Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Якими документами оформлюється операція списання НА, утримуваних для продажу?

Основні засоби, які віднесені на субрахунок 286, підлягають списанню та здачі на металобрухт. Як оформити цю операцію документально та відобразити в бухобліку?

Насамперед зазначимо, що на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27.

Умови, за наявності яких необоротний актив визнається утримуваним для продажу, наведені в п. 1 розд. ІІ П(С)БО 27.

При цьому необоротні активи, відчуження яких планується в інший спосіб, ніж продаж на дату балансу, не визнаються утримуваними для продажу (п. 2 розд. ІІ П(С)БО 27).

Однак згідно з п. 6 П(С)БО 7 об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

У разі списання основного засобу, який обліковується на субрахунку 286 як необоротний актив, утримуваний для продажу, економічні вигоди відсутні.

Отже, як зазначено в Інструкції №291 на субрахунку 946 «Втрати від знецінення запасів» ведеться облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, зокрема, відповідно до П(С)БО 27.

У п. 12 розд. ІІ П(С)БО 27 передбачено, що у разі відмови від реалізації необоротного активу підприємство оцінює необоротний актив, який більше не визнається як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок:

  • балансовою вартістю необоротного активу на момент його визнання як утримуваного для продажу, скоригованою на суми амортизації та переоцінки, які було б визнано за період його утримання для продажу;

або

  • вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартістю використання.

Сума коригування включається до інших витрат (доходів) звітного періоду.

Щодо документального оформлення списання основних засобів Мінфін в УПК № 673 повідомляє, що відповідно до пп. 41-43 Методичних рекомендацій № 561 для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія, яка, зокрема:

  • здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
  • установлює причини невідповідності критеріям активу;
  • складає і підписує акти на списання основних засобів.

При цьому у разі ліквідації основних засобів у зв'язку з їх розібранням або перетворенням у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, платник податку не нараховує податкові зобов'язання з ПДВ (в т. ч. відповідно до норм пп. 198.5 ПКУ) за умови подання контролюючому органу належним чином оформленого акту на списання основних засобів за формою, встановленою Наказом № 352, або за довільною формою.

Довільна форма документа повинна містити всю необхідну інформацію, що дає змогу ідентифікувати операцію, та повинна мати належні реквізити первинного документа.

Незалежно від форми складання документа на списання основних засобів такий документ має підтверджувати факт знищення, розібрання або перетворення основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого основний засіб не може використовуватися за первісним призначенням.

 

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дебет

Кредит

Списано необоротний актив визнається утримуваним для продажу

946

286

30000

Оприбутковано металобрухт за ціною можливої реалізації

209

718

650

Відображено фінансовий результат

791

718

946

791

30000

650

 ***

Читайте також:

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Бондаренко Елена
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Основные средства , Учет , Первичные документы

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме