно до вимог протипожежної безпеки та санітарних норм, також правил користування тепловою та електричною енергією;
  • не допускати перевантаження електромереж;
  • запобігати пошкодженню і псуванню обладнання та устаткування.

Орендодавець зі свого боку, може зобов’язуватись:

  • забезпечувати безперешкодне використання орендарем приміщення‚ що орендується‚ на умовах договору;
  • видавати у необхідній кількості за заявками орендаря постійні та разові перепустки до будівлі‚ в який розміщене приміщення‚ що орендується.

Крім того, в договорі оренди може встановлюватися умови щодо часу перебування працівників орендарів у приміщеннях, що знаходяться в офісній будівлі.

Наприклад:

  • постійна перепустка, що оформлюється на працівника орендаря, дає йому права на перебування у приміщеннях офісної будівлі з 8:00 до 19:00  щоденно, крім суботи, неділі та загальнодержавних святкових днів;
  • для перебування працівників орендарів у приміщеннях офісної будівлі в інший час, крім з 8:00 до 19:00, орендар має оформити за підписом керівника заявку до 16:00 поточного дня із зазначенням в ній дати та часу перебування (наприклад, з 19:00 до 21:30), а також прізвищ працівників;
  • для відвідування приміщень офісної будівлі у вихідні дні (суботу, неділю та на загальнодержавні свята) заявка з додаванням до неї наказу про роботу у вихідний та святковий день подається до 16:00 дня, що передує дню відвідування будівлі;
  • у разі перебування працівників орендаря в приміщеннях офісної будівлі без своєчасного оформлення вказаної заявки, вони зобов’язані звільнити ці приміщення на вимогу працівника орендодавця.

Отже, форму документу, який орендар має надати орендодавцю щодо перебування працівника орендаря в офісному приміщенні в позаробочий час, необхідно погоджувати з орендодавцем. Це може бути: пояснення, наказ, доповідна записка або інший письмовий документ, який пояснює причину перебування персоналу та який задовольняє оренодавця.

Якщо наймач (орендар) користується річчю, переданою йому у найм (оренду), не за її призначенням або з порушенням умов договору найму, наймодавець (орендодавець) має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків (ч. 2 ст. 773 ЦКУ).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите БЕСПЛАТНУЮ подписку, перейдя по ссылке; на время карантина мы дарим всем нашим читателям три месяца подписки на пакет «Мой ассистент».

Читайте консультации и аналитику от редакции без ограничений и будьте здоровы!

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Первичные документы, типовые формы
Теги:
Аренда , Недвижимость , Трудовые отношения , Первичные документы

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме