Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Як дисконтувати заборгованість за векселем?

Дата видачі одного векселя - 30.01.2012 р. на суму 2178417 грн, другого - 23.01.2012 р. на суму 695516 грн. Векселі видано на 10 років. Чи потрібно їх дисконтувати? Як розраховувати їх дисконтування?

Наразі дисконтуванню підлягає вся довгострокова заборгованість (більше 1 року): як дебіторська, так і кредиторська, а не тільки та, яка передбачає сплату (отримання) відсотків.

Зважаючи на те, що векселі видано у 2012 році, а їх погашення передбачається у 2022 році, заборгованість за такими векселями є довгостроковою і, відповідно, підлягає дисконтуванню.

Операція дисконтування при одноразовому платежі наприкінці строку зводиться до формули:

PV = FV / (1 + i)n

де:

  • PV – теперішня вартість;
  • FV – майбутня вартість;
  •  і – ставка дисконтування;
  • n – строк (число періодів).

Майбутня вартість грошей (FV) - це номінальна вартість, яку боржник має повернути за векселем (2178417 грн та 695516 грн).

 

Ставка дисконтування (і)

Ставка дисконту згідно з П(С)БО 28 базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. У даному випадку можна орієнтуватися на ставки за банківськими кредитами, що надаються на умовах, наближених до умов, на яких отримано вексель. Також слід враховувати, що чим пізніше надійдуть кошти, тим вищий дисконт застосовується до них. При цьому, на нашу думку, необхідно використовувати ринкову ставку на дату виникнення векселя (тобто базуючись на ставку 2012 року). Про визначення ринкової ставки ми також писали тут.

 

Число періодів (n)

Мається на увазі кількість періодів до погашення заборгованості. Період може визначатися у роках, кварталах, місяцях, днях. Якщо число періодів – це роки до повернення боргу, то береться річна ставка відсотка, або якщо кварталів, тоді  ставка - квартальна; або місяців – тоді й ставка – місячна; або днів, тоді і ставка - денна. Тут необхідно звернути увагу, що оскільки обов’язок дисконтувати безпроцентну довгострокову заборгованість виник у підприємства лише з кінця 2019 року, то відповідно саме від цієї дати необхідно відштовхуватись для визначення кількості періодів, що залишились до дати погашення такого векселя (з 31.12.2019 р.).

Після визначення суми дисконту необхідно розраховувати амортизацію дисконту й амортизовану собівартість фінзобов’язання. Відповідно до п. 10 П(С)БО 12 сума амортизації  дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу  від  фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Що таке амортизована собівартість фінінструментів не визначено П(С)БО, втім є, що саме слід розуміти під амортизованою собівартості фінінвестиції. Так, згідно з П(С)БО 12 - це собівартість фінансової інвестиції з рахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії).

Тобто для визначення суми амортизації дисконту за певний період необхідно суму векселя за вирахунком раніше нарахованої суми дисконту помножити на визначену при нарахуванні дисконту ставку у розрахунку за такий період.

 

Бухоблік

В бухобліку дебітор визнає дохід (Кт 733) у вигляді дисконту – це різниця між номінальною вартістю грошей та продисконтованою (теперішньою), адже зараз гроші вартують більше, ніж буде у майбутньому, коли їх слід буде віддавати.

Кредитор навпаки визначає витрати (Дт 952), адже отримає кошти, які в майбутньому не матимуть такої вартості як зараз.

Поступово протягом строку погашення визнаний дисконт знівелюється нарахованими витратами у дебітора (Дт 952 Кт 55), та доходами у кредитора (Дт 183 Кт 733).

Про дисконтування з прикладами ми детально писали тут.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Вексель , Задолженность , Учет , Дисконтирование

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 2

Новости по теме

Консультации по теме