Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Заміна компоненту ОЗ: відображення в бухобліку

Підприємство-кінотеатр замінило глядацькі крісла, які не були окремим об’єктом ОЗ. Крісла стояли з грудня 1979 р. – дати введення в експлуатацію будівлі, та не підлягали ремонту. Крісла демонтовано власними силами та деякі із них роздано самовивозом селищним радам, а деякі - викинуто. Яке документальне оформлення та податкові наслідки цієї операції?

Часткова ліквідація

Бухоблік

У даному випадку має місце часткова ліквідація та капітальний ремонт основного засобу.

При частковій ліквідації слід керуватися п. 35 П(С)БО 7, який передбачає, що у разі часткової ліквідації об'єкта ОЗ його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта ОЗ.

При цьому варто звернути увагу на п. 46 Методрекомендацій №561, де сказано, що у ситуації часткової ліквідації об'єкта ОЗ його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Також підприємство припиняє визнавати частину об'єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об'єкта.

Важливим питанням є визначення вартості замінюваного елемента. Якщо підприємство володіє інформацією про вартість елемента у загальній вартості об'єкта на момент його придбання чи створення (а така ситуація є можливою, коли йдеться про складні об'єкти, наприклад, ліфт у будинку), воно у разі часткової ліквідації зменшує вартість об'єкта ОЗ на відповідну суму.

Якщо ж частку вартості замінюваного елемента у балансовій вартості об'єкта на момент створення об'єкта не можна визначити, то згідно з п. 46 зазначених Методрекомендацій, вартість замінюваної частини може визначатися в сумі витрат на заміну.

За такого підходу виходить, що вартість замінених крісел може визначатись у розмірі вартості нових крісел. Втім, вважаємо, що такий підхід доречний тоді, коли вартість нових крісел співставна з вартістю старих крісел. Адже внаслідок такої заміни по суті залишкова вартість самого ОЗ залишиться без змін, а це не є доречним та правильним.

Будь-яких роз’яснень щодо застосування зазначеної норми, а саме визначення вартості замінюваної частини ОЗ, немає. З огляду на це варто заглянути до  п. 70 МСБО 16. Так, у ній сказано:"якщо суб'єкт господарювання не може визначити балансову вартість заміненої частини, він може використати витрати на заміну як свідчення того, якою була собівартість заміненої частини під час її придбання або будівництва".

Тож, МСБО роз’яснює, що скоріш за все мається на увазі у вітчизняних Методрекомендаціях №561 – первісна вартість нового компонента ОЗ потрібно, аби розрахувати залишкову вартість старого компонента, прийнявши нову вартість компонента ОЗ як первісну старого ще на дату введення в експлуатацію самого ОЗ.

Наприклад, первісна вартість нових крісел (вартість придбання та витрат на їх установку) становить 150 тис. грн. Старі крісла окремо не амортизувалися, а в цілому з усім ОЗ – будівлею. Нехай строк амортизації будівлі установлено у 50 років (або 600 місяців), то у серпні 2019 року вже було пройдено строк користування у 38 років й 8 місяців, тобто 464 місяців (серпень 2019 року - січень 1980 року).

За умови прямолінійної амортизації станом на серпень 2019 рік, включаючи серпень,  цей компонент буде замортизовано на суму 116 тис. грн (150 тис. грн х 464 міс/600 міс). Тобто його балансова вартість на момент заміни становитиме 34 тис. грн (150 тис. грн – 116 тис. грн).

Саме на вартість у 34 тис. грн слід зменшити об’єкт ОЗ та збільшити його на суму 150 тис. грн. Відповідні розрахунки слід провести й у податковому обліку. У будь-якому випадку, рішення про вартість заміненої частини об'єкта ОЗ приймається комісією, про що складається акт, який затверджується керівником.

Які проведення слід робити у даній ситуації ми зазначили тут та тут.

 

Податок на прибуток

В ІПК ДФС від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК зазначено, що у разі ліквідації частини окремого об'єкта основних засобів фінансовий результат до оподаткування:

  • збільшується на суму бухоблікової залишкової вартості такої частини окремого об'єкта ОЗ;
  • зменшується на суму її податкової залишкової вартості.

 

ПДВ

 Детально про ПДВ у разі самостійної ліквідації ОЗ ми писали тут.

 

Документальне оформлення

Прийняття закінчених робіт з ремонту  або поліпшення ОЗ оформляється Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів за ф. № ОЗ-2 (п. 28 Методрекомендацій з обліку ОЗ №561).

Якщо ремонт або поліпшення ОЗ виконує стороння організація, акт складають у двох примірниках. Тоді другий примірник надають підприємству, що виконало поліпшення або ремонт (наказ Мінстатистики №352).

Оскільки відбувалася часткова ліквідація ОЗ, то також складається й Акт списання основних засобів за ф. № ОЗ-3.

До Актів списання основних засобів додають регістри аналітичного обліку ОЗ, що ліквідуються (п. 42 Методрекомендацій № 561). До них належить інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6), в якій роблять відповідні записи про часткову ліквідацію ОЗ. Також здійснюють відповідні відмітки в описі інвентарних карток з обліку основних засобів (форма № ОЗ-7), картці обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8) і в інвентарному списку основних засобів (форма № ОЗ-9).

 

Облік оприбуткування демонтованих крісел

Бухоблік

Тут усе залежить від того, чи відповідає такий компонент критеріям визнання активом. Тобто ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому (ст. 1 Закону про бухоблік).

Якщо так, то оприбуткований старий компонент треба відображати як запаси:

  • або за оцінкою можливого використання (вона може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів при наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації) на субрахунку 207 — якщо компонент справний і його передбачається використовувати для власних потреб;
  • або за чистою вартістю реалізації на субрахунку 209 — якщо компонент передбачається реалізувати на сторону (п. 2.12 Методрекомендацій № 2).

Причому на суму цієї вартості в бухобліку визнається інший дохід — від оприбуткування ТМЦ (п. 44 Методрекомендацій № 561).

Оскільки відповідно до умов питання підприємство більшу частину крісел передало селищним радам, то в обліку має бути таке проведення – Дт 209 Кт 746 за чистою вартістю реалізації.

Що стосується крісел, які підприємство просто викинуло, то такі крісла не є активами, а тому й оприбутковувати нічого.

 

Податок на прибуток

Податкових різниць немає.

 

ПДВ

Відповідно до пп. 189.10 ПКУ, якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, на такі операції не нараховуються ПЗ з ПДВ.

 

Документальне оформлення

В результаті ліквідації ОЗ (розбирання, демонтажу тощо) можуть бути отримані придатні до подальшого використання товарно-матеріальні цінності (ТМЦ). Їх кількість та вартість обов’язково зазначають в Акті списання за ф.№ОЗ-3 або роблять запис про те, що такі ТМЦ не виявлені (пп. 41, 44 Методрекомендацій № 561).

 

Передача крісел селищним радам

Детально про бухоблік та оподаткування операції із безоплатної передачі запасів неприбутківцю ми писали тут. При безоплатній передачі крісел варто оформити видаткову накладну, на підставі якої й відобразяться проведення у бухобліку.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Катерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Облік

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі