• Посилання скопійовано

Куди сплачувати ПДФО за гіг-спеціалістів, якщо є відокремлений підрозділ в іншому районі?

ТОВ зареєстроване в Подільському районі м. Києва та має невідокремлений структурний підрозділ в Оболонському районі, через який провадиться діяльність ТОВ та який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податки до бюджету. ТОВ є резидентом "Дія. Сіті" і уклало гіг-контракти з гіг-спеціалістами (послуги гіг-спеціалістом надаються віддалено або на території структурного підрозділу). Куди сплачувати ПДФО за гіг-спеціалістів?

В «ЗІРі» ДПС міститься наступна відповідь щодо ПДФО та резидентів Дія.Сіті:

«Особливості оподаткування доходів спеціалістів резидентів Дія. Сіті встановлені пп. 170.14 - 1 ПКУ, відповідно до пп. 170.14 - 1.1 якого податковим агентом платника податку – спеціаліста резидента Дія. Сіті під час нарахування (виплати) на його користь доходів у вигляді заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, укладеного у порядку, передбаченому Законом №1667, є резиденти Дія. Сіті.

Згідно з пп. 170.14 - 1.2 ПКУ за ставкою, визначеною пп. 167.2  ПКУ (5%), оподатковуються доходи платника податку – спеціаліста резидента Дія. Сіті, що виплачуються на його користь резидентом Дія. Сіті у вигляді:

а) заробітної плати;

б) винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом №1667, у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

в) авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

При цьому спеціалісти резидента Дія. Сіті – це гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента Дія. Сіті на підставі гіг-контракту, укладеному в порядку, передбаченому Законом №1667, та/або особи, які перебувають із резидентом Дія. Сіті у трудових відносинах (пп. 14.1.283 ПКУ).

Крім того, відповідно до пп. 170.14 - 1.3 ПКУ, положення пп. 170.14 - 1.2 ПКУ застосовуються до загального (річного) оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту, розмір якого не перевищує еквівалент 240000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на 1 січня звітного податкового року.

При цьому в цілях розрахунку такого розміру до нього не включається дохід спеціаліста резидента Дія. Сіті, оподаткований податковим агентом – резидентом Дія. Сіті у порядку, передбаченому пп. 170.14 - 1.4 та 170.14 - 1.5 ПКУ, за ставкою, встановленою пп. 167.1 ПКУ (18 відс.). У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, до суми такого перевищення застосовується ставка, встановлена пп. 167.1 ПКУ, при цьому платник податків зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі загального місячного (річного) оподатковуваного доходу за відповідний звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи відповідно до ПКУ і самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб з суми такого перевищення.

У разі якщо податковий агент – резидент Дія. Сіті у відповідний календарний місяць не відповідав вимогам, визначеним пп. 2, 3 ч. 1 ст. 5 Закону №1667, такий податковий агент зобов’язаний у межах податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ самостійно нарахувати ПДФО за ставкою, встановленою пп. 167.1 ПКУ, щодо доходів спеціалістів резидента Дія. Сіті, передбачених у пп. «а» – «б» пп. 170.14 - 1.2 ПКУ, що були виплачені протягом такого календарного місяця, та сплатити його до подання податкового розрахунку.

При цьому сума такого сплаченого податку податковим агентом не включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу спеціалістів резидента Дія. Сіті (пп. 170.14 - 1.5  ПКУ).

Отже, дохід у вигляді заробітної плати, нарахований працівникам, які перебувають із резидентом Дія. Сіті у трудових відносинах, оподатковується ПДФО за ставкою 5 відс., за умови дотримання усіх вимог, визначених п. 170.14 - 1 ПКУ.

Наказом Мінфіну від 27.03.2023 р. №154 внесені зміни до наказу Мінфіну від 14.01.2011 р. №11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами, згідно з якими для резидентів Дія. Сіті введено окремий код класифікації доходів бюджету 11011200 «Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія. Сіті».

У зв’язку з цим, резиденти Дія. Сіті мають сплачувати ПДФО на бюджетні рахунки, відкриті на ім’я територіальних громад за вказаним кодом.

