• Посилання скопійовано

Повернення учаснику замортизованих ОЗ: дооцінка чи перегляд ліквідаційної вартості

До складу СК при створенні ТОВ учасник вніс ОЗ, частина яких вже замортизована. Планується ліквідація ТОВ і учаснику повернуть ОЗ. ОЗ дооцінюють. Що краще - дооцінка чи перегляд ліквідаційної вартості? Який бухоблік та оподаткування (податок на прибуток, без різниць, ПДВ) повернення ОЗ?

Можливість дооцінки замортизованих ОЗ

29 липня 2022 року набув чинності Наказ Мінфіну від 26.05.2022 р. № 148, яким з п. 17 НП(С)БО 7 видалено абзац 2.

У видаленому абзаці встановлювався порядок дооцінки ОЗ з нульовою залишковою вартістю. Для таких ОЗ переоцінена залишкова вартість визначалася додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Але оскільки цей абзац видалено, дооцінювати замортизовані ОЗ слід так само, як і інші ОЗ, згідно з правилом, наведеним в абзаці першому п. 17 НП(С)БО 7.

Згідно з першим абзацом, переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Про бухоблік дооцінки можна прочитати тут.

Тобто, для переоцінки ОЗ слід спершу розраховувати індекс переоцінки, поділивши справедливу вартість на залишкову вартість. Але залишкова вартість повністю замортизованих ОЗ дорівнює 0 (нуль) грн.

Проте з правил арифметики ми знаємо, що ділити на нуль не можна. Число на нуль не ділиться.

Це означає, що починаючи з 29 липня 2022 року немає правових підстав для дооцінки ОЗ з нульовою залишковою вартістю.

 

Перегляд ліквідаційної вартості

Бухгалтерський облік

Згідно з нормами НП(С)БО 7 ОЗ, як правило, повинні мати ліквідаційну вартість. Зокрема, якщо підприємство не має наміру отримувати щось від ліквідації ОЗ або не може достовірно оцінити ліквідаційну вартість, воно може встановити нульову ліквідаційну вартість.  

Згідно з п. 4 НП(С)БО 7, ліквідаційна  вартість - сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). Наприклад, воно встановлює строк використання комп’ютера 5 років і після цього планує його списати, то ліквідаційна вартість буде нульова. А ось для автомобіля ліквідаційна вартість не може бути нульова, оскільки будь-який автомобіль має певну справедливу вартість – або як засіб пересування, або як джерело запчастин чи вторсировини.

Вартість, яка  амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості (п. 4 НП(С)БО 7).

Відповідно до п. 25 НП(С)БО 7 строк корисного використання (експлуатації) та ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів переглядаються на кінець звітного року у разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Таким чином, якщо на балансі ТОВ враховані повністю замортизовані ОЗ, які підприємство планує передати учаснику, але їх ринкова вартість (вартість, яку підприємство очікує отримати від реалізації) 1 500 грн. (без урахування ПДВ), на кінець року (станом на 31 грудня відповідного року) слід переглянути ліквідаційну вартість.

Фактично станом на 31.12 потрібно зменшити суму нарахованої амортизації: Дт 13 Кт 746 – 1 500 грн.

Після такого зменшення залишкова вартість (первісна мінус нарахований знос) становитиме 1 500 грн. Причому амортизація на цю суму вже не нараховуватиметься.

Надалі, в наступному році передача таких ОЗ учаснику відображатиметься проводками:

 • Дт 13 Кт 10, 112 – 20 500 грн (списано знос ОЗ, які передаватимуться учаснику);
 • Дт 286 Кт 10, 112 – 1 500 грн (ОЗ переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, за залишковою вартістю);
 • Дт 672 Кт 712 – 1 800 грн (передано ОЗ учаснику);
 • Дт 712 Кт 641 – 300 грн (нараховано ПЗ з ПДВ);
 • Дт 712 Кт 791 – 1 500 грн (дохід від продажу віднесено на фінрезультати);
 • Дт 943 Кт 286 – 1 500 грн (списана собівартість переданих ОЗ);
 • Дт 791 Кт 943 – 1 500 грн (собівартість передачі списана на фінрезультати).

Але якщо ТОВ передаватиме ОЗ учаснику в поточному році, підстав для перегляду ліквідаційної вартості немає. Тому що, як зазначалося вище, ліквідаційна вартість може переглядатися тільки в кінці року, а не серед року. Про особливості бухгалтерського обліку і оподаткування при передачі таких замортизованих ОЗ учаснику ми писали тут.

 

Податок на прибуток

У разі перегляду ліквідаційної вартості на суму зменшення амортизації (Дт 13 Кт 746 – 1 500 грн) буде збільшено фінрезультат до оподаткування, який є основою для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

При передачі (продажу) ОЗ учаснику фінрезультат буде збільшено на 1 500 грн. і зменшено на цю саму суму. Тобто, в підсумку фінрезультат від цієї операції буде нульовий. Таким чином, вона не вплине на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

 

ПДВ

У разі перегляду ліквідаційної вартості ОЗ буде передано учаснику на суму 1 800 грн, в т.ч. ПДВ 300 грн. Відповідно, на цю саму суму буде виписано податкову накладну. Якщо передача учаснику фізособі, ПН буде виписана на неплатника ПДВ.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Облік та звітність/Облік окремих операцій

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Облік окремих операцій»

 • Витрати отриманих послуг на розподіл електричної енергії: як облікувати?
  Як відобразити в бухобліку отримані послуги з розподілу електричної енергії?
  23.03.202358
 • Як у бухобліку відображати безоплатно отримані права у вигляді роялті?
  ТОВ (ліцензіат) отримало за ліцензійним договором від іншого ТОВ (ліцензіара) право на безоплатний показ (трансляцію в ефірі) мультфільму у кількості 4 показа з 01.02.23 р. по 31.01.24 р. За звичайними умовами ТОВ (ліцензіат) обліковує такі права (роялті) на рахунку 391. Як у бухобліку відображати безоплатно отримані права у вигляді роялті?
  23.03.202338
 • Прощення кредиторської заборгованості – облік у юрособи- "єдинника"
  Підприємство – платник ЄП 2%, підписав з контрагентом, який щомісячно надавав акти виконання договірних зобов’язань, зміни до договору: "як жест доброї волі" погодився відмовитися від ліцензійних зборів, що підлягають сплаті з лютого 2022 року по вересень 2022 року, що є загалом 10000,00 доларів США із загальної непогашеної заборгованості. За дані періоди договірні зобов'язання виконувались контрагентом, але акти ним не надавались. В бухобліку записи не робились. Чи є об'єктом оподаткування ЄП 2% ця сума і чи потрібно зробити бухгалтерські записи?
  16.03.2023112
 • Касовий метод у будівництві житлових та нежитлових приміщень
  ТОВ (загальна система, платник ПДВ) будує багатоквартирний будинок з комерційними приміщеннями на першому поверсі. Чи обов'язково застосовувати касовий метод для ПДВ в частині житлової нерухомості? Як розділити вхідні ПН на придбані ТМЦ (наприклад, бетон на фундамент), які використані для будівництва і житлової нерухомості, і комерційних приміщень? Як цей розподіл провести в обліку?
  16.03.202352
 • Кошти на зарплату від материнської компанії-нерезидента: облік
  Материнська компанія - нерезидент має намір перерахувати резиденту Україну, платнику ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах, суму коштів для підтримки та забезпечення виплати заробітної плати. Це не оплата за послуги чи товар, а просто кошти на підтримку. Чи потрібно нараховувати ПДВ? Як відобразити ці кошти в обліку?
  15.03.202340