Главная Все консультации Налогообложение Налог на прибыль

Як мікропідприємству виправити помилки минулих років у фінзвітності та декларації з прибутку?

Підприємство три роки поспіль відповідає категорії мікропідприємств, але за 2017 та 2018 р. подавало фінзвітність за ф. №1-м, 2-м. Чи можна за 2019 р. звітувати за ф. №1-мс, 2-мс? Чи є помилкою віднесення витрат звітного періоду до витрат майбутніх періодів? Якщо так, то як це виправити?

Щодо вибору форми фінансової звітності

Оскільки підприємство три роки поспіль відповідає одній і тій ж категорії – а саме категорії мікропідприємств, воно повинно подавати фінансову звітність за формою №1-мс, 2-мс. Формально за минулі роки (2017, 2018 рр.) теж потрібно було подавати фінзвітність за формою №1-мс, 2-мс. Проте подання фінзвітності за формою №1-м, 2-м за 2017 та за 2018 роки не матиме негативних наслідків, тому виправляти раніше подану звітність виключно через обрання форми №1-м, 2-м не має практичного сенсу.

 

Щодо відображення збитків у фінансовій звітності

Віднесення збитків на рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» є помилкою, яка призводить до перекручення показників фінансової та податкової звітності.

Відповідно до п. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абз. 1 п. 44.1 ПКУ.

Відповідно до п. 44.2 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. Отже, перекручення показників фінансової та податкової звітності є порушенням норм п. 44.1 та п. 44.2 ПКУ.

Проведення Дт 39 Кт 44 є порушенням правил ведення бухгалтерського обліку, а також є порушенням прав власників підприємства на розподіл прибутку.

Відповідно до ст. 5 Закону про ТОВ учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства. Чистий прибуток — частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні (а точніше – у розпорядженні учасників підприємства) після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для виплати дивідендів учасникам, формування фондів і резервів, і реінвестицій у госпдіяльність підприємства.

Розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів належить до компетенції загальних зборів учасників товариства. Посадові особи товариства (директор, бухгалтер тощо) не мають права приймати будь-яких рішень щодо використання прибутку.

Далі, відповідно до ст. 26 Закону про ТОВ виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Якщо посадові особи товариства самовільно змінюють суму чистого прибутку на рах. 44, це є порушенням права власників на отримання дивідендів, оскільки показник прибутку у фінзвітності буде спотворено.

Відповідно до можливих напрямків використання прибутку передбачена і кореспонденція рахунку 44 з іншими рахунками в Інструкції № 291.

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

40

"Зареєстрований (пайовий) капітал"

42

"Додатковий капітал"

41

"Капітал у дооцінках"

43

"Резервний капітал"

42

"Додатковий капітал"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

   

45

"Вилучений капітал"

43

"Резервний капітал"

67

"Розрахунки з учасниками"

44

"Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

68

"Розрахунки за іншими операціями"

45

"Вилучений капітал"

79

"Фінансові результати"

79

"Фінансові результати"

Як бачимо, рахунку 39 тут немає.

Отже, збиток на рахунку 44 може бути сформований після закриття фінрезультатів звітного періоду записом: Дт 44 Кт 79. Збитки можуть покриватися за рахунок прибутку минулих звітних періодів, за рахунок раніше сформованих резервів тощо. На витрати майбутніх періодів збитки відноситися не можуть.

Якщо у  фінансовій звітності за 2018 р. збитки помиково були відображені у рядку 1170 "Витрати майбутніх періодів", це потрібно виправити:

  • По-перше, подати нову виправлену фінансову звітність за 2018 рік (можна її подавати вже за формою №1-мс, 2-мс), у якій відобразити збиток у рядку 1420 у дужках, що означає від’ємне значення рядка;
  • По-друге, потрібно подати уточнюючу декларацію з податку на прибуток за 2018 рік, у якій відобразити збитки у рядку 02. За потреби слід буде виправити інші рядки декларації.

Після цього виправлення сума збитків 2018 року буде відображена у графі 3 рядка 1420 балансу за формою №1-мс на 31.12.2019 р. Аналогічним чином відображається і фінрезультат на кінець 2019 року – у рядку 1420 балансу, графа 4. В залежності від результатів 2019 року там вже може бути і прибуток.

Після таких виправлень при складанні декларації з податку на прибуток за  2019 рік можна буде врахувати збитки 2018 року, відобразивши їх у рядку 3.2.4 додатка РІ до декларації.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Егорова Юлия
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / Налог на прибыль
Теги:
Отчетность , Налог на прибыль , Финансовая отчетность , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме