Головна Усі консультації Облік та звітність Первинні документи, типові форми

Роздрібна торгівля на АЗС: особливості бухобліку, оподаткування та звітності

Який порядок вікриття АЗС та ведення діяльності з роздрібного продажу пального? Які журнали, документи, накази повинні бути в наявності? Які особливості бухобліку та оподаткування та яку статистичну звітність слід подавати?

Реєстрація юридичної особи або ФОП

Для початку роздрібної торгівлі пальним на АЗС потрібно зареєструвати або юридичну особу, або фізичну особу – підприємця (ФОП). Державна реєстрація юридичної особи або ФОП здійснюється відповідно до Закону про держреєстрацію

Оскільки пальне – це підакцизний товар, то така особа не може бути платником єдиного податку 1-3 груп відповідно до пп. 291.5.1 ПКУ. Отже, вона реєструється як платник податків на загальних підставах.

Реєстрація особи як платника ПДВ перед початком діяльності може здійснюватись на добровільній основі відповідно до ст. 182 ПКУ, оскільки для обов’язкової  реєстрації ще немає обсягу оподатковуваних операцій 1 млн грн.

Якщо юрособа або ФОП добровільно не зареєструвалася платником ПДВ під час держреєстрації, вона повинна слідкувати за досягненням річного обсягу (цей обсяг обчислюється за останні 12 календарних місяців) оподатковуваних операцій розміру 1 млн грн. Обов’язок щодо реєстрації платником ПДВ з’явиться тоді, коли буде досягнено загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ протягом останніх 12 календарних місяців, що сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ) – ст. 181 ПКУ.

 

Правила приймання,   транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафтопродуктів

Наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 р. №281/171/578/155 затверджено Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. Вимоги Інструкції № 281 є  обов'язковими  для всіх суб'єктів господарювання  (підприємств,  установ,  організацій  та  фізичних осіб  -  підприємців),  що  займаються  хоча б одним з таких видів економічної діяльності,  як закупівля, транспортування, зберігання і  реалізація  нафти і нафтопродуктів на території України (далі - підприємства).

 

Метрологічне   забезпечення   приймання,   транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафтопродуктів

Повірка ЗВТ. ЗВТ – це засіб вимірювальної  техніки - технічний засіб, який застосовується  під   час   вимірювань   і   має   нормовані метрологічні характеристики (п. 3 Інструкції № 281). 

Відповідно до пп. 4.1.2 Інструкції № 281 підприємства  повинні  щороку  до  1  грудня   складати переліки  ЗВТ,  що перебувають в експлуатації і підлягають повірці згідно  з  Порядком  складання  переліків  засобів   вимірювальної техніки,  що  перебувають  в експлуатації  і  підлягають повірці, затвердженим наказом Держспоживстандарту України  від  15.09.2005  р.  №262, та подавати їх на   погодження   до територіальних  органів  Держспоживстандарту України за місцезнаходженням відповідного підприємства.

Повірці  згідно  із  Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" підлягають  вертикальні  і горизонтальні   резервуари,   вимірювачі   температури,  рівня  та густини, металеві рулетки з вантажем, метроштоки, рівнеміри, ПРК (паливно-роздавальні колонки) і ОРК (оливороздавальні колонки), об'ємні лічильники, ваги, залізничні та автомобільні цистерни та інші ЗВТ, що використовуються під час визначення об'єму та маси нафти та нафтопродуктів.     Резервуари, які перебувають в оренді,  подаються  на  повірку орендодавцем або орендарем (залежно від умов договору) – пп.   4.1.3 Інструкції № 281.

Повірку ЗВТ здійснюють територіальні органи Держспоживстандарту України та повірочні лабораторії, уповноважені згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" на здійснення повірки відповідних ЗВТ.

Керівник підприємства наказом призначає осіб, на яких покладається здійснення постійного контролювання за комплектністю, станом ЗВТ, правильністю їх застосування (пп. 4.1.5 Інструкції № 281)

На підприємствах мають бути створені метрологічні служби або призначені наказом керівника підприємства особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань  (пп. 4.1.5 Інструкції № 281).

Облік нафти і нафтопродуктів на АЗС ведеться в одиницях об'єму (пп.  4.2.1 Інструкції № 281).

 

Відпуск нафтопродуктів та РРО

Об'єм нафтопродукту на АЗС вимірюється об'ємним методом. Для вимірювань об'єму нафтопродуктів на АЗС використовуються ПРК і ОРК, що мають відлікові пристрої для індикації ціни, об'єму та вартості виданої дози (пп.  4.2.5.1 Інструкції № 281

Під час реалізації споживачам світлих нафтопродуктів та олив споживачам на АЗС мають застосовуватись лише паливороздавальні колонки з допустимою відносною похибкою в умовах експлуатації в усьому діапазоні температур не гіршою, ніж +- 0,5% та оливороздавальні колонки з допустимою основною відносною похибкою не гіршою, ніж +- 1,0% з РРО відповідно до вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (пп. 4.2.5.2 Інструкції № 281).

