• Посилання скопійовано

Поліпшення об’єкта оренди: документальне оформлення та відображення в обліку

Підприємство займається оптовою торгівлею зерном. За договором оренди має будівлю вагової для зважування зерна. Будівля потребує реконструкції: збільшення висоти стін та перекриття даху. Роботи по реконструкції підприємство планує робити власними силами, поєднуючи посадові оклади. Як відобразити дану операцію в обліку?

Що потрібно пам’ятати орендарю під час проведення реконструкції?

Реконструкція передбачає зміну геометричних розмірів та/або функціонального призначення об’єкта, внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність тощо), забезпечується удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та якості послуг. Реконструкція передбачає повне чи часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності) (пп. 3.21 ДБН 04.06.2014 р. №163, А.2.2-3:2014). 

Ознаками реконструкції є:

 • зміна геометричних розмірів та/або функціонального призначення об’єкта;
 • зміна основних техніко-економічних показників;
 • повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій; 
 • призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин.

Реконструкція належить до будівельних робіт і потребує дотримання містобудівельного законодавства. 

Відповідно до пп. 5. Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

 • подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта;
 • видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону про оцінку впливу на довкілля.

Звертаємо увагу, відповідно до ст. 776 ЦКУ  капітальний ремонт, відповідно до наведеної умови реконструкцію, проводить орендодавець, якщо інше не передбачено договором і потребує його згоди (ч. 1 ст. 778 ЦКУ). Якщо орендар не може використовувати об’єкт і він потребує капітального ремонту, то орендар може його провести в рахунок орендної плати (ч. 3 ст. 776 ЦКУ). Проте згода все одно потрібна, адже якщо поліпшення неможливо відділити без шкоди для об’єкта оренди, то права на відшкодування у орендаря не буде (ч. 5 ст. 778 ЦКУ).

Таким чином, перед початком робіт орендарю необхідно отримати дозвіл від орендодавця на проведення реконструкції та визначити клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд. Адже від цього залежатиме чи необхідно отримувати дозвіл на проведення будівельних робіт чи ні, зокрема реконструкції.

 

Документальне оформлення та відображення в обліку реконструкції

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які містять усі обов'язкові реквізити. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Обов’язкові реквізити первинних документів:

 • найменування підприємства, установи, від імені яких складено документ;
 • назва документа (форми);
 • дата складання;
 • зміст та обсяг господарської операції;
 • одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі);
 • посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (ст. 9 Закону про бухоблік).

Звертаємо увагу, підприємство може самостійно розробити первинні документи з врахуванням основних реквізитів або використати вже наявні форми, що втратили чинність, адаптувавши їх під свої потреби. Проте, в будь якому випадку вони мають бути затверджені підприємством.

Реконструкція проводиться на основі розробленої технічної документації щодо якої за необхідності складається кошторис.

Відповідно до Методичних рекомендацій №561 реконструкція є поліпшенням.

Таке поліпшення, відповідно до наведеної ситуації, призводять до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта і в обліку відображається як «капітальні інвестиції у необоротні матеріальні активи» (п. 14 НП(С)БО 7).

Тобто, витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (матеріали, зарплата, послуги сторонніх організацій), що визнаються ним капітальними інвестиціями, відображаються орендарем за дебетом рахунку капітальних інвестицій. 

Підтвердними документами щодо витрат на оплату праці є: наряд, табель, відомість нарахування зарплати.

ТМЦ списуються на підставі власно розроблених документів, як ми зазначали раніше, або можуть бути використані лімітно-забірні картки № М-28 та № М-28а.

Також доцільно скласти відомість виконаних робіт, зазначивши вид робіт, кількість та вартість використаних ТМЦ.

В результаті в обліку орендаря формується окремий об’єкт ОЗ «Поліпшення орендованого складу». Введення об'єкта в експлуатацію оформляється актом уведення в експлуатацію основних засобів типової форми або розробленої підприємством з врахуванням основних реквізитів.

Такі витрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта, субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи» (Методичні рекомендації №561).

Тобто, поліпшення з наступного місяця за місяцем введення в експлуатацію ОЗ після їх закінчення амортизуються. Термін амортизації обмежується терміном використання орендованого об’єкта (пп. 23 - 24 НП(С)БО 7). Щодо вибору методу амортизації поліпшень орендованих основних засобів ми писали тут.

Якщо витрати орендаря відшкодовуються орендодавцем, то ця операція розглядається як реалізація, і вартість таких поліпшень переводитиметься з субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» до дебету субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Більш детально ми писали тут.

***

Додатково читайте:

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Пантюхова Анна

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»