Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Укладено форвардний контракт щодо валютного кредиту: чи робиться перерахунок курсових різниць?

Підприємством здійснена форвардна операція для фіксації валютного курсу через хеджування. У випадку хеджування валютного кредиту, чи потрібно в бухобліку під час закриття місяця робити перерахунок курсових різниць?

Методологічні принципи формування в бухобліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінзвітності визначає П(С)БО 13.

Форвардний контракт - цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов'язується в майбутньому у встановлений строк передати базовий актив у власність покупця на певних умовах, а покупець зобов'язується прийняти у встановлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. 

Форвардний валютний контракт - це угода між двома контрагентами про фіксацію валютного курсу за операцією купівлі-продажу обумовленої суми валютних коштів на визначену дату в майбутньому.

Відповідно до п. 13 П(С)БО 13, форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на дату виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту.

Відповідно до Інструкції №291, на рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" ведеться облік за деривативами (форвардними і ф'ючерсними контрактами, опціонах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними П(С)БО. Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.

Зверніть увагу, що після підписання контракту на похідний фінінструмент (зокрема, форвардний контракт), господарська операція ще не відбулася, тому дериватив поки що не є фінактивом, не було передачі активів або погашення зобов'язань. Таким чином, під час відображення першої події (підписання контракту) слід керуватися принципом превалювання суті над формою. Відповідно,  дериватив до моменту його виконання відображатиметься на позабалансовому рахунку 03 «Контрактні зобов'язання». Тільки після виконання контракту буде оформлено відповідні бухгалтерські проведення з оприбуткування активів, списання коштів тощо.

Відповідно до п. 16 П(С)БО 13, у разі визнання фінансового активу на дату виконання контракту зміни справедливої вартості такого активу в період між датою укладення контракту і датою його виконання визнаються іншими витратами або іншими доходами, крім фінансових активів, які обліковуються за фактичною або амортизованою собівартістю, та активів, які є інструментом хеджування.

Таким чином, до дати виконання форвардного контракту, він обліковується позабалансом, а отже, ніякий перерахунок курсових різниць та інші операції за цим деривативом не здійснюються.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Степанов Михаил
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое
Теги:
Курсовые разницы , Кредиты , Учет , Договор

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме