Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Трудові відносини

Включення/невключення виплат до середньої зарплати для розрахунку відрядження

Як розрахувати середню зарплату для оплати днів відрядження, якщо працівник перебував у відрядженні весь березень: у січні нараховано оклад, оплата за середньою за дні відрядження, щомісячна премія за січень та відпускні за січень нараховані в грудні 2020 р.; у лютому оплата за середньою за дні відрядження, індексація та щомісячна премія за лютий?

Згідно з ч. 4 ст. 121 КЗпП робота працівника, направленого у відрядження, оплачується відповідно до умов трудового або колективного договору. При цьому розмір такої оплати не може бути нижчим від середньої заробітної плати.

Тобто, для оплати часу відрядження слід розрахувати два показники. Перший – це денний заробіток виходячи із оплати праці, встановленої трудовим (колективним) договором. Другий показник – це середньоденний заробіток, який обчислюють відповідно до Порядку № 100. Порівнюють середньоденний та денний заробіток і, який із них є більшим, за тим показником і оплачують.

Для визначення середньоденного заробітку заробітна плата обчислюється виходячи із ви-плат за 2 попередні місяці, які передують відрядженню. Виплати, що включаються до роз-рахунку середньої заробітної плати, перелічено у п. 3 розділу ІІІ Порядку № 100, зокрема доплати, надбавки та премії.

Розглянемо детальніше.

Оновленим Порядком № 100 встановлено нові правила розрахунку середньої заробітної плати, зокрема, для оплати днів відрядження, а також розподілення премії, яка виплачу-ються за два місяці або більш тривалий період.

Отже, що стосується премії за місяць, то вони відносяться до тих місяців, за який вони нараховані. Якщо премія виплачується місяць в місяць, то при обчисленні середньої заро-бітної плати премії працівникам за місяць, нараховані і виплачені в одному місяці, тобто, наприклад, у січні 2021 р. за січень 2021 р. відноситимуться до січня 2021 р.,  у лютому 2021 р. за лютий 2021 р. - до лютого 2021 р., а у березні 2021 р. за березень 2021 р. - до березня 2021 р. і так далі.

У випадку, якщо при обчисленні середньої заробітної плати премія за січень 2021 р., нара-хована та виплачена у лютому 2021 р., то її потрібно віднести до січня 2021 р., а премію за лютий 2021 р., яка буде нарахована і виплачена у березні 2021 р. - до лютого 2021 р. і так далі.

Отже, при розрахунку середньої премія за місяць має відноситися до місяця за який вона нарахована. А при нарахуванні премії за лютий 2021 р. у березні 2021 р. потрібно буде здійснити перерахунок середньоденної та доплатити за дні відрядження.

Таким чином, премії за місяць, відноситимуться до місяців, за який вони нараховані в по-вній сумі незважаючи на те, що працівник в цьому місяці знаходився у відрядженні.  Роз-поділяти ж премії за місяць пропорційно відпрацьованим дням непотрібно.

Також до розрахунку середньоденної, виходячи із запитання, окрім щомісячних премій, включається: основна зарплата, індексація, премії (в т.ч. квартальні та річні) доплати та надбавки. До розрахунку не включатимуться: виплати по середньому за дні відрядження та відпускні (абз. 2 п. 4 розділу ІІІ Порядку №100).

Середньоденну зарплату для визначення оплати праці за період відрядження обчислюєть-ся згідно з Порядком № 100 — виходячи з виплат за 2 місяці. 

Алгоритм дій наступний:

1. визначається розрахунковий період (в даному випадку це попередні два місяці перед відрядженням – січень, лютий);

2. визначається фактична кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді – в да-ному випадку 10 днів у січні;

3.  визначаються виплати, які братимуть участь у розрахунку середньої (а саме – тільки виплати за відпрацьовані 10 днів у січні);

4. розраховуємо середньоденний заробіток шляхом ділення визначеного доходу за розра-хунковий період на кількість відпрацьованих в ньому днів, отриманий результат мно-житься на кількість днів відрядження у березні.

Із запитання також виходить, що лютий місяць, який входить до розрахункового періоду працівник всі 20 робочих днів перебував у відрядженні. Тому виникає запитання: “Як визначити фактичну кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді, якщо цілий місяць розрахункового періоду - відрядження?”. 

Зазначимо, справа в тому, що згідно із п. 4 Порядку 100 при обчисленні середньої зарпла-ти не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток. Тобто, якщо оплата днів відрядження у розрахунковому періоді була здійснена за середньою за-робітною платою, то дні відрядження та оплата цих днів не враховуються при розрахунку середньої зарплати. Тому кількість відпрацьованих днів за розрахунковий період у такому випадку буде визначена без урахування днів відрядження у цьому періоді. 

Отже, в даній ситуації, фактична кількість відпрацьованих днів у розрахунковому періоді (за січень-лютий) складатиме 10 робочих днів. Так виходить через те, що у розрахунково-му періоді є лютий місяць, в якому працівник теж перебував у відрядженні і оплату йому робили виходячи з середнього заробітку. Тобто їх враховувати не можна, незважаючи на те, що працівник під час відрядження працював, тобто виконував свої трудові обов’язки. 

А виплати, які братимуть участь у розрахунку середньої складатимуться: у січні з окладу та премії, а у лютому з індексації та премії. Водночас у разі, якщо число робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю (через відрядження), то премії, вина-городи та інші заохочувальні виплати при обчисленні середньої заробітної плати за остан-ні два календарні місяці враховуються пропорційно робочим дням, відпрацьованим у роз-рахунковому періоді. Тобто, якщо в лютому місяці всі 20 робочих днів працівник перебу-вав у відрядженні, то виходить, що індексація та премія нараховані за час, протягом якого  зберігається  середній  заробіток теж не враховується. Таким чином, виплати за лютий взагалі не беруться до уваги. Премія у січні також не повинна братись повністю, а пропо-рційно цим 10 дням.

Застосувавши до розрахунку середньої зарплати вищезазначений алгоритм та помножив-ши його на кількість днів відрядження у березні, в результаті отримуємо оплату за дні від-рядження у березні.

 

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Щербина Світлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Відрядження , Заробітна плата , Трудові відносини

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі