Головна Усі консультації Оподаткування Загальні положення

Призупинення діяльності: витрати, податки, звітність

Яка процедура припинення госпдіяльності ТОВ без ліквідації? Як припинити виплату податків, зарплати директору, нарахування амортизації основних засобів, нарахування витрат майбутніх періодів (передплати тощо)? Які звіти подавати при зупиненій діяльності?

Відповідно до ст. 104 ЦКУ юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

Податкові декларації

Норми п. 49.2 ПКУ зобов’язують платника податків за кожний встановлений ПКУ звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Ця норма застосовується до всіх платників податків, в т. ч. платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності. Зокрема, у випадку відсутності показників, що підлягають декларуванню, так звані «пустушки» не подаються. Це в першу чергу стосується декларацій з ПДВ та з податку на прибуток. Питання щодо подання нульових декларацій  з інших податків слід розглядати окремо для кожного податку, платником якого було підприємство.

При цьому платники акцизного податку, а також платники, які мають діючі (у т. ч. призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією зобов’язані за кожний звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили вони господарську діяльність у звітному періоді (49.2-1 ПКУ).

 

Згідно з п. 120.1 ПКУ неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до п. 49.2 ПКУ) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Аналогічні дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

 

Також слід враховувати, що реєстрація платника ПДВ діє до дати її анулювання, яка проводиться шляхом виключення з реєстру такого платників, якщо він протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту (пп. «г» п. 184.1 ПКУ).

Також подати заяву про анулювання реєстрації платником ПДВ можна і добровільно – відповідно до пп. «а» п. 184.1 ПКУ.

 

 

Зарплата

Щоб не виплачувати директору зарплату, його треба звільнити. Докладніше про те, чи можна не виплачувати зарплату директору, якщо він є одночасно засновником див. тут>>

Щодо подання страхувальниками звіту щодо нарахованого ЄСВ у зв'язку з невикористанням праці фізичних осіб, зазначимо, що згідно з п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ платниками ЄСВ, зокрема, є роботодавці. Пунктом 4 ч. 2 ст. 6 Закону про ЄСВ визначено, що платники ЄСВ зобов'язані подавати звітність та сплачувати за основним місцем обліку платника єдиний внесок.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. №435.

Відповідно до п. 11 розділу II Порядку № 435, якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, Звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів не подається.

Детальніше про те, чи звітувати з ЄСВ, якщо немає найманих працівників, див. тут>> 

ДФС в ІПК від 01.06.2017 р. №435/6/99-99-15-02-02-15/ІПК розглядала можливість юридичної особи виконувати обов'язки (функції) та права платника податків, що визначені нормами чинного податкового, іншого законодавства України без призначення директора (іншого керівника) в ТОВ, за умови, що господарська діяльність не ведеться. При цьому в ТОВ було призначено особу-підписанта (відомості про яку будуть внесені в ЄДР), що згідно з рішенням загальних зборів учасників ТОВ є уповноваженою особою на складання, підписання та подання податкових декларацій, звітів з ЄСВ, бухгалтерських, фінансових звітів ТОВ за умови відсутності на підприємстві штатних працівників.

При відсутності нарахування зарплати, ПДФО та військового збору форма №1ДФ з нульовими показниками не подається.

 

Бухоблік

Відповідно до п. 2 ст. 8 Закону про бухоблік питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Для уникнення нарахування амортизації основних засобів їх необхідно вивести з експлуатації. Але їх все одно доведеться десь зберігати та утримувати у належному стані. Тому керівництву підприємства слід визначитись з необхідністю їх використання у майбутньому. Можливо, ці основні засоби доцільно буде законсервувати, продати або списати, якщо вони повністю зношені.

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

 

У п. 7 П(С)БО 16 зазначено, що витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

 

Тому залишок суми з рахунку витрат майбутніх періодів необхідно повністю включити до складу витрат звітного періоду, в якому прийнято рішення про призупинення діяльності.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Бондаренко Олена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Оподаткування / Загальні положення
Теги:
Амортизація , Витрати , Єдиний соціальний внесок , Заробітна плата , Звітність , Основні засоби , Облік , Декларація

Коментарі: 2

Новини по темі

Консультації по темі