Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Чи призводить ремонт офісу до збільшення майбутніх економічних вигід?

Підприємство відремонтувало (поліпшило) приміщення орендованого офісу, який використовується для адмінкерування загальною діяльністю. Чи призводить ремонт офісу до збільшення майбутніх економічних вигід? Основна діяльність підприємства – будівництво

До збільшення економічних вигід від об’єкта ОЗ (в тому числі офісу) призводить поліпшення об’єкта (п. 14 НП(С)БО 7, п. 8 НП(С)БО 14):

  • модернізація, 
  • модифікація,   
  • добудова,  
  • дообладнання,  
  • реконструкція  тощо

Витрати на поліпшення орендованих ОЗ відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів (п. 8 НП(С)БО 14).

Відповідно до п. 31 Методрекомендацій №561, підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням ОЗ, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється (надається) цим об'єктом.

Прикладами такого поліпшення є:

  • модифікація, модернізація об'єкта ОЗ з метою подовження терміну його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;
  • заміна окремих частин устаткування для підвищення якості продукції (робіт, послуг);
  • впровадження ефективнішого технологічного процесу, що дозволить зменшити первісно оцінені виробничі витрати;
  • добудова (надбудова) будівлі, що збільшить кількість місць (площу) будівлі, обсяги та/або якість виконуваних робіт (послуг) чи умови їх виконання.

А ось витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат (п. 15 НП(С)БО 7).

Тобто, якщо підприємство всього-на-всього ремонтувало приміщення офісу, вартість ремонту списується на витрати, а не відображається як об’єкт інших необоротних матеріальних активів. Тому що ремонт не призводить до збільшення економічних вигід, а направлений на одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід.

Причому якщо вартість ремонту - значна, таку вартість можуть відносити до складу витрат майбутніх періодів на рахунок 39 і списувати на витрати протягом строку користування відремонтованим об’єктом.

Варто сказати, що економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (ст. 1 Закону про бухоблік). 

Поняття економічної вигоди начебто некоректно застосовувати до об’єктів, які безпосередньо не приносять грошових коштів, наприклад, до офісу (адмінприміщення). Але в контексті Закону про бухоблік і НП(С)БО це поняття застосовується широко, як використання об’єктів у господарській діяльності, яка приносить грошові кошти. 

Оскільки офіс використовується в господарській діяльності, яка направлена на отримання грошових коштів, то офіс приносить економічні вигоди.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Александр Золотухин
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Строительство , Аренда , Ремонт

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме