Головна Усі консультації Оподаткування Податок на прибуток

Будівельна опалубка: як оприбуткувати?

Як оприбуткувати будівельну опалубку, яку будівельне товариство придбало для власних цілей та надання в оренду?

Запитання: 

Як оприбуткувати будівельну опалубку, яку будівельне товариство придбало для власних цілей та надання в оренду?

Загальна вартість усіх елементів складає 150 тис. грн. Окремі елементи (щит опалубки – 5000 грн, гайки кріплення – 1000 грн тощо) можуть надаватися в оренду окремо.

 

Відповідь:

Насамперед зазначимо, що опалубка в сучасному будівництві – це допоміжна конструкція з дерева, металу або інших матеріалів, яка призначена для надання монолітним конструкціям з бетону, залізобетону, ґрунтової суміші, інших будівельних розчинів певних параметрів – таких як форма, геометричні розміри, положення в просторі, структура поверхні тощо.

Опалубка чи опалубкова система складається з формотворчих елементів, що підтримують конструкцій та кріплення. Після затвердіння будівельного розчину опалубку зазвичай видаляють. Процес демонтажу опалубки називається розпалублюванням. Існує також незнімна опалубка, яка не видаляється, а стає частиною будівельної конструкції.

У примітці до пп. 5.4.16 Національних стандартів України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 р. № 293 зазначено, що матеріали, вироби та конструкції, що враховуються у зворотних сумах, слід відрізняти від так званих матеріалів, що обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва багаторазово при виконанні окремих видів будівельних робіт. Багаторазову їх оборотність враховано в кошторисних нормах на відповідні конструкції та види робіт.

У пп. 4.3.4.1 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 встановлено, що до витрат, які враховуються у вартості будівництва окремо належать, зокрема, витрати на оренду основних засобів (риштування, опалубка).

Отже, опалубку з усіма її складовими елементами слід обліковувати у складі основних засобів.

Основні засоби в абз. 8 п. 4 П(С)БО 7 визначені як матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Відповідно до абз. 9 п. 4 П(С)БО 7 об'єкт основних засобів – це:

  • закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
  • конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
  • відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно;
  • інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством/установою.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з них може визнаватися в бухобліку як окремий об'єкт основних засобів.

Підприємства також можуть установлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (п. 5 П(С)БО 7).

З метою визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток основні засоби в пп. 14.1.138 ПКУ визначені як матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у його госпдіяльності, вартість яких перевищує 6000 грн і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

При цьому відповідно до пп. 138.3.3 ПКУ мінімально допустимий строк амортизації основних засобів та інших необоротних активів групи 6 (інструментів, приладів, інвентарю, меблів) становить 4 роки.

У бухобліку нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації (п. 23 П(С)БО 7).

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства та зносу основних засобів (п. 30 П(С)БО 7).

Враховуючи, що підприємство планує використовувати опалубку одночасно для виконання будівельно-монтажних робіт власними силами та надання в оренду, то суму нарахованої амортизації необхідно розподіляти між витратами кожного виду діяльності.

 

Використання опалубки при виконанні будівельно-монтажних робіт

Відповідно до п. 13 П(С)БО 18 до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з П(С)БО 16.

До складу загальновиробничих витрат включаються передбачені П(С)БО 16 витрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва з розподілом між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу при нормальній потужності (пропорційно прямим витратам; обсягам доходів; прямим витратам на оплату праці; відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо) (п. 14 П(С)БО 18).

Перелік загальновиробничих витрат будівельної організації наведено у додатку 2 Методичних рекомендації №573.

До витрат на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення технології, наведених у п. 4 глави 2 цього Переліку, включається амортизація та витрати на проведення поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу основних засобів та не передбачені у прямих витратах, зокрема, переносних металевих і дерев'яних драбин, інвентарних металевих верстатів та риштувань.

Отже, нарахування амортизації відображається проведенням ДТ 91 КТ 131.

 

Надання в оренду

Відповідно п. 17 П(С)БО 14 дохід від операційної оренди (крім доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) визнається іншим операційним доходом (КТ рахунку 712) відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди орендодавцем зменшуються протягом строку оренди доходи від орендної плати.

Найбільша Facebook-сторінка для бухгалтерів в Україні

Витрати орендодавця з укладення угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце (п. 18 П(С)БО 14).

Отже, нарахування амортизації також відображається проведенням ДТ 949 КТ 131.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Податок на прибуток
Теги:
Будівництво , Оренда , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі