Головна Усі консультації Держрегулювання Готівковий обіг та каса

Ремонт та поліпшення майна в довірчому управлінні

Згідно з договором довірчого управління майном управитель має в управлінні судно, яке належить нерезиденту. На території України було придбано двигун, який потрібно передати на судно. Як оформити передання двигуна на судно: актом виконаних робіт (за ставкою ПДВ 20%) чи оформити продаж двигуна нерезиденту (за ставкою ПДВ 0%)?

Управління майном — це будь-які юридичні та фактичні дії, що вчиняються з таким майном управителем особисто, від свого імені та згідно з умовами договору. Підставою виникнення права на управління є договір.

Відповідно до ст. 1029 ЦКУ, за договором управління майном:

  • одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління,
  • а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або зазначеної ним особи (вигодонабувача).

Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя: таке майно має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього слід вести окремий облік, а розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

Суб'єктний склад договору управління включає установника управління, яким зазвичай є власник майна, та управителя. Жодних довіреностей на управління майном не потрібно, управитель діє лише на підставі договору управління. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно.

Факт передачі майна має бути засвідчений письмово, наприклад, актом приймання-передачі основних засобів за формою №ОЗ-11. У такому первинному документі слід максимально точно розписати, який об'єкт передається, чим він обладнаний, які його технічний склад, вартість тощо. Незайвим буде до кожного переданого об'єкта додати і картки за ф. №ОЗ-6.

Усі договори управління майном обліковуються у ДПС, де управитель майна перебуває на обліку (п. 3.6 Порядку №1588).

 

Бухгалтерський облік майна в довірчому управлінні

Стандарти бухгалтерського обліку не передбачають особливостей обліку і амортизації майна (нерухомості) в рамках договору управління майном.

Але в ч. 3 ст. 1030 ЦКУ прямо сказано, що майно має бути обліковане на балансі управителя, причому воно повинно бути відокремлене від іншого майна управителя. Відповідно до Iнструкції №291, глава «Клас 1. Необоротні активи»  ОЗ, отримані у довірче управління, обліковуються в управителя на рахунках класу 1 «Необоротні активи». Рекомендуємо облік доходів та витрат, що виникають у межах договору управління майном, відображати на окремих субрахунках рахунків доходів та витрат самого управителя, наприклад заводити субрахунки 3-го, 4-го порядку.

Зверніть увагу! До фінансової звітності управителя ці рахунки не включаються, а на їх підставі формується окрема фінзвітність, яка включає лише операції з майном в довірчому управлінні.

Зобов'язання управителя за договором управління перед установником управління та/або вигодонабувачем бажано відображати у розрізі строку дії договору на відповідних субрахунках до рахунка 55 «Iнші довгострокові зобов'язання» або субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» рахунка 68 «Розрахунки за іншими операціями». Зобов'язання перед управителем щодо винагороди за управління майном установник управління відображає у складі витрат (рахунки 90, 91, 93, 94), а управитель зараховує нараховані (отримані) суми винагороди до своїх доходів (рахунки 70, 71, 74).

У фінансовій звітності управителя відображається лише дохід від надання послуг з управління майном.

З цього можемо зробити висновок, що управитель відображає встановлення двигуна на судно як операції з власними ОЗ, але на окремому балансі. Для цього управитель повинен самостійно визначити, чи є встановлення двигуна на судно поточним ремонтом чи його поліпшенням. На що звернути увагу при визначенні – див. тут.

Якщо встановлення двигуна призведе до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання судна (покращить його характеристики або збільшить строк корисного використання), то в цьому разі такі витрати збільшують первісну вартість судна, а відповідно, і суму амортизації, що буде нараховуватись після закінчення капітального ремонту (в окремому балансі!).

Якщо двигун встановлюється для підтримання судна у робочому стані (поточний ремонт тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (не змінюються характеристики судна та не збільшується строк його корисного використання), такі витрати вважаються поточним ремонтом і включаються до складу витрат звітного періоду в окремому балансі. На суму амортизації судна такі витрати не впливають.

Якщо управитель не веде такий окремий облік майна, що перебуває в його управлінні і судно залишається на балансі установника управління, то, на нашу думку, встановлення двигуна на судно слід розглядати як продаж двигуна установнику управління.

Якщо передання двигуна відбувається на митній території України (тобто саме судно перебуває на митній території), то на такий продаж двигуна нараховується ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.

Якщо судно перебуває за межами митної території України і двигун вивозиться з метою його подальшого встановлення на судно  з перетином митного кордону, то в цьому разі застосовується ставка ПДВ 0% - як при вивезенні товарів за межі митної території України згідно з пп. 195.1.1 ПКУ.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Готівковий обіг та каса
Теги:
Нерухомість , Ремонт , Договір

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі