• Посилання скопійовано

Бухоблік послуг з доставки авто на митну територію України

Підприємство - платник ПДВ отримало від нерезидента послуги з доставки авто в країну ЄС. Потім отримало послуги від резидента з доставки авто на митну територію України. Які податкові наслідки та особливості бухобліку?

Послуги перевезення, надані нерезидентом

ПДВ

Якщо послуги перевезення надаються перевізником (нерезидентом), що не має постійного представництва на митній території України, то операції з постачання таких послуг не підпадають під об'єкт оподаткування ПДВ (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику-нерезиденту надаються такі послуги) (див. УПК № 610).

Тому що місцем постачання послуг (у тому числі і послуг з перевезення вантажів) є місце реєстрації постачальника (див. пп. 18.4 ПКУ). А в даній ситуації постачальником є нерезидент. Тобто місце постачання знаходиться за межами митної території України. Згадаймо, що об’єктом оподаткування є операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (див. пп. "б" пп. 185.1 ПКУ).

Податок на репатріацію (податок з доходів нерезидента).

З точки зору ПКУ плата за перевезення відноситься до поняття фрахту. А при виплаті фрахту (плати за перевезення) нерезиденту підприємство резидент України повинен утримати податок на репатріацію за ставкою 6%.

Детальніше про це можна прочитати тут.

 

ПДВ на послуги перевезення, надані резидентом

Як зазначалося вище, пп. 186.4 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг (у тому числі і послуг з перевезення вантажів) є місце реєстрації постачальника.

Таким чином, якщо послуги з перевезення надаються перевізником (резидентом), то такі послуги підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах (незалежно від того, замовнику-резиденту чи замовнику - нерезиденту надаються такі послуги).

Причому особою, яка нараховує ПЗ з ПДВ, складає ПН, реєструючи в ЄРПН, є перевізник резидент, за умови, що він є платником ПДВ. Якщо перевізник не є платником ПДВ, він не нараховує ПДВ на надані послуги перевезення. У підприємства отримувача в цьому разі не виникає обов’язку нарахування ПДВ.

 

Щодо нульової ставки ПДВ

Відповідно до пп. 195.1.3 ПКУ операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

При цьому міжнародним перевезенням вважається перевезення, що здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом. Відповідно до ст. 9 Закону №1955, факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.

Такими документами можуть бути:

 • авіаційна вантажна накладна (AirWaybill);
 • міжнародна автомобільна накладна(CMR);
 • накладна СМГС (накладна УМВС);
 • коносамент(Bill of Lading);
 • накладна ЦІМ (СІМ);
 • вантажна відомість(Cargo Manifest);
 • інші документи, визначені законами України.

Під єдиним міжнародним перевізним документом маються на увазі документи, складені мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту.

Законодавством не передбачено оформлення міжнародного перевезення різними документами, в залежності від відрізка маршруту. Тож якщо перевезення в розглядуваній ситуації оформлено єдиним міжнародним перевізним документом, перевізник резидент, якщо він є платником ПДВ, оподатковує послуги з перевезення ПДВ за ставкою 0%.

 

Бухгалтерський облік

Якщо підпрриємство імпортує авто для використання його у власній діяльності за основним призначенням (виконання перевезень), таке авто обліковуватиметься на балансі підприємства у складі основних засобів (ОЗ).

Відповідно до пп. 8 НП(С)БО 7, первісна вартість об'єкта ОЗ складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • суми ввізного мита;
 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);
 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання і запланованою метою.

Таким чином, витрати з перевезення включаються до первісної вартості автомобіля (ОЗ).

Детально про особливості бухобліку надходження ОЗ можна почитати тут. Про особливості обліку розрахунків в іноземній валюті у разі придбання товарів (ОЗ) — тут.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»