Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Облік та оподаткування виходу засновника з товариства

Один із засновників підприємства (розмір частки в СК - 1 758 тис. грн – 18,7589%) прийняв рішення про вихід із складу засновників. Згідно з незалежною оцінкою йому належить частка до виплати - 1 073 тис. грн. Як в податковому та бухгалтерському обліках відобразити такі зміни?

Бухгалтерський облік і податок на прибуток

В першу чергу, при виході засновника, підприємство має відобразити належну йому до виплати вартість частки (після здійснення відповідного розрахунку) записом: Дт 452 Кт 672 (1 073 тис. грн). Таким чином, подальші розрахунку з засновником по виплаті його частки будуть відображатись, наприклад, кореспонденцією рахунків Дт 672 Кт 311. Такий запис відображається на дату визначення розміру частки засновника.

Далі, п. 28 П(С)БО 13 передбачено, що прибуток (збиток) від продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу емітент відображає збільшенням (зменшенням) додаткового вкладеного капіталу. 

В першу чергу списується відповідна частка статутного капіталу записом: Дт 401 Кт 452 (1 073 тис. грн). Після цього, оскільки належна до виплати засновнику частка є меншою за розмір його внеску до СК, то залишок цієї суми списується записом: Дт 401 Кт 421 (685 тис. грн).

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МФСЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Нормами Кодексу не передбачено проведення коригування фінансового результату до оподаткування за операціями з повернення (виплати коштами) учаснику його частки у статутному капіталі товариства у зв'язку з виходом учасника з такого товариства.

Такі операції відображаються згідно з наведеними вище правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

 

Оподаткування виплаченого доходу

Згідно з пп. 164.2.9 ПКУ, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у пп. 165.1.40 і 165.1.52 ПКУ.

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4 - 170.2.6 ПКУ (крім операцій з деривативами).

При цьому, до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Своєю чергою, придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Таким чином, у разі виходу платника податку - фізичної особи з числа засновників (учасників) товариства - емітента корпоративних прав йому повертається майно або кошти, попередньо внесені ним до статутного капіталу емітента, така операція згідно з пп. 170.2 ПКУ прирівнюється до продажу інвестиційного активу (корпоративного права) з відповідним оподаткуванням.

Водночас, як передбачено пп. 170.2.1 ПКУ, облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Проте підприємство, яке здійснює нарахування (виплату) доходу, має виконати функції податкового агента в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у додатку 4 "Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору" (4ДФ) під ознакою доходу "112" (зазначається лише виплачена сума доходу без нарахування та утримання податків).

Фізична особа повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, та самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

 

ПДВ

Якщо частка засновнику виплачується грошовими коштами, то об’єкт оподаткування ПДВ не виникає, оскільки не відбувається операції з постачання товарів або послуг. Разом з цим, якщо належна частка виплачується майном, то передача такого майна є оподатковуваною ПДВ операцією (договірною вартістю є встановлена вартість майна яка покриває заборгованість підприємства перед засновником за виплатою частки), а отже, за нею, підприємство нараховує ПЗ з ПДВ за правилами встановленими ст. 188 ПКУ.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 58 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Податок на прибуток , Облік

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі