Главная Все консультации Госрегулирование Другое

Чи є витратами вартість впровадження і оцінка комплексної системи захисту інформації програмного продукту?

Чи є витратами роботи на впровадження і оцінку системи захисту інформації програмного продукту «Інформаційна система…»? Чи вартість виконаних робіт має збільшити вартість створеного НА, а саме раніше розробленого програмного продукту "Інформаційної системи...", як модернізація?

Запитання:

Організація замовила розробку програмного продукту «Інформаційна система…». В результаті виконаних робіт у бухобліку організації відображено придбання нематеріального активу. Після цього у іншого контрагента замовлено виконання робіт з впровадження і оцінки комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) «Інформаційної системи...» з підтвердженою відповідністю для раніше розробленого програмного продукту «Інформаційна система…».

Чи є витратами періоду вартість робіт на впровадження і оцінку комплексної системи захисту інформації програмного продукту «Інформаційна система…»? Або вартість виконаних робіт має збільшити вартість створеного нематеріального активу, а саме раніше розробленого програмного продукту "Інформаційної системи...", тобто в обліку проводиться як модернізація?  

 

Відповідь: Відповідно до пунктів 7, 8 НП(С)БО 8 та п. 2.2 Методичних рекомендацій №1327 нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:

- намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

- можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду (п. 18 НП(С)БО 8 та абзаци 2-3 п. 2.11 Методичних рекомендацій №1327).

Витрати, зокрема на удосконалення об'єктів нематеріальних активів відображаються на субрахунку 154. Фактичні витрати на придбання, створення та удосконалення об'єктів нематеріальних активів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося (не введені в господарський оборот), відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій у нематеріальні активи (п. 2.12 Методичних рекомендацій №1327).

Мінфін у листі від 23.07.2010 р. №31-34000-10-10/19027 повідомив, що питання визначення складу витрат, що включаються до первісної вартості об'єкта нематеріального активу, створеного підприємством, урегульовано пунктами 17 П(С)БО 8 та 2.11 Методичних рекомендацій №1327.

Отже, рішення про характер проведених робіт (тобто, на що були спрямовані роботи із впровадження і оцінки комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) «Інформаційної системи...»: на підтримання нематеріального активу в робочому стані чи на його поліпшення) приймається керівником підприємства з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.

 

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 58 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Госрегулирование / Другое

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме