Главная Все консультации Налогообложение Налог на прибыль

Оподаткування придбаних у нерезидента корпоративних прав

Підприємство, платник податку на прибуток придбаває корпоративні права у юрособи резидента Кіпру. Як порядок оподаткування такої операції?

Податок на дохід нерезидента

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначено п. 141.4 ПКУ. Зокрема, пп. 141.4.1 ПКУ встановлено перелік доходів нерезидента з джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню.

Відповідно до п. 14.1.54 ПКУ дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

В свою чергу, дохід, отриманий з джерел за межами України, - будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам (п. 14.1.55 ПКУ).

Як зазначено у пп. "е" пп. 141.4.1 ПКУ до доходів нерезидента з джерелом їх походження з України належать прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження наступних інвестиційних активів:

  • цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів, крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. "а" пп. 141.4.1 ПКУ;
  • акцій, корпоративних прав, часток в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав (іноземні юридичні особи), крім тих, що знаходяться в обігу на фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого КМУ відповідно до пп. "а" пп. 141.4.11 ПКУ пп. 141.4.1 ПКУ, що відповідають таким умовам:

а) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток, корпоративних або інших аналогічних прав іноземної юридичної особи на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок акцій, часток в українській юридичній особі, які належать зазначеній іноземній юридичній особі прямо або опосередковано, та

б) у будь-який момент часу впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість акцій, часток в українській юридичній особі на 50 і більше відсотків утворюється за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій українській юридичній особі або використовується такою українською юридичною особою на підставі договору операційної або фінансової оренди (лізингу) чи аналогічного договору, і таке використання має відображатися в обліку такої юридичної особи як актив, у тому числі актив з права користування, згідно з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

  • акцій, корпоративних прав у статутному капіталі юридичної особи - резидента України, за умови що у будь-який час впродовж 365 днів, що передують продажу або іншому відчуженню, вартість таких акцій, корпоративних прав на 50 і більше відсотків утворювалась за рахунок нерухомого майна, яке розташовано в Україні та належить такій юридичній особі - резиденту України або використовується такою юридичною особою - резидентом України на підставі договору операційної або фінансової оренди (лізингу) чи аналогічного договору, і таке використання має відображатися в обліку такої юридичної особи як актив, у тому числі актив з права користування, згідно з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Тобто, якщо нерезидент здійснює продаж корпоративних прав іноземної компанії, яка не підпадає під зазначені вище умови, то виплачені кошти є доходом, отриманим з джерел за межами України, а отже не підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента.

Якщо ж нерезидент продає корпоративні права резидента, то оподатковується відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ за ставкою 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються такі виплати, що набрали чинності.

При цьому положеннями ст. 13 Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, доходи від відчуження будь-якого майна, іншого ніж те, про яке окремо згадано у статті 13 Конвенції (в зазначеному випадку корпоративні права) оподатковуються тільки в тій Договірній Державі, резидентом якої є особа, що відчужує майно.

Отже, у випадку з нерезидентом, країна реєстрації якого є Республіка Кіпр, резидент не повинен утримувати та сплачувати податок з доходів нерезидента (отримавши від нерезидента довідку щодо країни його реєстрації), однак має відобразити такі суми у додатку ПП декларації з податку на прибуток.

 

ПДВ

Як зазначено у п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування є операції платників податку, зокрема з постачання товарів або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Відповідно до п.п. 196.1.1 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів.

Таким чином, операції з продажу за кошти корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах не є об’єктом оподаткування ПДВ (в тому числі і за ціною, яка є вищою за їх номінальну вартість).

 

Податок на прибуток резидента

Крім того, є ризик, що у платника податку на прибуток, який застосовує податкові різниці виникне необхідність збільшити фінрезультат до оподаткування згідно з пп. 140.5.4 ПКУ. У цьому пункті мова йде, зокрема про придбані у нерезидента товари, якщо країна або організаційно-правова форма нерезидента включена до відповідного переліку КМУ: №1045 або №480.

Справа, в тому, що у ПКУ надано доволі розмите визначення товарів:

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (п. 14.1.191 ПКУ).

Однак дана різниця може не застосовуватись, якщо     буде підтверджено, що вартість придбаних корпоративних прав буде відповідати принципу «витягнутої руки», але без подання Звіту про контрольовані операції.

В інакшому випадку, вважаємо, що податківці можуть наполягати на збільшенні фінрезультату до оподаткування на 30% вартості таких корпоративних прав.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 64 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Нерезиденты , НДС , Налог на прибыль

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме