Головна Усі консультації Облік та звітність Облік окремих операцій

Бухоблік придбаної дебіторської заборгованості за позикою з дисконтом

Підприємство за договором про відступлення права вимоги придбало за 1 млн грн дебіторську заборгованість за позикою на суму 10 млн грн, з терміном погашення - 2037 рік. Як відобразити в бухобліку?

Відповідно до п. 5 НП(С)БО 13фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на:

 • фінансові активи,
 • фінансові зобов'язання,
 • інструменти власного капіталу і
 • похідні фінансові інструменти.

Відповідно до п. 6 НП(С)БО 13, фінансові активи включають:

 • грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
 • дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
 • фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
 • фінансові активи, призначені для перепродажу;
 • інші фінансові активи.

Таким чином, якщо підприємство придбало дебіторську заборгованість, яка призначається не для перепродажу, а для її погашення боржником, з точки зору бухгалтерського обліку вона обліковується як фінансовий інструмент (фінансовий актив).

Відповідно до пп. 29 НП(С)БО 13фінансові інструменти первісно оцінюють та  відображають за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Таким чином, придбана дебіторська заборгованість первісно відображається в бухгалтерському обліку за собівартістю її придбання. Причому оскільки вона буде погашатися протягом періоду більшого за рік, її слід обліковувати у складі довгострокової дебіторської заборгованості на субрахунку 184 «Інші необоротні активи».

Таким чином, придбання дебіторської заборгованості відображається проведенням:

 • Дт 184 Кт 685 – 1 млн грн (отримання заборгованості);
 • Дт 685 Кт 311 – 1 млн грн (оплата заборгованості).

Якщо дебіторська заборгованість не призначена для продажу, то вона не обліковується на дату балансу за справедливою вартістю (п. 30.1 НП(С)БО 13).

Щоправда, в НП(С)БО 13 не зазначено, яким чином обліковувати придбану дебіторську заборгованість далі.

Але згідно з п. 12 НП(С)БО 10 довгострокова дебіторська заборгованість відображається в балансі за її теперішньою вартістю.

Очевидно таким чином, що суму дисконту від придбаної заборгованості 9 млн грн (10 – 1) потрібно амортизувати протягом строку, на який отримана позика (до 2037 року) і на кожну дату балансу відносити до складу доходу суму амортизації дисконту.

Про особливості дисконтування фінансового активу (включаючи дебіторську заборгованість за позикою) ми писали, приміром, тут.

Нарахування амортизації дисконту на кожну дату балансу відображатиметься проводкою: Дт 184 Кт 733.

Відповідно до п. 12 НП(С)БО 10 частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

Таким чином, якщо дата погашення заборгованості припадає на 2037 рік, то станом на 31.12.2036 р. потрібно буде відобразити заборгованість в складі поточної: Дт 377 Кт 184.

Нарешті, отримання коштів за позикою відображатиметься проведенням: Дт 311 Кт 377.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 64 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Олександр Золотухін
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Облік та звітність / Облік окремих операцій
Теги:
Заборгованість , Позика , Облік , Дисконтування

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі