Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Трудові відносини

Інвентаризація резерву відпусток

Підприємство працює з 2016 року, втім резерв відпусток по фірмі нараховувався лише в 2020р. Працює 10 чоловік, але за рік в основному співробітник використовує 12-14 днів, деякі кілька років у відпустку не ходили. Як правильно показати результати інвентаризації за 2020 рік? Якщо підприємство перший рік було мікро, то не потрібно було нараховувати резерв?

Хто може не нараховувати резерв відпусток

Згідно з п.7 підприємства, зазначені у підпункті 2 пункту 2 р.І П(С)БО 25 - а це мікропідприємства, можуть не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення.

Відповідно до п.2.1 Методрекомендацій №635 розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема: перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат і платежів.

Тож, мікропідприємство має право обрати чи буде воно створювати забезпечення чи ні. Оскільки ПСБО 25 говорить про можливість не створення забезпечення, то прийняте рішення щодо даного питання слід було закріпити в наказі про облікову політику.

А ось всі інші підприємства, окрім тих, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 р.І П(С)БО 25, зобов’язані створювати резерв відпусток.

 

Як та коли вперше слід рахувати резерв, як його коригувати?

Забезпеченням вважається зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на, зокрема, виплату відпусток працівникам.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено (п.16 П(С)БО 11).

Сума  забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як  добуток  фактично  нарахованої  заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату

відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної   суми  відрахувань  на  загальнообов'язкове  державне соціальне  страхування (п. 13 П(С)БО 11).

Формула розрахунку: Резерв відпусткових = ЗПміс х ПланВитрВідп(річн.) : ФОП(річн.) х 1,22

В цій формулі:

ЗПміс – фактично нарахована зарплата за звітний місяць;

ПланВитрВідп(річн.) – планова сума відпусткових, яка припадає на звітний рік. Причому навіть якщо надання відпусток у звітному році не передбачено, на місяці звітного року припадає сума відпустових пропорційно відпрацьованим місяцям;

ФОП(річн.) – плановий фонд оплати праці за звітний рік;

1,22 – коефіцієнт для врахування в сумі резерву ЄСВ на зарплату. Для працівників-інвалідів цей показник становитиме 1,0841 виходячи зі ставки ЄСВ 8,41%.

Таким чином, сума резерву створюється кожного місяця, за який нараховується зарплата працівникам, тобто пропрацювавши місяць, працівник має право на 2 дні відпустки. Резерв відпусток слід нараховувати окремо для кожної групи працівників. Для цього потрібно розділити працівників на групи залежно від їх функціональних обов’язків, тобто виділити осіб, зарплату яких відображають на рахунках  23, 91, 93 і субрахунку 949, і нараховувати резерв відпусток окремо для кожної із зазначених груп.

Із січня 2017 року (за січень вперше) підприємство зобов’язане було рахувати резерв «майбутніх» відпусток, адже саме 01.01.2017 року підприємство судячи зі умов питань перейшло із мікро підприємства в мале (розуміємо, що підприємство не на спрощеній системі оподаткування).

 

«Перехідні» відпустки

Тепер питання щодо «минулих» невикористаних відпусток, які були зароблені протягом 2016 року, коли підприємство було мікро й не створювало резерв. На жаль, однозначної позиції із цього питання немає, немає й будь-яких роз’яснень ні зі сторони Мінфіну, ні ДПСУ.

В принципі є загалом 3 варіанти:

Варіант 1. Перехід із мікро підприємства у мале – є зміною облікової політики (як зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій  звітності підприємства – п. 9 П(С)БО 6). Облікова політика змінюється через 44 – Дт 44 Кт471 – нарахування резерву невикористаних протягом 2019 року відпусток станом на 01.01.207 рік. Подавати УР з податку на прибуток не потрібно (ІПК від 01.10.2018 р. № 4256/ІПК/28-10-27-01-11). Оскільки при такому варіанті втрачаються витрати по відпускним для цілей визначення податку на прибуток, то про цей варіант воліють мовчати.

Варіант 2. Перехід із мікро підприємства у мале – не є зміною облікової політики відповідно до п. 10.2 П(С)БО 6 нарахування резерву – це операція, яка не відбувалася раніше, а це не є зміною політики. Якщо притримуватися цього варіанту, то тут можливі два підходи:

Підхід 1. Нараховувати відпускні, зароблені за 2016 рік, за рахунок витрат звітного періоду

Підхід 2. Нараховувати відпускні, зароблені за 2016 рік, через нарахований резерв, починаючи із 2017 року. Детальніше про це читайте тут https://consulting.dtkt.ua/labor/labor-relations/13657

Це слід враховувати при виправлені помилок із ненарахування резерву протягом 2017-2019 року.

 

Як виправити ненарахування резерву за 2017-2019 роки?

Як це зробити покроково ми писали тут https://consulting.dtkt.ua/accounting/reposts/14381 та тут https://consulting.dtkt.ua/labor/labor-relations/13947

 

Інвентаризація резерву відпусток 2020 року

Детально про процедуру інвентаризації ми писали тут https://news.dtkt.ua/accounting/individual-transactions/66257, та тут https://news.dtkt.ua/ru/accounting/individual-transactions/40817?_ga=2.3666032.1958836867.1614247224-1072692320.1598877106

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Велика Катерина
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі