Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Майновий внесок підприємства до статутного капіталу: облік та оподаткування

Підприємство «А» передало ОЗ підприємству «Б» як внесок до статутного капіталу. Підприємства є платниками ПДВ та податку на прибуток. Як в бухобліку відображається така операція? Яке оподаткування?

Бухоблік

Внесення ОЗ до статутного фонду іншого підприємства за своєю суттю є довгостроковою фінансовою інвестицією. Своєю чергою, згідно з п. 6 П(С)БО 12, якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів (в даному випадку - це буде вартість, що визначена у протоколі загальних зборів засновників).

Звичайно, балансова вартість ОЗ, які вибувають в обмін на корпоративні права за справедливою (узгодженою) вартістю цих активів, може від них відрізнятися (про це ми більш детально писали тут).

Для обліку довгострокових фінансових інвестицій передбачено рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції». Відповідно бухгалтерський облік операції із внесення до статутного капіталу підприємства ОЗ буде виглядати так:

  • Дт 141 Кт 685 – сформовано статутний капітал згідно рішення засновників;
  • Дт 131 Кт 10 – списано нараховану суму амортизації ОЗ, що передаються;
  • Дт 286 Кт 10 – переведено ОЗ до групи вибуття – за залишковою вартістю
  • Дт 377 Кт 712 – передано ОЗ підприємству емітенту за вартістю встановленою протоколом;
  • Дт 712 Кт 641 – нараховано ПЗ з ПДВ;
  • Дт 943 Кт 286 – списано залишкову вартість ОЗ;
  • Дт 685 Кт 377 – взаємозалік заборгованостей.

Підприємство-емітент відображає в обліку отримання ОЗ записом: Дт 152 Кт 46, а ПК з ПДВ записом: Дт 641 Кт 46.

 

ПДВ

Згідно з пп. «а» пп. 185.1 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Своєю чергою, відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

При цьому, і податківці наголошували, що операція із внесення  платником ПДВ ОЗ до статутного фонду інших юросіб, є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою (20%).

Відповідно підприємство - інвестор нараховує ПЗ з ПДВ у розмірі договірної вартості ОЗ (вартість передбачено протоколом), але не нижче балансової вартості таких ОЗ, складає ПН на емітента як на звичайне постачання ОЗ.

Емітент, своєю чергою, за отриманою ПН відносить суму ПДВ до свого ПК.

 

Прибуток

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є, зокрема, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Таким чином, податкові зобов’язання з податку на прибуток визначаються виходячи з бухгалтерського обліку та фінансового результату, відкоригованого на різниці, сформовані відповідно до положень ПКУ.

Водночас, ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за операціями із внесення/отримання ОЗ до статутного капіталу. Проте платникам податку, що коригують ФР до оподаткування, варто зважати, що в ПКУ передбачено ряд різниць, що пов’язані із вибуттям ОЗ, зокрема:

  • фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ПКУ);
  • фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень п. 138.3 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 ПКУ).

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 36 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Уставный капитал , НДС , Налог на прибыль , Учет

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме