Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Витрати минулого періоду: як відобразити в обліку?

Як відобразити в бухгалтерському обліку витрати минулих періодів? Як внести виправлення до Декларації з податку на прибуток та фінансової звітності?

Порядок відображення витрат

Як зазначено у ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік, господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Отже, понесені витрати відносяться до того періоду в якому вони виникли. При цьому, у П(С)БО 16 встановлено, в якому з періодів платник податку має відобразити витрати. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Оскільки витрати у минулих періодах відображено не було, має місце виправлення помилок допущених у бухгалтерському обліку.

 

Виправлення в бухобліку

За п. 4, 5 П(С)БО 6 виправлення помилок здійснюється в такому порядку:

  • виправлення помилок, допущених при складанні фінзвітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
  • виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінзвітності.

В Інструкції №291 зазначено, що виправлення помилок за минулий рік, які виявлені в поточному році відповідно до П(С)БО 6 відображається кореспонденцією рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» з рахунками бухобліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.

Таким чином, для виправлення описаної у запитанні помилки, на початок звітного року підприємство складає бухгалтерську довідку, в якій наводиться зміст помилки та, відповідно, кореспонденція рахунків бухобліку, якою виправляється помилка: наприклад, якщо в обліку не було відображено акт виконаних робіт від постачальника, то робиться запис: Дт 44 Кт 631.

Проведення первинних документів минулих періодів у звітності за поточний період законодавчо не передбачено і буде розцінюватись податківцями як неправомірне завищення витрат у поточному періоді.

 

Уточнення показників Декларації

Відповідно до пп. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абз. 1 пп. 44.1 ПКУ.

Своєю чергою, згідно з пп. 44.2 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Таким чином, не зважаючи на те, що в бухгалтерському обліку виправлення помилки відображається на перше число поточного року, у податковому обліку виникає необхідність відобразити правильні показники за той період, в якому вони фактично виникли.

Оскільки виправлення помилок призводить до змін у показниках декларації на прибуток, то, відповідно, виникає необхідність внесення виправлень і до податкової звітності. Наразі є два шляхи для цього за пп. 50.1 ПКУ:

  • виправити помилки шляхом подання уточнюючого розрахунку до декларації (тобто, самої декларації з поміткою «Уточнююча» щодо її форми). Показники такої Декларації заповнюються вже за правильними даними (тобто із врахуванням виправлень);
  • виправити помилки у поточній декларації за той звітний період, коли вони були знайдені (шляхом складання додатку ВП до такої декларації.

У складі звітної (звітної нової) декларації можуть бути уточнені показники за один звітний період та поданий один додаток ВП.

При цьому, як роз’яснюють податківці у «ЗІР» (підкатегорії  102.20.02), у разі, якщо при заповнені додатка ВП виправляються показники, відображені у рядках 01 «Дохід від будь – якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» та 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО  або МСФЗ (+, –)» податкової декларації з податку на прибуток підприємств за минулий звітний (податковий) період, платник податку на прибуток повинен подати виправлену фінансову звітність.

Зверніть увагу, що при поданні платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Витрати , Податок на прибуток , Фінансова звітність , Облік , Декларація

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі