Головна Усі консультації Оподаткування ПДВ

Виправлення рядка 21 декларації з ПДВ

Чим має підприємство право на податковий кредит, що виник раніше (в травні)? Чи потрібно було в червні нарахувати «компенсуючі» податкові зобов’язання, оскільки товари/послуги/необоротні активи починають використовуватися у звільнених від ПДВ операціях? Яким чином зараз краще «вирівняти» ситуацію?

Податковий кредит. Згідно з п. 198.1 - 198.3 ПКУ сплачені/нараховані суми ПДВ за придбаними товарами, послугами, необоротними активами належать до ПК за наявності реєстрації ПН в ЄРПН.

Нарахування ПК здійснюється незалежно від того, чи такі активи почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Платник ПДВ правомірно відображав у декларації з ПДВ звітних періодів рядки 10.1 та/або 10.2 та 17. Якщо у звітному періоді сума ПК (рядок 17) більша за суму ПЗ (рядок 9) можна прийняти рішення погашати за рахунок такої суми майбутні ПЗ з ПДВ (рядок 21). Сума із рядка 21 переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного періоду.

Для того, щоб заявити від’ємне значення до відшкодування, сума податку повинна бути фактично сплачена постачальникам або до бюджету (при імпорті) у попередніх та звітному податкових періодах, в частині, що не перевищує реєстраційну суму із СЕА на момент отримання декларації. Тому сума від’ємного значення не завжди відображається у рядку 20.

За умовами запитання платник ПДВ правомірно відображав суми ПДВ у складі ПК протягом квітня-травня. Суми від’ємного значення зараховувались до складу ПК наступних звітних періодів, відображались у рядку 21 (заповнюється додаток 2).

Нарахування умовних ПЗ за п. 198.5 ПКУ. Якщо товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, слід взяти до уваги норму п. 198.5 ПКУ.

Платник податку, за активами придбаними з ПДВ, зобов'язаний нарахувати умовні ПЗ. Податок слід нарахувати незалежно від того, включили чи ні в звітному періоді податкову накладну до ПК, наприклад якщо ПН від постачальника не була зареєстрована в ЄРПН.

База оподаткування визначається за п. 189.1 ПКУ:

  • за необоротними активами, це балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни);
  • за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

Податкові зобов’язання визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:

  • придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
  • придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах.

Нарахування умовних ПЗ за ст. 199 ПКУ. У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов’язаний нарахувати ПЗ виходячи з бази оподаткування, визначеної за п. 189.1 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду зведену ПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

За п. 199.3 ПКУ новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

Розрахунок частки використання (додаток 7 таблиця 1) подається до ДПС одночасно з декларацією звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі оподатковувані та неоподатковувані операції. За підсумками календарного року здійснюється перерахунок частки використання виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (додаток 7 таблиця 2). Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року.

Нарахування умовних ПЗ за п. 198.5 або за ст. 199 ПКУ потрібно відобразити у рядку 4 декларації з ПДВ. При заповненні рядка 4 обов’язковим є подання додатка 5, що заповнюється в розрізі контрагентів.

За умовами запитання вперше цей рядок повинен заповнюватись у червні, у звітному періоді використання придбаних з ПДВ товарів/послуг, необоротних активів у звільнених операціях або початку часткового використання в оподатковуваних операціях, а частково — ні.

У рядок 16.1 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період. Це від’ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду.

Виправлення.  Відповідно до п. 50.1 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Проте, слід врахувати порядок виправлення помилки за розділом VI Порядку № 21. За умовами запитання помилка одного звітного періоду тягне за собою виправлення інших періодів також.

Згідно з п. 6 p. VI Порядку №21 у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, УР подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2. У цьому випадку слід подавати УР до кожного звітного періоду в якому виправляються рядки 16 та 21.

Не відображення значення у рядку 16.1 декларації з ПДВ кожного періоду призвело до заниження рядка 16 та суми податкового кредиту у рядку 17.

В результаті можливо і завищення позитивного значення різниці між сумою ПЗ та сумою ПК кожного поточного звітного періоду, рядок 18 декларації податкових періодів.

За аналізом допущеної помилки платнику ПДВ потрібно додати до кожної декларації невраховане від’ємне значення. І спочатку потрібно визначити кількість періодів, що підлягають виправленню.

Виправлення через УР:

- у графі 4 УР відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графі 4 відображаються відповідні показники графи 5 останнього УР, який подавався до декларації звітного періоду, що виправляється;

- у графі 5 УР відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

- у графі 6 відображається сума помилки (абсолютне значення).

Зверніть увагу, значення графи 6 рядка 21 УР (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 16.2 декларації за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У рубриці ЗІР підкатегорія 101.23 сказано: "якщо такі уточнюючі розрахунки подаються до подання податкової декларації за останній звітний (податковий) період (наприклад, до подання декларації за жовтень,- ред.), у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2, то уточнені показники враховуються в показниках такої декларації (наприклад, декларації жовтня, - ред.)".

Пам’ятайте, у разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до УР повинні бути додані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олена Водоп`янова
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / ПДВ
Теги:
Звітність , Коригування , ПДВ , Податкова звітність , Декларація

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі