• Посилання скопійовано

Оподаткування роялті, виплачене фізособі нерезиденту резидентом "Дія. Сіті"

Підприємство - резидент "Дія. Сіті" на особливих умовах оподаткування виплачує роялті фізособі - нерезиденту України (резидент Німеччини). Чи підпадає сума цієї виплати під базу оподаткування ПнВК, та якщо так, чи зменшується сума ПнВК на суму утриманого згідно з пп. 141.4 ПКУ податку на доходи у розмірі 15%?

Оподаткування роялті, виплаченого на користь фізособи-нерезидента

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розд. IV ПКУ для нерезидентів) (п. 170.10.1 ПКУ).

Фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи із джерела їх походження в Україні, є платником цих податків і зборів (пп. 162.1.2 ПКУ).

Роялті включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків (пп. 164.2.3 ПКУ) і обкладають ПДФО за ставкою 18% (пп. 167.5.1 ПКУ). Особа, яка виплачує роялті фізособі, є податковим агентом і зобов’язана утримати цей податок під час нарахування такого доходу (пп. 170.3.1, п. 170.5 ПКУ). Такі виплати підлягають обкладенню і військовим збором за ставкою 1,5% (пп. 1.2, 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). При цьому якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВР України, встановлено інші правила, ніж передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ПКУ) (при наявності довідки про резидентський статус).

Таким міжнародним договором в розглядуваній ситуації є Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно, ратифікована Законом України №449/95.

Особливості оподаткування роялті розглянуті в ст. 12 Угоди.

Якщо фізособа нерезидент є фактичним отримувачем роялті і надасть підприємству довідку про свій резидентський статус, залежно від виду роялті підприємство або взагалі не утримуватиме ПДФО, або утримуватиме в розмірі 5%. Детальніше про особливості отримання і легалізацію довідки можна прочитати тут, тут. Проте наявність довідки не звільняє від необхідності утримувати військовий збір за ставкою 1,5%.

Відображення доходу нерезидентів – фізичних осіб у додатку 4ДФ (з ознакою доходу «103») потребує попереднього отримання нерезидентом особисто або через довірену особу реєстраційного номера облікової картки платника податку (якщо його не було отримано раніше) відповідно до ст. 70 ПКУ.

 

Чи утримувати податок на доходи нерезидента (на репатріацію)?

Якщо дохід виплачується фізособі-нерезиденту, то податок на репатріацію не утримується.

Подібним чином відповідає і податкова на питання в категорії 102.16, ЗІР: «Чи повинен резидент – ЮО при виплаті доходів з джерелом походження з України на користь нерезидента – ФО утримувати податок на доходи нерезидента?».

Зокрема, податкова зазначає, що з метою уникнення подвійного оподаткування доходів, які виплачуються (нараховуються, надаються) фізичній особі – нерезиденту резидентом – юридичною особою, податок, передбачений пп. 141.4.2 ПКУ не утримується, але такі доходи оподатковуються згідно з нормами п. 170.10 ПКУ.

 

Чи підпадає сума цієї виплати під базу оподаткування ПнВК?

Згідно з пп. 135.2.1.12 ПКУ до бази оподаткування резидента "Дія. Сіті" - платника податку на особливих умовах включається

роялті, сплачене особі, що не є резидентом "Дія. Сіті" - платником податку на особливих умовах, протягом податкового (звітного) року в обсязі, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за даними фінансової звітності (без врахування доходу від роялті) за рік, що передує звітному. Для платників податку, зареєстрованих протягом звітного (податкового) року (новостворених), у яких відсутня фінансова звітність за попередній звітний рік, 4 відсотки чистого доходу розраховуються за даними фінансової звітності за поточний рік.

Але положення цього підпункту не застосовуються до:

  • сум роялті, які оподатковуються відповідно до підпункту 135.2.1.13 цього підпункту (крім випадків, якщо відповідні операції здійснюються нерезидентом через його постійне представництво в Україні);
  • сум роялті, нарахованих (виплачених) фізичній особі, за умови що з цієї суми утримано (сплачено) податок на доходи фізичних осіб.

Таким чином, якщо з суми виплаченого роялті підприємство резидент "Дія. Сіті" утримало ПДФО (за ставкою 18% чи 5%), то таке роялті не включається до бази оподаткування ПнВК.

Якщо підприємство скористалося нормами міжнародного договору (Угоди) і взагалі не утримувало ПДФО, то таке роялті включається до бази оподаткування ПнВК згідно з пп. 135.2.1.12 ПКУ.

Разом з тим, підприємство в будь-якому разі включатиме роялті до бази оподаткування ПнВК (навіть якщо утримувався ПДФО), якщо згідно з пп. 135.2.1.13 ПКУ роялті сплачуються на користь:

  • б) нерезидента щодо об’єктів, права інтелектуальної власності стосовно яких вперше виникли у резидента України. У разі виникнення розбіжностей щодо визначення контролюючим органом та платником податку особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, такий контролюючий орган зобов’язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;
  • в) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню щодо роялті в державі, резидентом якої він є;
  • г) нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, крім випадків, якщо бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам.

Відповідно до пп. 141.9-1.2.10 ПКУ об’єктом оподаткування резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах є операції з виплати роялті особі, яка не є резидентом Дія Сіті - платником податку на особливих умовах, у сумі, визначеній за правилами, встановленими пп. 135.2.1.12, 135.2.1.13 ПКУ.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Оподаткування/Інші податки

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «Інші податки»