Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Витрати на демонтаж старих та монтаж нових рекламних конструкцій: як розподілити?

На балансі підприємства є рекламні конструкції, які підлягають заміні. За укладеним з підрядником договором він виконує демонтаж старих конструкцій та монтаж нових, не розділяючи суми витрат. Чи можна всю суму за актом виконаних робіт віднести на збільшення балансової вартості нового ОЗ?

Насамперед зазначимо, що первісна вартість об'єкта основних засобів складається з витрат, перелік яких наведено в п. 8 П(С)БО 7.

Відповідно до п. 34 П(С)БО 7 та п. 45 Методичних рекомендацій №561 фінансовий результат від вибуття об'єктів ОЗ визначається вирахуванням з доходу від вибуття ОЗ їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям ОЗ. Регістри аналітичного обліку ОЗ, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття ОЗ.

В бух обліку залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбиранням, демонтажем) відображаються  на субрахунку 976 «Списання необоротних активів».

Нормами п. 41 Методичних рекомендацій №561 передбачено, що для визначення непридатності ОЗ до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.

Постійно діюча комісія:

  • здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
  • встановлює причини невідповідності критеріям активу (в даному випадку - це демонтаж рекламної конструкції);
  • визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
  • визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;
  • складає і підписує акти на списання основних засобів.

Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухобліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно з законодавством (статутом підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів ОЗ (п. 43 Методичних рекомендацій №561). Як правило, найчастіше це керівник підприємства.

Витрати щодо списання, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розбирання основних засобів, відображають в розділі «Розрахунок результатів списання об'єктів» акту на списання основних засобів (ф. № ОЗ-3, якого затверджена наказом Мінстату №352). 

Виходячи з викладеного, витрати, пов'язані з демонтажем застарілих рекламних конструкцій, які підлягають списанню, не включаються до первісної вартості новозведених рекламних конструкцій.

Тому підприємству потрібно розподілити окремо витрати на демонтаж старих конструкцій та витрати на монтаж нових. Це має зробити комісія, про яку ми зазначили вище. Інформацію, що потрібна для такого розподілу, можна дістати з кошторису підрядника. Результати розподілу витрат, склад та вартість матеріалів, що отримані внаслідок демонтажу конструкцій, зазначаються в акті на списання основних засобів.

Своєю чергою, витрати на монтаж нових конструкцій включаються до їх первісної вартості.

***

Читайте також:

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Витрати , Основні засоби

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі