Головна Усі консультації Оподаткування ПДВ

Збільшення ціни договору підряду при реєстрації підрядника платником ПДВ

Підприємство (платник ЄП за ставкою 5%) у травні перевищило ліміт 5 млн грн. Як оформити збільшення ціни договору підряду, яка розраховувалась виходячи зі ставки ЄП - 5%, при реєстрації підрядника платником ПДВ?

Запитання: Підприємство (платник ЄП за ставкою 5%), яке виконує будівництво житлових і нежитлових будівель, у травні перевищило ліміт 5 млн грн. Як оформити збільшення ціни договору підряду, яка розраховувалась виходячи зі ставки ЄП - 5%, при реєстрації підрядника платником ПДВ? Як це відобразити в обліку та документально, якщо частину робіт за договором вже виконано та отримано оплату?

 

Відповідь:

Про наслідки перевищення ліміту доходу юрособи на єдиному податку читайте  тут  та ту>>

 

 Перехід на загальну систему оподаткування

Відповідно до пп. 3 пп. 298.2.3 ПКУ платники єдиного податку третьої групи зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 ПКУ).

 

Реєстрація платником ПДВ

У п. 183.4 ПКУ зазначено, що у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених гл. 1 розд. XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ПКУ (щодо обов’язкової реєстрації платником ПДВ), реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, у якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. 

При цьому в п. 3.6. розд. III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. №1130, вказано, що у разі відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом, та за загальними правилами, встановленими цим Положенням. Реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень ст. 293 ПКУ, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників третьої групи, що передбачають сплату ПДВ та не передбачають сплати цього податку.

 

Збільшення ціни договору підряду

Положеннями ст. 843 ЦКУ передбачено, що у договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення.

Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених сторонами.

Ціна роботи у договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

При цьому слід враховувати, що на підставі ст. 844 ЦКУ ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі. Тобто, якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набирає чинності та стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його замовником.

Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

У разі перевищення твердого кошторису всі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.

У п. 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабміну від 01.08.2005 р. №668 (далі – Загальні умови №668), передбачено, що договірна ціна є однією з істотних умов договору підряду, який укладається у письмовій формі.

При цьому під «договірною ціною» розуміється визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами та обумовлена у договорі підряду ціна (вартість) робіт.

Кошторисна документація - кошториси та інші документи, пов'язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни.

Відповідно до п. 21 Загальних умов №668 договірна ціна у договорі підряду визначається на основі кошторису як приблизна або тверда. Договірна ціна вважається твердою, якщо інше не встановлено договором.

Якщо договір підряду укладається за результатами переговорів сторін, рішення щодо застосування приблизної або твердої договірної ціни, порядку погодження кошторису та проведення розрахунків приймаються за домовленістю сторін.

Якщо під час укладання договору підряду через невизначеність витрат чи інші обставини остаточно встановити договірну ціну неможливо, сторони у договорі підряду визначають приблизну договірну ціну, а також порядок її коригування в процесі виконання робіт (будівництва об'єкта). Приблизна договірна ціна може уточнюватися в міру виконання робіт, здійснення витрат підрядника тощо.

У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення приблизної договірної ціни (більше ніж це визначено договором підряду), підрядник зобов'язаний в установлені договором підряду строки повідомити про це замовника. Якщо підрядник не повідомив у встановленому порядку замовника про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат (пп. 22-23 Загальних умов №668).

Згідно з п. 24 Загальних умов №668 тверда договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін. У разі підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.

Сторони у договорі підряду можуть передбачати порядок уточнення твердої договірної ціни у разі, зокрема, зміни законодавства з питань оподаткування, якщо це впливає на вартість робіт.

Однак у ситуації, що розглядається, законодавство з питань оподаткування не змінювалось. Тому договірна ціна у бік збільшення може коригуватися лише за взаємною згодою сторін, тобто замовника.

 

Відображення в обліку зміни ціни договору

Відповідно до п. 3 П(С)БО 18 доходи та витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

Дохід за будівельним контрактом включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат за цим контрактом (п. 10 П(С)БО 18).

Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.

У п. 19 П(С)БО 18 зазначено, що валову заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом підрядник наводить у складі незавершеного виробництва. А валову заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом підрядник наводить у складі інших поточних зобов'язань.

Таким чином, до визнання доходу за будівельним контрактом збільшення договірної ціни в бухобліку відображенню не підлягає.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
ПДВ , Договір

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі