• Посилання скопійовано

ПК з ПДВ за отриманим у фінлізинг обладнанням, якщо підприємство застосовує касовий метод

Комунальне підприємство (КП) у січні 2023 р. отримало обладнання у фінлізинг, постачальник зареєстрував ПН. Оплата буде за рахунок коштів, внесених до СК. КП здійснює діяльність з водопостачання та водовідведення і визначає ПЗ і ПК за касовим методом згідно з пп. 44 підр. 2 розд. ХХ ПКУ. Як визначити ПК за ПН на отримане обладнання?

Відповідно до пп. 14.1.266 ПКУ, касовий метод для цілейоподаткування згідно з розділом V цього Кодексу - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податковихзобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на рахунки платника податку, відкриті в установахбанків та/або в органах, що здійснюють казначейськеобслуговування бюджетних коштів, у касу платникаподатків або дата отримання інших видів компенсаційвартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата віднесення сум податку до податкового кредиту визначається як дата списаннякоштів з рахунків платника податку, відкритих в установах банків, та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, дата видачі з каси платника податків або дата надання іншихвидів компенсацій вартості поставлених (або тих, щопідлягають поставці) йому товарів (послуг).

Разом з тим відповідно до пп. 198.2 ПКУ датою збільшення податкового кредиту лізингоодержувача (орендаря) для операцій з фінансового лізингу (фінансової оренди) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу(фінансової оренди) таким лізингоодержувачем(орендарем).

Тобто, для операцій фінлізингу встановлене окреме правило визначення дати віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.

Тож постає питання, як помирити норми пп. 14.1.266 і пп. 198.2 ПКУ. Яка з них має застосовуватися в розглядуваній ситуації?

Наприклад, читаємо висновок ІПК ДПСУ від 10.11.2022 р. №1930/ІПК/99-00-21-03-02-06 в подібній ситуації (підприємство є виробником і постачальником електричноїта теплової енергії та застосовує касовий метод податкового обліку з ПДВ)

ДПСУ зазначає, що платники податку, які здійснюють операції, визначені пп. 187.10 та пп. 44 підр. 2 розділу ХХ ПКУ, при отриманні майна у фінансовий лізинг визначаютьдату формування податкового кредиту за касовим методом у разі, якщо такий об’єкт фінансового лізингупризначається для використання в операціях з постачання продукції (послуг), до яких застосовуєтьсякасовий метод податкового обліку (за умови реєстрації відповідних податкових накладних в ЄРПН).

Далі ДПСУ пише, що у ситуації, описаній у зверненні, якщооб’єкт фінансового лізингу призначається для використанняв операціях з постачання продукції (послуг), до операцій з постачання яких застосовується касовий метод податковогообліку, у лізингоотримувача підстави для віднесення сумПДВ до податкового кредиту виникають на дату перерахування лізингодавцю попередньої оплати як частинилізингових платежів (на суму такої попередньої оплати), при цьому такий лізингоотримувач має право віднести такі сумиПДВ до податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, у якому постачальником буде зареєстровано в ЄРПН податкову накладну за операцією з передачі майна у фінансовий лізинг, або у наступних звітних (податкових) періодах, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної (з урахуваннямособливостей, визначених пп. 80 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Також слід зазначити, що відповідно до норм ПКУ термінформування податкового кредиту - не пізніше 60 календарних днів з дати оплати (компенсації) вартостітоварів/послуг - застосовується платниками, яківикористовують касовий метод податкового обліку з ПДВ, у тому разі, якщо на дату такої оплати (компенсації) минуло 365 календарних днів з дати складання постачальником податкової накладної (див. пп. 198.6 ПКУ).

Таким чином, якщо брати за основу відповідь ДПСУ в наведеній ІПК, для відображення ПК потрібно застосовувати касовий метод, за умови, що обладнання призначається для використання в операціях з постачання продукції (послуг), до операцій з постачання яких застосовується касовий метод. Тобто, ПК слідвідображати тільки в сумі оплати за отримане обладнання, яке, як правило, відбувається протягом строку оренди у складі лізингових платежів. 

Якщо ж обладнання не передбачається для використання в операціях з постання продукції (послуг), до операцій з постачання яких застосовується касовий метод, ПК слід відображати за датою отримання обладнання, згідно з пп. 198.2 ПКУ.

Але ДПСУ, на наш погляд, не навела достатньогообгрунтування такої точки зору. Причому в самому ПКУ немає прямої відповіді.

Тому для уникнення непорозумінь з податковою може бути доцільним отримати індивідуальну податкову консультацію.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДВ»