Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Дооцінка ОЗ не призводить до нарахування відстрочених податкових зобов’язань

Підприємство провело дооцінку ОЗ до справедливої вартості на підставі експертного висновку. Чи потрібно нараховувати відстрочені податкові зобов’язання з податку на прибуток? Коли такі зобов’язання переходять у поточні?

Податкові різниці

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, передбачено пп. 138.1 та 138.2 ПКУ, зокрема:

  • фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;
  • фінрезультат до оподаткування зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ.

Для розрахунку «податкової» амортизації вартість основних засобів та нематеріальних активів визначається без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку.

 

Бухгалтерський облік дооцінки

Відповідно до п. 19 П(С)БО 7 та п. 36 Методрекомендацій №561 передбачено, що сума дооцінки вартості і зносу ОЗ відображається збільшенням первісної (переоціненої) вартості та накопиченого зносу об’єкта ОЗ, а сума уцінки вартості і зносу — зменшенням первісної (переоціненої) вартості та накопиченого зносу.

Збільшення вартості активів спричинює збільшення капіталу підприємства. Зокрема, сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу капіталу в дооцінках (рахунок 41 «Капітал в дооцінках» і відображається в іншому сукупному доході (п. 19 П(С)БО 7). Відповідно до п. 3 НП(С)БО 1, інший сукупний дохід — це доходи і витрати, не включені до фінансових результатів підприємства.

Згідно з п. 21 П(С)БО 7, субрахунок 411 закривається (включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках) при вибутті об'єктів ОЗ, а також щокварталу, раз на рік, у сумі, пропорційній до нарахування амортизації (рішення про таку періодичність підприємство приймає самостійно).

То ж, кореспонденція рахунків для відображення у обліку операцій з переоцінки ОЗ виглядає наступним чином:

  • Дт 10 Кт 411 - дооцінка первісної вартості;
  • Дт 411 Кт 131 - дооцінка зносу.

 

То чи потрібно нараховувати відстрочені податкові зобов’язання?

При цьому, як зазначено у п. 7 П(С)БО 17, відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Різниці, що виникають через дооцінку ОЗ, не є тимчасовими, оскільки вони ніколи не будуть вираховані або оподатковані. Таким чином, в даному випадку тимчасові різниці в обліку не виникають і ВПА та ВПЗ не визнаються. Детально про це ми писали тут.

Що ж до суми, яка обліковується на субрахунку 411, то згідно з п. 21 П(С)БО 7, субрахунок 411 закривається (включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках) при вибутті об'єктів ОЗ, а також щокварталу, раз на рік, у сумі, пропорційній до нарахування амортизації (рішення про таку періодичність підприємство приймає самостійно в обліковій політиці).

Зверніть увагу, що у разі, якщо підприємство приймає рішення про закриття субрахунку 411 щоквартально (або раз на рік), то сума зменшення не дорівнює сумі амортизації такого об’єкта, а дорівнює лише пропорційній сумі нарахованої амортизації пропорційно розміру дооцінки.

Сума донарахованого податку на прибуток за підсумками збільшення фінансового результату до оподаткування на підставі даних додатку РІ в даному випадку потрапить до податкового зобов'язання з поточного податку на прибуток (запис: Дт 981 Кт 641).

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 43 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Станіслав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Основні засоби , Податок на прибуток , Облік , Податкові різниці

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі