Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Безоплатно отримані ОЗ від місцевого самоврядування: як облікувати?

Комунальне підприємство (комерційна структура), платник податку на прибуток, отримало від органів місцевого самоврядування на безоплатній основі ОЗ згідно з рішенням сесії. Як обліковуються такі ОЗ? Чи потрібно ставити їх на баланс? Чи нараховується амортизація?

Відповідно до п. 10 П(С)БО 7 та п. 13 Методрекомендацій №561, первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7. Зокрема, витрати на доставку, установку, монтаж та інші витрати на забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів включаються до їх первісної вартості з відображенням в обліку капітальних інвестицій.

Разом з тим, на справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу (Кт субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»).

Операція безоплатного отримання оформляється актом приймання-передачі за формою №ОЗ-1. Причому на цей момент може відбуватися і введення об’єкта в експлуатацію. Тобто актом задокументуються одночасно дві господарські операції. Якщо ж операцію введення в експлуатацію буде здійснено пізніше, то на таку операцію слід оформити окремий акт за формою №ОЗ-1.

Отже, підприємство, що безоплатно отримало основні засоби у власність, в обліку відображає такі записи:

  • Дт 1521 Кт 424 – на справедливу вартість;
  • Дт 10 Кт 1521 – введено ОЗ в експлуатацію.

При цьому, на такі ОЗ поширюються звичайні правила нарахування амортизації, яка, своєю чергою, відноситься до складу витрат підприємства. Однак, одночасно із нарахуванням амортизації сума нарахованого зносу має визнаватися доходом за Кт субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів», і на цю суму треба зменшувати додатковий капітал за Дт субрахунку 424. Тобто при нарахуванні амортизації в обліку слід відображати такі записи:

  • Дт 23/91/92/93/94 Кт 131 – нараховано амортизацію;
  • Кт 745 Дт 424 – визнано дохід у сумі нарахованої амортизації.

Підсумовуючи вищенаведене можна зробити такі висновки:

  • безоплатно отримані у власність ОЗ оприбутковуються підприємство за справедливою вартістю;
  • при введені ОЗ в експлуатацію на них нараховується амортизація в звичайному порядку;
  • разом з нарахування амортизації підприємство визнає дохід у розмірі нарахованої амортизації.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Амортизация , Основные средства , Учет

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме