Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Відсотки за кредитом: витрати періоду чи капіталізація?

Підприємство (платник ПДВ та податку на прибуток) уклало договір відсоткової позики з КУА. Позичальник використовує позику для фінансування будівництва житлового будинку, який буде реалізовуватися. Відсотки списуються щоквартально чи капіталізуються?

Відсотки за позикою є фінвитратами (п. 27 П(С)БО 16). А згідно з п. 8 П(С)БО 7 фінвитрати  не  включаються  до первісної  вартості ОЗ,  придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінвитрат, які включаються до собівартості  кваліфікаційних  активів відповідно до П(С)БО 31).

Перш за все зазначимо, що ніколи не капіталізують фінансові витрати, а  визнають їх й періоді понесення (п. 4 П(С)БО 31):

  • суб’єкти малого підприємництва — юрособи;
  • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • неприбуткові організації.

Всі решта при визначенні первісної вартості ОЗ, для придбання чи створення якого були залучені відсоткові кредити слід брати до уваги норми П(С)БО 31.

Так, капіталізація застосовується тільки до сум тих фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювалися витрати на створення кваліфікаційного активу (п. 5 П(С)БО 31 і п. 2.2 Методрекомендацій № 1300). При цьому кваліфікаційним визнають актив, який обов’язково вимагає суттєвого часу для його створення (п. 3 П(С)БО 31). Згідно з п. 1.6 Методрекомендацій № 1300 суттєвим часом створення, підготовки до використання або продажу активу вважається час, що становить більше 3 місяців!

Собівартість кваліфікаційного  активу - витрати на придбання, будівництво,  створення,  виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу (далі - витрати на створення кваліфікаційного активу) (п. 3 П(С)БО 31).

Примірний перелік кваліфікаційних активів наведено в додатку 1 до П(С)БО 31.

Так, кваліфікаційним активом є незавершені капітальні інвестиції, тобто будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, які тривають!

Не є кваліфіційним активом такий актив, який вже готовий для використання із запланованою метою або продажу, наприклад, активи, що придбані для продажу.

Тут  ми зазначали, що не буде визнано кваліфікаційним активом і придбаний на умовах банківського кредиту строком на 18 — 21 місяць об'єкт нерухомості, якщо підприємство придбаває його вже збудованим та одразу вводить в експлуатацію, адже для такого підприємства строк на його створення не є суттєвим. Проте таку нерухомість буде визнано кваліфікаційним активом у разі, якщо підприємство будує її більше ніж 3 місяці за кредитні кошти для власних потреб чи для продажу.

Відповідно до умов питання, будівля ще буде будуватися тривалий час (більше ніж 3 місяці), й як раз для її будівництва СГ взяв відсоткову позику. Отже, вважаємо, що така будівля є кваліфікаційним активом, а відповідно, до собівартості такого активу входять й відсотки за користування позикою. Тобто відсотки мають капіталізуватися (Дт 151 Кт 95), а не визнаватися витратами звітного періоду.

Детально про капіталізацію відсотків ми писали тут та тут.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Екатерина Калашян
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Строительство , Расходы , НДС , Налог на прибыль , Кредиты

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!

Комментарии: 2

Новости по теме

Консультации по теме