Реєстрація, опломбування та застосування РРО повинні проводитися відповідно до Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Мінфіну від 14.06.2016 р. № 547. 

Для дистанційного керування ПРК і ОРК мають використовуватись технічні засоби, що належать до складу спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів, унесених до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем України для сфери застосування на АЗС – див. розділ 6 «Спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати для реалізації пального» у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій  (пп. 4.2.5.4 Інструкції № 281).

Більш докладно про порядок реєстрації РРО ми писали тут і тут.

 

Приймання та зберігання нафтопродуктів

Порядок приймання нафтопродуктів відбувається згідно з приписами розділу 5 Інструкції № 281. 

При прийманні нафтопродуктів оформлюється акт приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП (додаток 1 до Інструкції № 281). 

Порядок приймання нафтопродуктів під час надходження автомобільним транспортом регламентовано у п. 5.4 Інструкції № 281.

З прибуттям нафтопродуктів до вантажоодержувача в автоцистерні перевіряється наявність і цілісність пломб, технічний стан автоцистерни, відповідність об'єму і густини нафтопродукту в автоцистерні об'єму і густині, зазначеним у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) за формою №1-ТТН (нафтопродукт)  (додаток 3 до Інструкції № 281), відповідність найменування, марки і виду ( залежно від масової частки сірки) нафтопродукту, зазначених у ТТН і паспорті якості на відвантажений нафтопродукт. Відповідність густини нафтопродукту під час відвантаження та приймання визначається після її приведення до температури 20 град.С відповідно до ГОСТ 3900.

На всіх підприємствах ведеться облік нафти і нафтопродуктів із записом у журналі реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах за формою №7-НП (додаток 6) для кожного резервуара з відображенням усіх технологічних операцій, що здійснюються кожною зміною (п. 6.1 Інструкції № 281).

 

Приймання і відпуск нафтопродуктів на АЗС 

Порядок приймання і відпуску нафтопродуктів на АЗС регламентовано розділом 10 Інструкції № 281.

Приймання нафтопродуктів, що надійшли автомобільним транспортом від постачальників, здійснюється працівниками АЗС за марками та видами (дизельне паливо залежно від масової частки сірки) за даними товарно-транспортних накладних у разі наявності паспорта якості та копії сертифіката відповідності. Приймання нафтопродуктів здійснюється відповідно до вимог робочої інструкції оператора АЗС та інструкції з охорони праці, які повинні бути затверджені керівником підприємства, якому належить АЗС (пп. 10.2.1 Інструкції № 281).

Результати вимірювань густини і температури нафтопродукту зазначаються у ТТН та журналі обліку надходження нафтопродуктів на АЗС за формою №13-НП (додаток 13 до Інструкції № 281). Сторінки журналу необхідно пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою підприємства (пп. 10.2.2 Інструкції № 281).

Дані про оприбутковані нафтопродукти заносяться до змінного звіту АЗС за формою № 17-НП (додаток 14 до Інструкції № 281) – пп. 10.2.10 Інструкції № 281.

 

Відпуск нафтопродуктів за готівку

Облік реалізації нафтопродуктів ведеться через зареєстрований, опломбований у встановленому порядку та переведений до фіскального режиму роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій кожною АЗС, яка здійснює розрахунки із споживачами готівкою. Відпуск нафтопродуктів за готівку відображається у Змінному звіті АЗС за формою №17-НП – пп. 10.3.1.3 Інструкції № 281.

Готівка, отримана від реалізації нафтопродуктів на АЗС, здається до каси підприємства або перераховується на поточний рахунок через відділення зв'язку або інкасується до банківської установи. Тому у разі необхідності слід укласти з банком договір про надання послуг з інкасації готівки.

 

Відпуск нафтопродуктів за відомостями та талонами

Відпуск нафтопродуктів за безготівковим розрахунком за відомостями здійснюється АЗС на підставі договорів, укладених між підприємством та споживачем. Відпуск нафтопродуктів відображається у відомості на відпуск нафтопродуктів за формою № 16-НП (додаток 16 до Інструкції № 281) – пп. 10.3.2.1 Інструкції № 281.

Відпуск дизельного палива за відомостями відображається у змінному звіті АЗС за формою №17-НП за марками та видами.

Заправлення за талонами відображається у змінному звіті АЗС за формою №17-НП – пп.  10.3.3.2 Інструкції № 281.

 

Відпуск нафтопродуктів за платіжними картками

Відпуск нафтопродуктів за платіжними картками здійснюється на підставі вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 квітня 2005 року №137, та інших нормативно-правових актів - пп. 10.3.4.1 Інструкції № 281.

Обов’язок щодо проведення розрахунків з покупцями за допомогою електронних платіжних засобів встановлено частиною 2 ст. 17 Закону "Про захист прав споживачів", п. 14.19 Закону "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та постановою Кабміну від 29.09.2010 р. №878 "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів" – див. консультацію ДФС у Львівській області. АЗС не зобов’язані це робити лише у тому випадку, якщо вони розташовані у населених пунктах з кількістю населення менше 25 тис. осіб.

