Головна Усі консультації Держрегулювання Інше

Повернення внесків засновнику при ліквідації підприємства

Як скласти проведення, якщо ліквідоване підприємство, земля та приміщення віддаються засновнику за рахунок статутного капіталу?

При зменшенні розміру статутного капіталу учасники ТОВ  мають право на зворотне отримання лише фактично внесених ними до такого статутного капіталу внесків (ч. 3 ст. 147 ЦКУ).

Пункт  2 ст. 148 ЦКУ містить норму про те, що при виході учасника ТОВ йому виплачується частина вартості майна, яка пропорційна частці учасника у статутному фонді. За домовленістю між учасником та товариством виплата вартості частини майна товариства може бути замінена переданням майна в натурі, наприклад, запасами або основ­ними засобами. 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та повернення внесків учасників ТОВ (і про форму такого повернення також) належить до функцій загальних зборів учасників.

При цьому, якщо статутом підприємства зазначено, наприклад, що повернення внесків має відбуватися лише грошовими коштами, то в разі, якщо засновники бажають отримати належні їм внески у негрошовій формі, треба внести зміни до статуту і щодо цього питання.

Далі слід звернути увагу на те, що в бухобліку зменшення статутного капіталу відображається одночасно із визнанням кредиторської заборгованості перед учасниками щодо виплати їм належних їм часток.

Бухгалтерські записи будуть такими:

  • Відображено зменшення статутного капіталу – Дт 40 «Статутний капітал» Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами»;
  • Відображено повернення внесків учасникам ТОВ основними засобами – Дт 672 «Розрахунки за іншими виплатами» Кт 10 «Основні засоби» - на залишкову вартість приміщень та на вартість землі;
  • Списання зносу приміщень  – Дт 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» Кт 10 «Основні засоби». Вартість землі не амортизується, тому для землі такого запису не буде.

Але як визначається вартість майна, яке має право отримати учасник? Відповідно до правової позиції, відображеної в постанові Київського апеляційного господарського суду від 28.08.2013 р. у справі №5011-73/9425-2012, будь-який учасник ТОВ має право вимагати проведення з ним розрахунків, виходячи з дійсної (ринкової) вартості майна товариства.

Обов’язкова оцінка майна при виході учасника з підприємства передбачена у випадку, коли до зазначеного підприємства було внесено майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна) (ст. 7 Закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. №2658-III).

Також слід пам’ятати про належне оформлення та державну реєстрацію права власності на землю та приміщення.

 

Податок на прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінрезультату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінзвітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Податкові зобов'язання з податку на прибуток визначаються виходячи з бухгалтерського фінансового результату, відкоригованого на різниці, сформовані відповідно до положень ПКУРозділом ІII та іншими положеннями ПКУ не передбачено коригування фінрезультату до оподаткування на різниці у разі зменшення статутного капіталу у зв'язку із виходом засновника з приватного підприємства, яким є ТОВ.

 

ПДВ

Згідно з пп. «а» п. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ. Своєю чергою, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ). Основні засоби (в т.ч. нерухомість) для цілей оподаткування є товаром (пп. 14.1.244 ПКУ).

Отже, операція з повернення засновнику внесків у вигляді основних засобів, у разі його виходу з складу засновників такої юрособи, є об'єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподатковуванню на загальних підставах за основною ставкою 20%.

Згідно з п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухобліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

За операцією передання основних засобів засновнику слід скласти податкову накладну на дату такого передання. Якщо засновник – неплатник ПДВ, податкова накладна складається за правилами, викладеними у п. 12 Порядку заповнення податкової накладної  - у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000». Податкова накладна реєструється в ЄРПН в термін, передбачений п. 201.10 ПКУ.

 

ПДФО 

Якщо засновник – фізособа, то ця операція є для нього продажем корпоративних прав та оподатковується згідно з п. 170.2 ПКУ.

Зокрема, згідно з пп. 170.2.1 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (в тому числі з корпоративними правами) ведеться платником ПДФО – фізособою самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим фізособою від продажу окремого інвестиційного активу (в зазначеному випадку засновник продає корпоративні права), та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4–170.2.6 ПКУ (пп. 170.2.2 ПКУ).

Тобто при виході із статутного капіталу ТОВ об’єктом оподаткування ПДФО буде інвестиційний прибуток, для визначення якого враховуються витрати, пов’язані із придбанням такої частки. До витрат, пов’язаних з придбанням частки, включаються будь-які документально підтверджені витрати фізособи, спрямовані на формування статутного капіталу товариства та сплату учасником частки в статутному капіталі. В даному випадку це буде акт приймання-передачі вкладу у статутний капітал під час створення ТОВ.

Якщо в результаті такого розрахунку інвестиційного прибутку виникає від'ємне значення (тобто вартість отриманого майна при виході з ТОВ менше вартості майна при внесенні його до ТОВ), воно вважається інвестиційним збитком. До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку, відповідно до пп. 170.2.6 ПКУ, включається лише додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Фізособа самостійно визначає суму доходів і витрат від операцій з інвестиційними активами, відображає фінансовий результат від таких операцій у річній декларації про майновий стан і доходи та самостійно сплачує ПДФО.

Якщо вартість отриманого майна буде дорівнювати вартості внесеного майна, то інвестиційний прибуток не виникає.

Відповідно до пп. 170.2.8 ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

  • дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ, тобто розміру податкової соціальної пільги;
  • дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному пп. 165.1.40 та 165.1.52 ПКУ, тобто у разі продажу корпоративних прав, одержаних у власність в процесі приватизації, а також інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України.

У таких випадках фізособа не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.

 

Військовий збір

Інвестиційний прибуток також оподатковується військовим збором на підставі п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Продавець частки у статутному капіталі ТОВ самостійно обчислює його за ставкою 1,5%, відображає в декларації та самостійно сплачує в такому ж порядку, як і ПДФО.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Держрегулювання / Інше
Теги:
Статутний капітал , Ліквідація

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі