Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Наслідки надання благодійної допомоги для благодійника та неприбуткової організації

Які наслідки в оподаткуванні та в обліку чекають на благодійника та неприбуткову організацію у разі надання їм безоплатно основних засобів?

Безоплатно отримані основні засоби

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7.

Справедлива вартість – це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7). 

Якщо підприємство понесло витрати, пов’язані з доведенням отриманих ОЗ  до стану, придатного до використання (вартість транспортування, налагодження, поточного ремонту тощо), то первісна вартість таких ОЗ формується з урахуванням цих витрат, а якщо ОЗ одержано в готовому вигляді, та не було понесено додаткових витрат, то первісною вартістю такого ОЗ буде справедлива (ринкова) вартість на момент його оприбуткування.

У бухгалтерському обліку вартість безоплатно одержаних ОЗ відноситься до додаткового капіталу і на дату придбання не визнається доходом. При цьому здійснюється такий бухгалтерський запис: Дт 10 «Основні засоби» — Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» на величину  справедливої вартості ОЗ.

Щомісяця, одночасно з нарахуванням амортизації (Дт 23, 91, 92 і т. Д. - Кт 13), на її суму визнається і дохід, який відображається по Дт 424 - Кт 745.

 

Безоплатна передача основних засобів

В бухобліку відображати дохід при безкоштовній передачі основних засобів не потрібно. Це випливає з п. 5 П(С)БО 15 зазначено, що дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Щодо витрат у бухобліку за безкоштовно переданими основними засобами, то вони будуть. Адже витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови що ці витрати можуть бути достовірно оцінені (п. 6 П(С)БО 16).

Також слід врахувати приписи п. 33 П(С)БО 7, в якому зазначено, що об'єкт ОЗ вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі.

Тож, при безкоштовній передачі ОЗ вам слід списати залишкову вартість такого об'єкта з балансу (Дт 976 «Списання необоротних активів» — Кт 10 «Основні засоби»). Одночасно списується нарахована  амортизація (Дт 131 «Знос основних засобів» — Кт 10).

 

ПДВ

1) У благодійника

З метою оподаткування благодійної допомоги ПДВ слід керуватися пп. 197.1.15 ПКУ, відповідно до якого від оподаткування ПДВ звільняються операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства.

Не слід забувати, що на товари, які надходять як благодійна допомога від вітчизняних благодійників за основними напрямами, визначеними ст. 3 Закону «Про благодійництво та благодійні організації», поширюються правила маркування. Тому тільки при виконанні всіх вимог маркування безоплатне постачання звільняється від ПДВ. Тож, оскільки при придбанні таких товарів або послуг підприємство відповідно до п. 198.1 ПКУ відобразило податковий кредит з ПДВ, то при подальшому постачанні товарів благодійній організації, утвореній і зареєстрованій відповідно до законодавства, таке підприємство нараховує податкові зобов'язання з ПДВ на суму раніше відображеного податкового кредиту за підсумками звітного періоду використання товарів у звільнених від ПДВ операціях. Це вимога п. 198.5 ПКУ.

Якщо не було дотримано умови пп. 197.1.15 ПКУ, тоді будуть діяти загальні правила щодо оподаткування ПДВ операції з безоплатної передачі. З огляду на визначення постачання послуг та товарів (пп. 14.1.191 ПКУ), а також на визначення об’єкта оподаткування ПДВ (п. 185.1 ПКУ) безоплатна передача ОЗ є постачанням та є об’єктом оподаткування ПДВ. Базою в цьому випадку буде балансова вартість ОЗ за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснювалася таке постачання (відповідно до п. 188.1 ПКУ).

Про особливості складання ПН у такому разі дивіться тут>>>  

2) Для неприбуткової організації

У сторони, яка отримала безоплатно ОЗ, ПЗ з ПДВ виникатимуть лише при їх продажу (і то, у разі, якщо неприбуткова організація є платником ПДВ). При цьому слід пам’ятати про те, що база оподаткування визначається виходячи з їх договірної продажної вартості (п. 188.1 ПКУ), але не нижче балансової вартості ОЗ.

 

Податок на прибуток

1) Для неприбуткової організації

Якщо отримана благодійна допомога у вигляді ОЗ від благодійника отримана на реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності такої благодійної організації, визначених її установчими документами, тоді із вартості безкоштовно благодійної допомоги не потрібно сплачувати податок на прибуток.

2) Для благодійника

У разі безоплатної передачі ОЗ на користь неприбуткової організації, яку внесено до Реєстру неприбуткових організацій, потрібно буде у разі застосування податкових різниць відповідно до положень пп. 140.5.9 ПКУ збільшувати визначений фінрезультат на суму вартості такого ОЗ у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. Тож, податкова різниця буде виникати, якщо розмір допомоги буде перевищувати 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Також за п. 138.1 ПКУ у разі безоплатного передання ОЗ фінансовий результат до оподаткування має бути збільшено на суму залишкової вартості ОЗ, визначеної у бухгалтерському обліку. А за п. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування має бути зменшено на суму залишкової вартості ОЗ, визначеної в податковому обліку (як різниця між первісною вартістю та амортизацією, розрахованою у податковому обліку згідно з п. 138.3 ПКУ).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Русанова Анна
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Неприбыльные учреждения , Основные средства , НДС , Налог на прибыль , Материальная помощь

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме