• Посилання скопійовано

Облік придбаної нерухомості, за якою не визначено напрям використання

ТОВ у січні 2022 року придбало нерухомість в готельному комплексі. У вересні 2023 року завершило її ремонт. Мета подальшого використання (продаж чи надання в оренду) досі не визначена, скоріш за все, якийсь період, можливо, у 2024 році, буде надаватися в оренду, а після завершення війни - продаж. Все залежатиме від попиту. Як обліковувати таку нерухомість?

Інвестиційна нерухомість

Відповідно до пп. 4 НП(С)БО 32, інвестиційна нерухомість - власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

В розглядуваній ситуації долю нерухомості визначатимуть залежно від попиту на ринку. Якщо попит буде прийнятний, нерухомість продадуть, якщо ні, нерухомість і далі перебуватиме на балансі. Поряд з цим, можливо, нерухомість надаватиметься в оренду.

На наш погляд, такий характер нерухомості відповідає поняттю інвестиційної нерухомості. Адже основний мотив її придбання – збільшення власного капіталу, своєрідне вкладення вільних коштів. Тому, на наш погляд, придбану нерухомість слід обліковувати у складі інвестиційної нерухомості на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість».

А от після того, як приймуть рішення про продаж, нерухомість переводять до складу необоротних активів, утримуваних для продажу.

 

Облік придбання, ремонту

Відповідно до пп. 9 НП(С)БО 32, придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаної інвестиційної нерухомості складається з таких витрат (пп. 10 НП(С)БО 32):

 • суми, що сплачують постачальникам (продавцям) та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на інвестиційну нерухомість;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) інвестиційної нерухомості (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
 • юридичні послуги, комісійні винагороди, пов'язані з придбанням інвестиційної нерухомості;
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням та доведенням об'єктів інвестиційної нерухомості до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

У запитанні зазначено, що ТОВ придбало нерухомість, а потім робило її ремонт, який завершено у вересні 2023 року. Тож тільки після завершення ремонту придбану нерухомість можна використовувати за призначенням.

В такому разі ремонтні витрати є іншими витратами, пов’язаними з доведенням нерухомості до стану, в якому вона придатна для використання із запланованою метою.

Це означає, що придбану нерухомість спершу зараховують на субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». На цей самий субрахунок списують і всі інші витрати, які включаються до складу первісної вартості – реєстраційні, ремонті тощо. Тож на рахунок 100 нерухомість зараховують тільки після того, як повністю сформована первісна вартість і нерухомість стала придатною для використання із запланованою метою.

В розглядуваній ситуації це стане можливим після завершення ремонту у вересні 2023 року. Тому у вересні і вводять нерухомість в експлуатацію: 

 • Дт 100 Кт 152.

Введення в експлуатацію можуть оформляти Актом введення в експлуатацію основних засобів, форма якого затверджена Наказом № 818. Або Актом, самостійно розробленим ТОВ. При розробці власної форми за основу можна взяти як наведений вище Акт, так і Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) ОЗ (форма №ОЗ-1, затверджена вже скасованим Наказом № 352).

 

За якою вартістю обліковувати нерухомість?

Відповідно до пп. 9 НП(С)БО 32 придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю.

Таким чином, на момент введення в експлуатацію проводка Дт 100 Кт 152 відображається за первісною вартістю (сума, що сплачена продавцеві, плюс реєстраційні витрати, плюс витрати ремонту тощо).

А от на дату балансу інвестиційну нерухомість відображають за справедливою вартістю якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення (див. п. 16 НП(С)БО 32).

Тобто, під час введення нерухомості в експлуатацію ТОВ має визначити, як воно оцінюватиме нерухомість. 

Якщо за справедливою вартістю, то її слід буде визначати на кожну дату балансу. Особливості визначення справедливою вартості наведені в п. 19 – п. 21 НП(С)БО 32. В такому разі амортизація не нараховується. А різниця між поточною і попередньою вартістю на субрахунку 100 списують на субрахунок 940 чи 710:

 • Дт 100 Кт 710 чи
 • Дт 940 Кт 100.

Якщо за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, слід буде амортизувати нерухомість, застосовуючи один з методів амортизації, наведений в п. 26 НП(С)БО 7, наприклад, прямолінійний.

Амортизація нараховується проведенням:

 • Дт 949 чи 23 Кт 131.

Рахунок 23 використовується в тому разі, якщо нерухомість надаватиметься в оренду і надання в оренду є одним з основних видів діяльності, якщо дохід від оренди відображатиметься на субрахунку 703.

Якщо ж надання в оренду не є основним видом діяльності ТОВ, то дохід від оренди відображається на субрахунку 719. В цьому разі амортизація списується на субрахунок 949. На цей самий субрахунок списується амортизація в разі ненадання нерухомості в оренду.

 

Якщо прийнято рішення про продаж

В такому разі згідно з п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 27 нерухомість списується до складу необоротних активів, утримуваних для продажу. Якщо облік був за справедливою вартістю, будуть такі проведення:

 • Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» Кт 100 – за справедливою вартістю на момент прийняття рішення про продаж і переведення до складу необоротних активів, утримуваних для продажу;
 • Дт 100 Кт 710 чи Дт 940 Кт 100 – різниця між поточною і попередньою справедливою вартістю.

Якщо облік був за первісною вартістю і нерухомість амортизувалася:

 • Дт 131 Кт 100 – на суму нарахованого зносу;
 • Дт 286 Кт 100 – на залишкову вартість.

Дохід від продажу нерухомості відображається на субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», а собівартість на субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів».

Бухгалтерський облік продажу ОЗ (включаючи інвестиційну нерухомість) детально розглянутий тут.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Особливості списання замортизованих МНМА та НМА, які не будуть використовуватися
  МНМА із строком використання 24 місяці, 100% амортизація, вийшли з ладу та потребують списання. Чи нараховувати ПДВ в цьому випадку? Також є НМА, який не введено в експлуатацію – це комп’ютера програма російського походження, буде списуватися з обліку. Чи достатньо для списання службової записки відповідальної особи про те, що ця програма не буде використовуватися у зв'язку із забороною використання такої програми? Чи виникає нарахування ПДВ, якщо придбали програму з ПДВ?
  04.12.202378
 • Як встановити межу суттєвості для витрат?
  Як в обліковій політиці описати межу суттєвості для визнання витрат минулого періоду в розмірі 0,2% від витрат (формулювання та нормативна база)?
  01.12.202374
 • Облік списаних автошин
  Підприємство списує шини, які були встановлені на вантажні авто, на причепах. Норма пробігу не досягнута, але висота протектору на межі допустимого, відновлення недоцільне. Які наслідки з ПДВ, якщо продати ці шини ФОП чи передати за договором на утилізацію спеціалізованому підприємству?
  30.11.20231 449
 • Модернізація ОЗ запчастинами, знятими з іншого ОЗ: як визначити вартість запчастин?
  Підприємство має повністю замортизований сервер, який раніше був модернізований додатковими планками пам’яті. Ці планки теж замортизовані. Тепер вони встановлюються на інший сервер. Чи визнаються ці планки пам’яті активом, якщо їх вартість не може бути достовірно визначена?
  29.11.202354
 • Підприємство придбало товар у нерезидента: що в обліку?
  Підприємство придбало товар у нерезидента. Польська компанія надала послуги перевезення територією Польщі. Товар частково продано польській компанії, частково - завезено на митну територію України. Як відобразити це в бухобліку?
  29.11.202356