Головна Усі консультації Оподаткування Інші податки

Дисконтування довгострокового векселя: чи правомірно?

Підприємство видало постачальнику вексель на 30 років. Під час перевірки податківці наполягають на дисконтуванні такого векселя з нарахуванням доходу від дисконтування в момент видачі векселя. Чи це правильно?

За умовами запитання податківці мають на увазі дисконтування довгострокової кредиторської  заборгованості векселедавця перед векселедержателем за виданим векселем, яка виникла на підставі запису  Дт 631 Кт 511 – під час видачі векселя. Застосування методу дисконтування до оцінки дебіторської та кредиторської заборгованостей на звітну дату в обліку не змінює номінальну вартість заборгованості і загальний фінрезультат від цих операцій. Змінюється тільки розподіл доходів і витрат за періодами.

 

Дисконтування заборгованості

Кредиторська заборгованість – це платіж, відстрочений у часі, або іншими словами, наданий дебітору кредит – у даному випадку відстрочення сплати за векселем на 30 років. Тобто, якщо платіж очікується в майбутньому, то й сума такого платежу повинна мати майбутню оцінку. Метод дисконтування грошових потоків – це метод оцінки, який враховує зміну вартості грошей у часі.

Відповідно до п. 14 П(С)БО 28 ставка дисконту базується на ринковій ставці відсотка (до вирахування податку), що використовується в операціях з аналогічними активами. За відсутності ринкової ставки відсотка ставка дисконту базується на ставці відсотка на можливі позики підприємства або розраховується за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. При визначенні ставки дисконту враховуються ризики, крім ризиків, що були враховані при визначенні майбутніх грошових потоків.

Визначення ставки дисконту — це найскладніший момент у дисконтуванні грошових потоків. Кожне підприємство розраховує її самостійно. Розрахунок ставки дисконту пов'язаний з багатьма припущеннями. Зазвичай ставку дисконту розраховують фінансисти, якщо вони є у штаті підприємства. За відсутності таких спеціалістів ставку дисконту доведеться розраховувати бухгалтеру або можна звернутися до спеціалізованих підприємств, фахівців, зокрема, до аудиторів.

Для розрахунку ставки дисконту застосовують різні методи. Найпростіший із них — коли для ставки дисконту береться ставка відсотка за кредитами, які може отримати таке підприємство на певний період. Наприклад, якщо строк погашення заборгованості – 30 років, то і для ставки дисконту береться ставка відсотка за тридцятирічним кредитом для цього підприємства, який воно може отримати в банку. Якщо таких умов у банку немає, можна взяти умови кредитів з найбільшими строками погашення.

Щоправда, ставка дисконту, визначена таким способом, є припущенням, а отже, доволі приблизною. Наприклад, для двох сум кредиторської заборгованості можуть бути різні ризики неповернення, тож для дисконтування більш ризикованої заборгованості потрібно брати вищу ставку дисконту, ніж для менш ризикованої. З цією метою стандартну ставку відсотка за кредитами потрібно коригувати з огляду на ризик.

Отже, у даному випадку можна орієнтуватися на ставки за банківськими кредитами, які надаються на умовах, близьких до умов, на яких надано вексель. Також слід враховувати, що чим пізніше надійдуть кошти, тим вищий дисконт застосовується до них.

Найпоширеніша формула для дисконтування така: майбутня вартість зобов'язання за векселем  (FV) дорівнює добутку його теперішньої вартості – номіналу векселя (PV) на одиницю + ставка дисконтування (i), що возведений у ступінь за числом періодів, за які нараховуються відсотки (n).

Наприклад, продисконтуємо кредиторську заборгованість за векселем, яка підлягає погашенню компанією "А" через n = 10 років в сумі FV = 1049000 грн – це і буде майбутня вартість заборгованості. Ставку дисконтування (i) визначено за умовами надання кредитів на 10 років у банку, у якому обслуговується підприємство: і = 10% річних (умовно), або 0,1.

За цією формулою теперішня вартість заборгованості становить:

PV = 1049000 грн / (1+0,1)10 = 1049000 грн/ (1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1*1,1)= 1049000 грн /2,59374246 = 404434,91 грн.

Розрахунки для 30-річного строку погашення векселя будуть аналогічними, але більш об'ємними.

Далі, сума відсотків за перший рік 10-річного періоду становить 404434,91 грн * 10% = 40443,49 грн, за другий рік -  44 487,84 грн тощо. За 10 років буде нараховано відсотки на всю дисконтовану суму – див. таблицю.

На кінець 10-го року на субрахунку 511 буде обліковуватися номінальна вартість векселя, що належить до сплати.

 

Рік

Основна сума кредиторської заборгованості з врахуваннім раніше нарахованих відсотків (дебет субрахунку 182)

Нараховані відсотки за ставкою 10% річних (Дт 182 Кт 746)

1

404 434,91

40 443,49

2

444 878,40

44 487,84

3

489 366,24

48 936,62

4

538 302,87

53 830,29

5

592 133,15

59 213,32

6

651 346,47

65 134,65

7

716 481,11

71 648,11

8

788 129,22

78 812,92

9

866 942,15

86 694,21

10

953 636,36

95 363,64

Загальна сума нарахованих відсотків за 10 років

 

644 565,09

 

Сума заборгованості за векселем на кінець строку 10 років

 

1 049 000,00

 

 Доходи від дисконтування кредиторської заборгованості за векселем відображають на субрахунку 746 «Інші доходи»:

  • Дт 631 Кт 511 на суму  404 434,91 грн – дисконтована вартість кредиторської заборгованості за векселем в момент видачі векселя;
  • Дт 631 Кт 746 на дисконтовану суму 644 565,09 грн – в момент видачі векселя;
  • Дт 952 Кт 511 – щомісячне нарахування відсотків на дисконтовану вартість заборгованості. За перший рік буде нараховано 40 443,49 грн, за другий - 44 487,84 грн тощо.

На кінець 10-го року на субрахунку 511 буде сформовано номінальну вартість виданого векселя, що належить до погашення в кінці цього строку - 1 049 000,00 грн.

Щодо впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток,  ДФС у м. Києві у листі від 19.02.2016 р. №3790/10/26-15-11-02-11 зазначає, що «різниці, які виникають при коригуванні фінансового результату до оподаткування, встановлені ст. 138-140 Кодексу та не передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на суму дисконтування довгострокової дебіторської або кредиторської заборгованості». Тобто, зазначені операції при визначенні фінансового результату до оподаткування відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Єгорова Юлія
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Інші податки
Теги:
Вексель , Заборгованість , Перевірки , Облік , ДФСУ

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі