• Посилання скопійовано

Позитивна податкова історія платника ПДВ

09.11.2022 р. подана фінзвітність за 9 місяців, в якій на кінець звітного періоду залишкова вартість ОЗ більша за 5 млн грн. Керівник та засновник не змінювалися. Але в е-кабінеті ДПС, в розрахунку показників ППІ, змін немає. Коли дані цієї звітності почнуть використовувати для дотримання критерію 3 позитивної податкової історії платника ПДВ?

Дивимося третій показник Переліку показників, за якими визначається позитивна податкова історія (ППІ) платника податку на додану вартість, який є додатком 2 до Порядку №1165:

  • «3. Залишкова вартість основних засобів для платників податку на прибуток підприємств на кінець звітного (податкового) періоду (звітний (податковий) період обирається відповідно до пунктів 137.4 і 137.5 статті 137 Податкового кодексу України для певної групи платників) становить більше 5 млн гривень та відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника, за умови, що з початку попереднього року керівник та засновник не змінювалися».

Всього в Переліку наведено шість показників.

Щоб мати позитивну податкову історію, платник насамперед має відповідати одному із шести основних критеріїв (див. тут, тут). Тобто, якщо платник відповідає щонайменше третьому критерію, він є таким, що має ППІ.

Відповідно до п. 9 Порядку №1165 платник податку отримує розраховані показники позитивної податкової історії через електронний кабінет.

 

З якої дати набуде чинності третій показник ППІ?

В розглядуваній нормі Переліку сказано: «…відображена у звітності, за якою граничні строки її подання передують календарному дню розрахунку такого показника…».

Тобто, з наступного календарного дня від дати граничного строку подання декларації. Причому звітний період обирається згідно з пп. 137.4 і пп. 137.5 ПКУ. Такими періодами є за загальним правилом календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Або річний податковий період.

Оскільки підприємство в розглядуваній ситуації подавало звітність за 9-ть місяців, значить, для нього звітним періодом є в тому числі три квартали, тобто 9-ть місяців.

Останній строк подання декларації з податку на прибуток за 9-ть місяців 2022 р. – 09.11.2022 р.

Це означає, що новий показник ППІ має бути розрахований вже 10.11.2022 р. І, відповідно, має відображатися в електронному кабінеті.

Якщо цього не відбулося, можливо, підприємство не дотримало критеріїв для розрахунку цього показника.

Наприклад, один з критеріїв – залишкова вартість ОЗ на кінець звітного періоду має бути більшою за 5 млн грн.

Тобто, не всіх необоротних активів, а виключно ОЗ. Причому – залишкова (первісна мінус знос), а не первісна.

На жаль, в нормативних документах чітко не зазначено, яким чином визначається залишкова вартість для цілей визначення ППІ.

Якщо визначати за даними фінзвітності, то така залишкова вартість ОЗ на кінець звітного періоду відображається в рядку 1010 графи 4 балансу.

Але програмне забезпечення податкової може бути не налаштоване на отримання саме такого показника. Тому цей показник може отримуватися інакше.

Нагадаємо, в пп. 14.1.9 ПКУ зазначено, що залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей розділу III - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Тобто, податкова залишкова вартість розраховується згідно з нормами ст. 138 ПКУ, зокрема п. 138.3 ПКУ.

Така податкова залишкова вартість відображається в рядку А17 графи 4 додатку АМ до декларації з прибутку.

А цей додаток складається тими платниками, які коригують фінрезультат до оподаткування на податкові різниці.

Отже, якщо підприємство коригує на податкові різниці і складає цей додаток, слід перевірити, чи перевищує показник в рядку А17 графи 4 додатку АМ за 9-ть місяців 5 млн грн. Якщо перевищує, то цей критерій дотримано.

Якщо не перевищує, то критерій не дотримано.

Якщо ж підприємство не коригує на податкові різниці і не складає цей додаток, значить, у податкової не буде даних для розрахунку третього показника з Переліку.

Інший критерій – керівник та засновник не змінювалися з початку попереднього року. Тобто, якщо подається звітність за 9-ть місяців 2022 року, керівник та засновник не повинні змінюватися з 01.01.2021 р. Якщо, приміром, підприємство створене після цієї дати, зазначений критерій не буде дотримано.

 

Тож, що робити підприємству в такій ситуації?

Потрібно перевірити дотримання критеріїв, які ми розглянули вище.

Потім звернутися до податкової для звірки результатів. Щоб чітко уяснити для себе, на якій конкретно підставі не змінено показники ППІ в електронному кабінеті.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДВ

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДВ»