Главная Все консультации Учет и отчетность Учет отдельных операций

Автомобіль, який знаходиться у лізингу, повністю зруйновано: які податкові наслідки?

Авто, що отримано у фінлізинг, внаслідок ДТП було повністю зруйновано. Страхова компанія перераховує кошти лізингодавцю. Лізингодавець переглядає графік погашення платежів в сторону зменшення на суму отриманих коштів від страхової. Як обліковується та оподатковується така ситуація?

Перш за все нагадаємо, що згідно з п. 5 П(С)БО 14 об'єкт фінлізингу слід відображати як ОЗ через капітальні інвестиції (дебет субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів») і як довгострокові зобов'язання (кредит субрахунку 531 «Зобов'язання з фінансової оренди»).

При цьому, при передачі такого авто від лізингодавця лізингоодержувачу, отримувач датою фактичного отримання об’єкта визнає податковий кредит на підставі отриманої та відповідним чином зареєстрованої податкової накладної.

Після аварії автомобіль не зникає безслідно. Навіть, якщо він повністю зруйнований і не підлягає ремонту, підприємство повинно оприбуткувати корисні залишки на баланс (металобрухт, запасні частини та інше), які в подальшому можуть або залишитися на лізингоодержувача, або згідно з договором фінлізингу передати лізингоодержувачу (за узгоджену вартість).

 

ПДВ

Відповідно до пп. 189.9 ПКУ у разі, якщо основний засіб ліквідується за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

Водночас, зазначена вище норма не поширюється на випадки, коли такі ОЗ ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, зокрема, коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Про цей факт необхідно скласти первинний документ про таку ліквідацію, зокрема, акт за формою №ОЗ-4 до якого підкріплено акт ДТП та акт про визнання такого авто, як не придатне для використання. Зверніть увагу, такий документ подається до податкової лише за наявності відповідної вимоги (запиту) від них (детальніше це питання ми розглядали тут).

Отже, за операцією з ліквідації ОЗ в даному випадку в платника податків ПЗ з ПДВ не виникають.

Проте варто звернути увагу, що як було зазначено вище, внаслідок ліквідації авто підприємство оприбутковує корисні залишки (наприклад, металобрухт).

Підпунктом 189.10 ПКУ визначено, якщо внаслідок ліквідації необоротних активів отримуються комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання в господарській діяльності платника, то на такі операції не нараховуються податкові зобов’язання.

Однак, якщо такі залишки автомобіля передають лізингодавцю, то в такому випадку має місце операція з постачання (пп. 14.1.191 ПКУ). І ось вже в такому випадку у лізингоодержувача виникає об’єкт оподаткування ПДВ у розмірі договірної вартості залишків автомобіля (зокрема, вартість такого брухту, яка визначена у акті передачі лізингодавцю або страхової компанії).

Якщо мова йде виключно про металобрухт, то тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання відходів та брухту чорних і кольорових металів. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затверджуються КМУ (та на таку операцію все одно доведеться скласти податкову накладну з поміткою «Без ПДВ» з посиланням на відповідний пункт).

Якщо серед залишків є інше ніж металобрухт, то його постачання оподатковується за звичайною ставкою 20%.

 

Прибуток

Відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінрезультат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку. При цьому ті платники податку на прибуток, у яких сума доходу за останній звітний період перевищує 20 млн грн (а також особи з меншим доходом, але добровільно бажаючі) повинні коригувати такий фінрезультат на різниці, передбачені ПКУ.

Якщо підприємство застосовує податкові різниці, то слід враховувати, що за ст. 138 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної в бухобліку, у разі ліквідації такого об’єкта. Одночасно фінрезультат зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта ОЗ, визначеної з урахуванням положень ПКУ, у разі ліквідації такого об’єкта.

Щодо усіх інших операцій, пов’язаних з такою подією, різниці не передбачено і операції впливають на об’єкт оподаткування за правилами бухобліку.

 

Бухоблік

В бухобліку до складу витрат включається балансова (залишкова) вартість ОЗ, що підлягають ліквідації. Відповідно до п. 29 П(С)БО 16, до складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час діяльності, але не пов’язані безпосередньо з виробництвом, а саме - залишкова вартість ліквідованих необоротних активів.

Тож після складання акту за формою №4-ОЗ підприємство відносить залишкову вартість ліквідованого автомобіля до складу інших витрат, відображаючи їх за дебетом субрахунку 976 "Списання необоротних активів". Одночасно з цим списується і сума нарахованого зносу бухгалтерським записом: Дт 131 Кт 10.

При оприбуткуванні корисних залишків визнаються доходи: Дт 209 Кт 746 на справедливу вартість таких залишків, з урахуванням витрат, передбачених у п. 9 П(С)БО  9 (див. п. 12 П(С)БО 9).

Якщо уламки передаються лізингодавцю, то в обліку лізингоодержувача їх визначена вартість списується на витрати на субрахунок 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів".

На момент аварії у лізингоодержувача перед лізингодавцем існує зобов’язання. За п. 5 П(С)БО 11 зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Отже, на суму зменшення зобов’язання лізингоодержувача перед лізингодавцем, отримувач визнає дохід у сумі такого зменшення записом за субрахунком Дт 531 (611) Кт 746.

Доступ к полному тексту этой консультации возможен только для подписчиков электронного или бумажного «Дебет-Кредит». Если вы подписчик, пожалуйста, авторизуйтесь.

Или оформите подписку, перейдя по ссылке;  стоимость минимального пакета «Мой ассистент» составляет только 43 грн в месяц.

Спасибо за понимание.

Автор:
Станислав Горбовцов
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Учет и отчетность / Учет отдельных операций
Теги:
Автотранспорт , НДС , Налог на прибыль , Страхование , Учет , Лизинг

30 днiв передплати безкоштовно!

Комментарии: 0

Новости по теме

Консультации по теме