Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Вихід учасника з товариства: як визначити вартість його частки?

Як розрахувати розмір частки майна в грошовому еквіваленті, беручи за основу баланс, у разі виходу з товариства співзасновника, який має 1/3 частку в статутному капіталі та повністю її вніс?

Відповідно до ч. 8 ст. 24 Закону про ТОВ  вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Ринкова вартість сукупності всіх часток товариства може визначатися із залучення незалежного оцінювача.

Зазначимо, що оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін. При цьому проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках, встановлених ст. 7 Закону №2658, зокрема, у разі:

  • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до цього товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;
  • переоцінки основних фондів для цілей бухобліку.

За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. При цьому товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника (ч. 9-10 ст. 24 Закону про ТОВ).

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном (ч. 1 ст. 3 Закону про ТОВ).

Положеннями ч. 1 ст. 66 ГКУ встановлено, що майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦКУ майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Отже, для визначення вартості майна товариства для виплати частки учаснику, що з нього вибуває, вартість оборотних та необоротних активів необхідно зменшити на суму довгострокових та поточних зобов'язань.

Докладніше про визначення частки учасника в майні товариства читайте тут>>

В п. 28 П(С)БО 13 зазначено, що прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. Сума перевищення збитку від продажу, випуску або анулювання випущених інструментів власного капіталу над величиною додаткового вкладеного капіталу відображається зменшенням нерозподіленого прибутку (збільшенням непокритого збитку).

Нагадаємо, що до інструментів власного капіталу належать прості акції, частки та інші види власного капіталу (п. 8 П(С)БО 13).

 

Приклад:

Показники балансу станом на 01.04.2019 р.

Сума, тис. грн.

Статутний капітал

21,0

Вартість чистих активів

506,1

Частка майна учасника, що вибуває в розмірі 1/3 (506,1/ 3)

168,7

Відображення у бухобліку виплати частки майна учаснику наведемо у таблиці.

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, тис. грн

Дебет

Кредит

Розрахована виплата учаснику в розмірі раніше внесених коштів

40

672

7,0

Нараховано належні до виплати засновнику кошти в сумі, що перевищує його внесок до СК (168,7 - 7,0)

443

672

161,7

Виплачено частку статутного капіталу учаснику, що вибув

672

311

168,7

***

Читайте також: Повернення внесків засновнику при ліквідації підприємства 

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Уставный капитал

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме