Главная Все консультации Налогообложение НДС

Реалізація біологічних активів: що з оподаткуванням?

На кінець кварталу комісія на підприємстві привела вартість біологічних активів до справедливої вартості. В наступному кварталі відбулась їх реалізація за договірною ціною, яка дорівнює справедливій вартості. На яку суму буде нараховуватись ПДВ? Чи буде уцінка біологічних активів збільшувати фінрезультат у додатку РІ на податкові різниці?

Запитання: На кінець кварталу комісія на підприємстві привела вартість біологічних активів до справедливої вартості на основі П(С)БО 30. В наступному кварталі відбулась реалізація біологічних активів за договірною ціною, яка дорівнює справедливій вартості. На яку суму буде нараховуватись ПДВ: на кінець кварталу на суму уцінки біологічних активів та договірну ціну чи тільки на договірну ціну? Чи буде уцінка біологічних активів збільшувати фінансовий результат  у додатку РІ на податкові різниці?

Відповідь:

Справедлива вартість біологічних активів

За п. 13 П(С)БО 30 вказано, що визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції має ґрунтуватися на цінах активного ринку.

За наявності кількох активних ринків біологічних активів і сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи та/або сільськогосподарську продукцію.

Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише за обтяжливими контрактами.

П. 14 П(С)БО 30 встановлено порядок визначення справедливої вартості за відсутності активного ринку.

Згідно п. 15 П(С)БО 30 у разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні активи справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу, обчисленою відповідно до пунктів 11-14 П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів".

Але все це стосується ведення бухобліку.

 

ПДВ

За п. 188.1 ПКУ базою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної ціни.

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів не може бути нижче ціни придбання таких товарів, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів  не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Тож все буде залежати від того:  були придбані такі біологічні активи або вирощені, а також від того до довгострокових або короткострокових біологічних активів їх було віднесено.

При цьому за пп. 14.1.71 ПКУ звичайною ціною є ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Тож відштовхуватися від справедливої вартості об’єкта біологічних активів для нарахування ПДВ при їх продажу не потрібно.

 

Податкові різниці

Якщо підприємство отримало річний дохід понад 20 млн грн або обрало застосування податкових різниць за самостійним рішенням, то воно має коригувати свій визначений фін результат за  П(С)БО на відповідні податкові різниці.

Податківці у листі від 11.12.2015 р. №26445/6/99-99-19-02-02-15 висловили думку щодо податкових різниць за операціями з інвестиційною нерухомістю, яка обліковується за справедливою вартістю. Так, податківці зробили такий висновок: «Різниці по операціях з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються відповідно до положень п. 141.2 ст. 141 Кодексу.

На суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування (пп. 141.2.1 п. 141.2 ст. 141 Кодексу).

Якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об'єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 Кодексу, в тому числі нараховану амортизацію».

Вважаємо, що цей висновок можна використовувати для застосування податкових різниць щодо біологічних активів.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Налогообложение / НДС
Теги:
НДС , Учет , Налоговые разницы

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме