Головна Усі консультації Праця та соціальний захист Трудові відносини

Алгоритм затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

Як затвердити та підписати правила внутрішнього трудового розпорядку?

Правила внутрішнього трудового розпорядку — це локальний нормативний акт, який регламентує організаційно-правові аспекти трудових відносин роботодавця та працівників від моменту укладання трудового договору до моменту їх припинення на підприємствах усіх форм власності.

Трудовий розпорядок на підприємствах визначають правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР), затверджені трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ч. 1 ст. 142 КЗпП).

Про обов’язковість ПВТР зазначають норми КЗпП, зокрема:

 • працівники, які уклали з підприємством трудові договори, повинні підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку (ст. 21 КЗпП);
 • роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним трудовим договором ознайомити працівника з ПВТР (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП);
 • роботодавець має право звільнити працівника з роботи у випадках систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або ПВТР, якщо до працівника раніше застосовувалисязаходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП);

роботодавець встановлює у ПВТР:

 • тривалість щоденної роботи (зміни) при п’ятиденному робочому тижні (ст. 52 КЗпП);
 • час початку й закінчення щоденної роботи, зміни (ст. 57 КЗпП);
 • порядок чергування працівників у змінах при змінному режимі роботи (ст. 58 КЗпП);
 • час початку й закінчення перерви (ст. 66 КЗпП);
 • трудовий розпорядок на підприємстві (ст. 142 КЗпП);
 • види заохочень та порядок їх застосування (ст. 143 КЗпП) тощо.

 

Хто повинен складати документ?

У нормах чинного трудового законодавства не зазначено, хто саме має розробляти проект (ПВТР). Як правило, керівник підприємства доручає підготувати проект ПВТР одному виконавцю (юрисконсульту, начальнику відділу кадрів, тощо). Виконавець може залучати до розроблення окремих положень інших фахівців, керівників структурних підрозділів (інженера з охорони праці, головного економіста тощо).

ПВТР має затверджувати трудовий колектив за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил (ст. 142 КЗпП).

Керівник підприємства не має права одноосібно затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР).

Пропонуємо такий алгоритм розроблення та затвердження ПВТР:

 • КРОК 1. Роботодавець розробляє проект ПВТР та надає його для погодження трудовому колективу (представницький орган ).
 • КРОК 2. Трудовий колектив (представницький орган) вивчає проект ПВТР, організовує обговорення в трудовому колективі, формулює зауваження та доповнення;
 • КРОК 3. Роботодавець та трудовий колектив обговорюють зауваження та ухвалюють погоджений варіант проекту ПВТР;
 • КРОК 4. Кадровик доводить погоджений проект ПВТР до відома всіх працівників;
 • КРОК 5. Кадровик оформляє ПВТР;
 • КРОК 6. Керівник видає наказ про введення в дію ПВТР;
 • КРОК 7. Кадровик ознайомлює працівників із ПВТР.

 

Вимоги до заповнення

Правила внутрішнього трудового розпорядку можуть бути оформлені на загальному бланку юридичної особи або на стандартних аркушах паперу формату А4. 

Під час оформлення правил слід мати на увазі, що: 

 • правила внутрішнього трудового розпорядку підлягають затвердженню протоколом загальних зборів трудового колективу і є додатком до цього документа; 
 • текст правил складається з розділів*, які, своєю чергою, можуть поділятися на пункти та підпункти і нумеруються арабськими цифрами; 
 • якщо у правилах надаються інші організаційні документи ― порядки, інструкції, переліки тощо, то їх оформлюють як додатки на окремих аркушах паперу, а у відповідних пунктах правил роблять посилання на ці додатки. При цьому реквізит "Відмітка про наявність додатків" після тексту правил не оформлюють; 
 • кожний додаток до правил повинен мати відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка з посиланням на відповідний пункт (підпункт) тексту правил; * В уніфікованій формі наведено назви обов’язкових розділів. За потреби текст правил може бути доповнено додатковими розділами;
 • підписує правила внутрішнього трудового розпорядку їх укладач, як правило, керівник кадрової служби (особа, відповідальна за роботу з кадрами) юридичної особи; 
 • візує правила керівник служби охорони праці (інспектор з охорони праці) юридичної особи; 
 • за необхідності правила погоджують з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. У такому разі в правилах обов’язково оформлюють гриф погодження.

 

Що робити, якщо треба внести зміни до ПВТР?

Пропонуємо слідувати за такими кроками:

 • КРОК 1. Прийняття рішення про внесення необхідних змін;
 • КРОК 2. Готуємо подання до виборного органу первинної профспілкової організації або  голови повноважного представницького органу трудового колектив щодо узгодження змін до ПВТР;
 • КРОК 3. Прийняття  рішення про скликання загальних зборів трудового колективу;
 • КРОК 4.Проведення загальні збори трудового колективу;
 • КРОК 5. Інформування працівників про  нову редакцію ПВТР.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Галина Казначей
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Праця та соціальний захист / Трудові відносини
Теги:
Трудові відносини

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 1

Новини по темі

Консультації по темі