Відпуск нафтопродуктів за платіжними картками відображається у змінному звіті АЗС за формою №17-НП – пп. 10.3.4.2 Інструкції № 281.

 

Порядок приймання-передавання зміни на АЗС

На АЗС здійснюється оперативне кількісне контролювання, результати якого використовуються для ведення обліку, звіряння кількості отриманих і відпущених нафтопродуктів. Кількісний облік нафтопродуктів на АЗС здійснюється за формою змінного звіту АЗС N 17-НП – пп. 10.4.1 Інструкції № 281.

Під час приймання-передавання зміни оператори АЗС виконують дії, передбачені у пп. 10.4.2 Інструкції № 281.

Після завершення зміни оператором АЗС складається змінний звіт АЗС за формою №17-НП у двох примірниках, з яких один з доданими ТТН здається до бухгалтерської служби, а другий - залишається на АЗС – пп. 10.4.3 Інструкції № 281.

Точність роботи ПРК, ОРК перевіряється еталонними мірниками другого розряду з періодичністю, установленою керівником підприємства (у наказі), а також у разі надходження претензій від споживачів на кількість відпущеного нафтопродукту або на їх вимогу. Реєстрація перевірок здійснюється у журналі реєстрації перевірок ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів за формою №2-НП (додаток 17 до Інструкції № 281) пп. 10.4.4 Інструкції № 281.

Комісійна перевірка за допомогою еталонних мірників точності роботи лічильників ПРК, ОРК та перевірки точності відпуску нафтопродуктів ПРК, ОРК за претензіями споживачів додатково оформлюються актом перевірки ПРК (ОРК) на точність відпуску нафтопродуктів на АЗС та зливання їх після перевірки до резервуарів за формою №1-НП (додаток 18 до Інструкції №281). Нафтопродукти з мірника необхідно злити до резервуарів АЗС - пп. 10.4.4 Інструкції № 281.

 

Інвентаризація  нафтопродуктів на АЗС  

Інвентаризація  нафтопродуктів на АЗС  здійснюється  відповідно  до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 р.  № 879.

Інвентаризація нафти  та  нафтопродуктів   на   підприємствах проводиться не рідше одного разу на місяць – п. 13.2 Інструкції № 281.

Відповідно до п. 13.5 Інструкції № 281 для  здійснення  інвентаризації  розпорядчим  документом керівника   підприємства   (як правило, наказом) створюються  робочі  і  постійно  діючі інвентаризаційні комісії,  до складу яких залучаються  особи,  що мають  досвід здійснення інвентаризації.  Забороняється вводити до складу  робочої інвентаризаційної  комісії  головного  бухгалтера підприємства та матеріально відповідальних осіб.

Забороняється призначати  головою  робочої  інвентаризаційної комісії  у тих самих матеріально відповідальних осіб одного й того самого працівника два рази підряд.

Розпорядчим документом  керівника підприємства (як правило, наказом) установлюються терміни початку та завершення робіт з інвентаризації.

Проведення інвентаризації на АЗС регламентовано розділом 13 Інструкції № 281.

Облік руху нафтопродуктів та форми відповідних документів регламентовано розділом 14 Інструкції № 281, бухоблік нафтопродуктів на АЗС – розділом 16 Інструкції № 281, визначення втрат нафти і нафтопродуктів та їх списання - розділом 17 Інструкції №281. Бухгалтерський облік роздрібної торгівлі пальним на АЗС ведеться за загальними правилами, особливостей, пов'язаних саме з пальним, немає.

 

Акцизний податок

Згідно з пп. 212.1.11 ПКУ платником акцизного податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів. 

Відповідно до пп. 212.3.4 ПКУ особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 25.02.2016 р.  № 218.

Згідно з п. 223.2 ПКУ платники податку, визначені п. 212.1 ПКУ (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 ПКУ, подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку. Також в п. 49.2-1 ПКУ зазначено, що реалізатори пального, зобов’язані за кожний звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність. Таким чином, декларацію з акцизного податку з прочерками потрібно подавати навіть тим, хто реалізує пальне в роздріб на АЗС. Також про звітування з акцизного податку читайте тут>>>

Акцизні накладні складаються суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, відповідно до вимог ст. 231 ПКУ.  Про нову форму акцизної накладної ми писали тут>>>

 

Статистична звітність

Щодо подання статистичної звітності ми писали тут.  Також інформація щодо форм статистичної звітності наведена на сайті Держстату.

Кожне підприємство має змогу отримати інформацію про те, які форми державних статистичних спостережень воно має подавати упродовж поточного року до органів державної статистики – (див. тут>>>)

Фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати усі респонденти-юридичні особи. Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом про бухоблік, постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419 " Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Первинні документи, типові форми
Теги:
Акциз , Звітність , Податкова звітність , Статистична звітність , Облік , Пальне

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі