• Посилання скопійовано

Імпорт товару, якщо в контракті не зазначено момент переходу права власності на товар

Підприємство імпортує товар від нерезидента. В контракті відсутній пункт, який регулює момент переходу права власності на товар. Умови доставки: поставка на умовах FCA. Дата відвантаження зі складу постачальника - 31.03.2023 р., розмитнення відбулося 04.04.2023 р. Перевізник склав акт датою фактичної доставки на склад покупця - 06.04.2023 р. Який курс потрібно взяти для оприбуткування товару і визнання цього товару активом?

Коли настає момент переходу права власності на товар?

Оприбуткування товару означає визнання його активом підприємства. 

Згідно з п. 4 П(С)БО 9, запаси — це активи, які утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності. Вони визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена (п. 5 НП(С)БО 9). Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають, зокрема, товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Поняття «придбання» матеріальних цінностей є ширшим за поняття «отримання», оскільки придбання означає набуття права власності, а отримання – фактичне отримання матеріальних цінностей, як правило, без оплати.

Відповідно до ст. 334 ЦКУ право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. В даному випадку контрактом не встановлений такий момент, тож слід керуватися саме ст. 334 ЦКУ

FCA (…named place) англ. Free Carrier, або Вільний перевізник (…назва місця) — це термін Інкотермс 2000 та 2010, який означає, що продавець доставить вантаж зазначеному покупцем перевізнику до названого місця, тобто зобов'язання продавця щодо товару зберігаються тільки до передання ним товару перевізнику, обраному покупцем. Цей термін може застосовуватися у разі перевезення будь-яким видом транспорту.

Самі по собі терміни Інкотермс не визначають момент переходу права власності, а лише розмежовують відповідальність і ризики, пов’язані з переміщенням товару на шляху від складу продавця до складу покупця. І от на цьому шляху потрібно визначити «момент передання майна». Відповідно до ч. 2 ст. 334 ЦКУ переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки. До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-розпорядчого документа на майно. 

Тож в даному випадку моментом переходу права власності на товар від продавця до покупця слід вважати дату відвантаження товару зі складу постачальника на транспортний засіб перевізника – 31.03.2023 р. На цю дату продавець вважає виконаними свої зобов’язання щодо реалізації товару. Покупець в цей же момент отримує контроль над придбаним товаром через перевізника, якого він обрав та який відповідає перед покупцем за збереження та доставку товару. Наприклад, з момента завантаження товару на транспорт перевізника покупець вже сам може вирішувати, за якою адресою має бути доставлений цей товар тощо. Зокрема, плани покупця можуть змінитися і покупець може вирішити продати товар іноземному покупцю, не завозячи його в Україну.  Тому не слід орієнтуватися на дату розмитнення товару, яка в даному випадку не змінює статус придбаних товарів – вони продовжують перебувати в дорозі під контролем перевізника.

 

Бухоблік придбання імпортних товарів, коли право власності переходить в момент їх передання перевізнику

В бухобліку це буде виглядати таким чином:

 • Дт 201 – 209, 28 (місце зберігання «Запаси/товари в дорозі») Кт 632 – на дату відвантаження зі складу постачальника (за умовами запитання – 31.03.2023 р.);
 • Дт 201 – 209, 28 (склад підприємства) Кт Дт 201 – 209, 28 (місце зберігання «Запаси/товари в дорозі») – на дату фактичної доставки на склад покупця 06.04.2023 р.

Витрати на транспортування, розмитнення, страхування товару та інші витрати, передбачені пп. 9 НП(С)БО 9, відображаються в обліку за загальними правилами – Дт 20, 28 Кт 37 (митниця) 63 (постачальники).

Облік валютних операцій з придбання імпортного товару ведеться відповідно до пп. 5 та пп. 6 НП(С)БО 21:

 • операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). Якщо спочатку оприбутковано товар, а потім оплачено, то такий товар прибуткується за курсом на дату визнання його активом (дату оприбуткування). За умовами запитання це 31.03.2023 р.
 • сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів тощо), при включенні до вартості цих активів перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. Це означає, що оплачений товар оприбутковується на рах. 20, 28 за курсом на дату оплати. Таким чином закриваються валютні розрахунки з постачальником на рах. 632, курсові різниці не виникають.
 • у разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів вартість одержаних активів визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Приклад. Підприємство уклало контракт на придбання товару вартістю 10000 євро. 15.03.2023 р. воно зробило часткову передплату за товар в сумі 8000 євро. 31.03.2023 р. перевізник забрав весь товар на складі постачальника, товар доставлено на склад покупця 06.04.2023 р. Решта 2000 євро сплачені постачальнику 10.04.2023. Офіційний курс євро на 15.03 – 39,3 грн/євро, на 31.03 – 39,8 грн/євро, на 10.04 – 39,9 грн/євро.

 

Бухоблік операцій з придбання імпортного товару

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн

15.03: часткова оплата за товар за курсом 39,3 грн/євро

371

312

8000 євро

314400грн

 

31.03: отримання товару на складі продавця. Курс євро 39,8 грн/євро. Товар оцінюється з урахуванням передплати:

8000 євро за курсом 39,3 грн/євро = 314400 грн

2000 євро за курсом 39,8 грн/євро = 79600 грн

Вартість товару в грн: 314400 + 79600 = 394000 грн

281/товари в дорозі

632

10000 євро

394000 грн

 

31.03: зарахування передплати в частині оплаченого та поставленого товару за курсом на дату оплати

632

371

8000 євро

314400 грн

06.04: доставлено товар на склад покупця

281/склад

281/товари в дорозі

394000 грн

10.04: оплата за товар після його поставки, курс євро 39,9 грн/євро

632

312

2000 євро

79800 грн

10.04: курсова різниця за монетарною статтею за Дт рах. 632 в сумі 2000 євро:

(39,9 – 39,8) * 2000 = 200 грн

945

632

200 грн

Увага!

Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook

Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!

Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс

Передплатити

Автор: Єгорова Юлія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/ЗЕД

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ЗЕД»

 • Дата подання експортної митної декларації та дата її оформлення різні: коли визнати ПЗ та дохід?
  Підприємство-експортер подало митну декларацію до оформлення 31.01.2024 р. Завершення митного оформлення 01.02.2024. Курс в МД зафіксований станом на 31.01.2024. Коли підприємство має скласти ПН та за яким курсом? Як відобразити експорт товарів в бухгалтерському обліку?
  20.02.202438
 • Особливості та наслідки переведення боргу у ЗЕД
  У компанії були борги перед нерезидентом за постачання палива у 2021-2022 роках. У 2023 році інший нерезидент сплатив ці борги і тепер борги компанії перейшли до цього нерезидента. Передбачається оформлення 3-стороннього договору переведення боргу. Чи є якісь особливі вимоги до оформлення цієї угоди та податкові ризики від такої операції? Чи має значення дата цього договору?
  08.01.2024203
 • Продаж товару нерезиденту на території України: у якій валюті слід вести розрахунки?
  Нерезидент купив пальне для заправки авто на АЗС на території України у бак власного автомобіля. З даним контрагентом є договірні відносини. Якою валютою – гривнею чи євро має розрахуватися контагент на поточний рахунок продавця?
  02.01.2024450
 • За якими курсами оприбуткувати імпортний товар, який був оплачений раніше?
  В 2021-2022 рр. підприємство повернуло дефектні товари іноземному постачальнику. В серпні 2023 р. постачальник надав кредит-ноту на ці товари на 1570,8 євро. В гривнях це 1570,8 * 33,9292 = 53295,99 грн. В липні 2023 р. отримали інвойс на нові товари - 27497,26 євро, оплатили на 1570,8 євро менше з врахуванням кредит-ноти. Курс на дату оплати – 40,4046 грн/євро, на суму 1047548,25 грн. Товар отримали 05.08.2023 р., в МД зазначена вартість товару 27497,26 євро та 1111015,79 грн, як в інвойсі. Як закрити рахунок 632 у валюті та в гривнях?
  18.08.2023230
 • Якими документами підтвердити витрати для інвестиційного прибутку за п. 141.4 ПКУ
  Якими документами підтверджуються витрати для визначення інвестиційного прибутку відповідно до п. 141.4 ПКУ, якщо як продавець, так і покупець корпоративних прав — юрособи-нерезиденти? Чи достатньо буде виписки з рахунку щодо понесених витрат на придбання/отримання корпоративних прав?
  16.08.202392