• Посилання скопійовано

Контракт з працівниками: зміна структури контракту

На підприємстві виникла потреба змінити структуру старих контрактів, контракт буде виглядати по-іншому, у ньому будуть лише загальні умови (зарплата, дія контракту, обов'язки підприємства), а обов'язки працівника визначатимуться додатком у вигляді посадової інструкції. Чи можна перепідписати контракти з усіма працівниками з 01.04.2023 р. і якщо можна, то як це правильно оформити?

Згідно з ч. 3 ст. 21  КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Зрозуміло, що сторонами контракту є:

 • працiвник;
 • роботодавець.

Порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників визначається Положенням №170.

Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.

Контракт укладається у письмовій формі, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту, набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений за згодою сторін, укладеною у письмовій формі (пп. 8 та пп. 9 Положення №170).

Сам контракт має передбачати:

 • обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
 • строк дії контракту;
 • права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
 • умови оплати (виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту) й організації праці;
 • підстави припинення та розірвання контракту;
 • соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства чи роботодавця;
 • режими робочого часу і часу відпочинку працівника;
 • тривалість відпустки працівника, яка не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників;
 • умови розірвання контракту.

Отже, з вищезазначеного зрозуміло, що контракт може бути змінений тільки за згодою сторін, складеною у письмовій формі. Тож, за угодою сторін контракт може бути змінений або доповнений у будь-який час. 

Зміни оформлюються:

 1. у вигляді додатку до раніше підписаного контракту, де зазначається, що сторони дійшли взаємної згоди щодо внесення до контракту відповідних змін. Зміни, що викладені у тексті додаткової угоди, починають діяти за вибором сторін або з дати набрання чинності самої додаткової угоди або з будь-якої іншої дати;
 2. або ж контракт оформляється в новій редакції. При оформленні нового контракту, після письмового погодження, в розділі «Обов’язки працівника» можна передбачити загальні обов’язки, оскільки не передбачити взагалі в контракті обов’язків працівника не можна, тому доречно вказати серед інших такі пункти, наприклад, Працівник зобов’язується:
 • «Особисто виконувати всі покладені на нього обов’язки»;
 • «Знати, виконувати та дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актів Підприємства»;

«…»

Додаткові обов’язки (понад тих, що передбачені Контрактом) працівнику можуть бути встановлені за погодженням сторін додаткові обов’язки та умови їх виконання, а також пов’язані з ними зміни умов цього Контракту оформлюватимуться додатковою угодою».

«…»

До змін умов контракту застосовуються загальні правила щодо зміни істотних умов праці ст. 32 КЗпП, якщо такі зміни відбулися в даному випадку. Але на період дії воєнного стану норми ст. 32 КЗпП про двомісячний строк попередження працівника про зміну істотних умов праці не застосовуються – див. тут.

Автор: Щербина Світлана

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/Трудові відносини

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Трудові відносини»

 • Затвердження ПВТР у ФОПа з одним працівником
  Чи можливо затвердити ПВТР, якщо на ФОПа працює лише один працівник? Чи можна провести засідання трудового колективу один працівник та ФОП?
  23.03.202334
 • Директор - єдиний працівник: виконання обов'язків головбуха та касира
  Директор - єдиний працівник на підприємстві. Чи потрібно оформляти наказ на самого себе про те, що він покладає виконання обов'язків головного бухгалтера та касира на себе?
  23.03.2023470
 • Відрядження дистанційного працівника та авансовий звіт
  Чи можна направляти працівника-дистанційника у відрядження? Чи може працівник, повернувшись із відрядження, підписати авансовий звіт за допомогою ЕЦП, яку компанія використовує як систему внутрішнього електронного документообігу, оскільки продовжуватиме ще деякий час працювати віддалено?
  22.03.2023189
 • Працівник помер за кордоном: як оформити?
  Працівник працював дистанційно за кордоном і помер. Родичі вирішили поховати його там. Для виплати остаточного розрахунку прислали фото заяви дружини на отримання грошей, номер платіжної картки і Виписку з реєстру про смерть Республіки Словенії. Чи має право підприємство розрахувати працівника за вказаними документами?
  20.03.202350
 • Встановлення в колдоговорі обмежень для сумісників
  Чи законно включити до колективного договору пункт про обмеження деяких виплат для сумісників (наприклад, на поховання родичів)?
  17.03.202361