Інформація про реквізити рахунків для сплати ПДФО резидентом Дія. Сіті розміщена на субсайтах веб-порталу ДПС тут.

На жаль, вичерпної відповіді на поставлене запитання немає. Тому редакція направила звернення до ДПС щодо цієї проблеми, оскільки прямих норм ПКУ не містить щодо питання, куди ТОВ має сплачувати ПДФО за гіг-спеціалістів. Ми отримали таку відповідь:

«Підпунктом 14.1.30 ПКУ передбачено, що поняття «відокремлені підрозділи» для розд. IV ПКУ вживається у значені, визначеномуГосподарським кодексом України.

Згідно з ст. 55 ГКУ, суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому зазначені суб’єкти мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Статтею 64 ГКУ визначено порядок організації структури підприємств, відповідно до якої підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, встановленому статутом підприємства або іншими установчими документами.

При цьому підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

Водночас при створенні підприємством філії, представництва, відділення та інших відокремлених підрозділів питання про розміщення таких підрозділів підприємства необхідно погоджувати з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Порядок сплати (перерахування) ПДФО до бюджету передбачено ст. 168 ПКУ, відповідно до якої ПДФО, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року №2456-VI із змінами та доповненнями (далі – БКУ).

Відповідно до ч. 2 ст. 64 БКУ, ПДФО (крім податку, визначеного абз. 5 ч. 2 ст. 64 БКУ), який сплачується (перераховується) податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах ПДФО, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів сплачує (перераховує) суми утриманого ПДФО на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (пп. 168.4.4 ПКУ)».

Це означає, що в даному випадку потрібно сплачувати ПДФО до місцевого бюджету Оболонського району м. Києва, тобто за загальними прввилами сплати ПДФО із заробітної плати працівників відокремлених підрозділів.

Звертаємо увагу, що ця консультація надана редакції Дебету-Кредиту, тому щодо цього запитання рекомендуємо самостійно звернутися до ДПС, щоб отримати відповідь вже на свою адресу.

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Галина Казначей

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/ПДФО

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ПДФО»

 • Підприємство оплачує послуги охорони працівника: яке буде оподаткування?
  ТОВ уклало договір з охоронною фірмою для отримання послуг з охорони працівника. Розуміє, що це додаткове благо, де сплачений ПДФО та ВЗ потрібно утримувати з зарплати. Коли саме потрібно перераховувати податки - протягом 3 банківських днів з моменту перерахування коштів за послуги? Чи потрібно нараховувати ЄСВ на цю суму? Чи є податкова різниця з податку на прибуток з приводу цієї операції?
  30.11.202326
 • Добові є більшими за граничну норму: що з ПДФО?
  Працівник знаходився у відрядженні у Львові 2 доби та потім у Варшаві на форумі 3 доби. Виплата добових більша граничної норми. Чи застосовувати коефіцієнт в розрахунку ПДФО на суму перевищення? Коли необхідно сплачувати ПДФО та ВЗ? Чи вважається пересадкою зупинка у Львові, якщо виїзд зі Львова та перетин кордону відбувається в один день (добові нараховувати за цей день як за кордон)?
  29.11.20234351
 • Квитки у подарунок дітям працівників
  Фірма хоче придбати для дітей працівників квитки до цирку. Як це оформити і як оподатковувати ЄСВ, ВЗ, ПДФО і податком на прибуток?
  24.11.2023374
 • Роздача гуманітарних наборів фізособам релігійною організацією: ПДФО та ПДВ
  Релігійна організація активно допомагає населенню, роздаючи продуктові та гігієнічні набори, що або придбані за власні кошти (за рахунок добровільних пожертв членів церкви), або отримані як гуманітарна допомога від партнерів. Через дану операцію постало питання:
  23.11.202346
 • Договір доручення з фізособою чи ФОПом: що з ПДФО?
  Підприємство підписало договір доручення на проведення закупівлі програмної продукції з фізособою. При перевірці його в базі YouControl було з’ясовано, що він також є ФОП, але виду діяльності на виконання цих послуг не додано. Що буде з оподаткуванням ПДФО та ВЗ?
  23.11.2023796