Головна Усі консультації Право і відповідальність Відповідальність, санкції і штрафи

Відображення непроведеної індексації та штрафи

Не проведено індексацію зарплати за квітень, травень, червень 2022 р. Об’єднана звітність за 2-й квартал 2022 р. вже подана. У зв’язку з тим, як краще виправити цю помилку, постала низка питань

Питання:

  1. Чи можна донарахувати індексацію за квітень, травень, червень 2022 в липні 2022 і показати в додатку 4ДФ Об’єднаної звітності за 3-й квартал 2022?
  2. Чи потрібно донараховувати індексацію в кожному місяці окремо і уточнювати додаток 4ДФ Об’єднаної звітності за 2-й квартал 2022?
  3. Чи призведе таке донарахування до невчасної сплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ за квітень, травень, червень 2022?
  4. Чи діють під час воєнного стану штрафи за невчасну сплату ЄСВ, ПДФО, ВЗ?
  5. Чи діють під час воєнного стану штрафи за ненарахування індексації?
  6. Яким чином відображати донарахування індексації в Об’єднаній звітності з типом «Нова Звітна» у додатках 4ДФ та Д1?

 

Відповідь:

1. Чи можна донарахувати індексацію за квітень, травень, червень 2022 в липні 2022 і показати в додатку 4ДФ Об’єднаної звітності за 3-й квартал 2022?

Відповідно до абз. 6 пп. 2 п. 2 розд. IV Інструкції № 449 якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому були здійснені нарахування.

Щодо відображення донарахування індексації у Додатку 4ДФ Об'єднаної звітності зазначимо, що результати проведення перерахунку сум доходів, наданих платнику податку та утриманого ПДФО і військового збору відображаються податковим агентом у звітному місяці кварталу його проведення. 

Отже, суми індексації зарплати за квітень-червень 2022 р. відобразяться в Додатку 4ДФ у тому місяці кварталу, у якому проводиться таке нарахування під ознакою доходу «101», тобто у липні 2022 р. (ІІІ квартал) в загальній сумі зарплати поточного місяця одним рядком.

Увага! Нарахування своєчасно не нарахованої індексації повинно бути оформлено документально, наприклад бухгалтерською довідкою, де потрібно вказати, за який період, у якій сумі проведена доплата працівнику, та зазначити фактичний час виплати.

 

2. Чи потрібно донараховувати індексацію в кожному місяці окремо і уточнювати додаток 4ДФ Об’єднаної звітності за 2-й квартал 2022?

Ні, не потрібно корегувати звітність за минулі періоди.

 

3. Чи призведе донарахування індексації до невчасної сплати ЄСВ, ПДФО, ВЗ за квітень, травень, червень 2022?

Донарахування індексації за минулі періоди не тягне за собою несвоєчасну сплату податків та зборів, оскільки таке донарахування проводиться у місяці здійснення фактичного нарахування (у липні 2022).

Звертаємо увагу, у разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян, провадиться  їх компенсація відповідно до законодавства (п. 4 Порядку № 1078). Розраховують компенсацію згідно з Порядком № 159. Розрахунок компенсації за непроведену індексацію на прикладі можна переглянути тут

 

4. Чи діють під час воєнного стану штрафи за невчасну сплату ЄСВ, ПДФО, ВЗ? 

ЄСВ

Згідно з п. 9-21 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції, визначені ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ, не застосовуються.

Крім того, відповідно до п. 9-22 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

 

ПДФО та ВЗ

Відповідно до п. 52-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, штрафні санкції не застосовуються.

Поряд з цим, Законом № 2260  ПКУ було доповнено новою нормою - абзацом п. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, яким установлено особливості для справляння податків і зборів. Набрав чинності цей Закон 27.05.2022. Тож, починаючи з 27.05.2022 платник  податку звільняється від відповідальності при дотриманні умов, визначених п. 69.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ. Відповідно вимоги п. 52-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК щодо мораторію на застосування штрафних санкцій під час дії воєнного стану не застосовуються.

Так, у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом № 2260  за умови подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Платників податків, у яких відновилася можливість виконувати податкові обов’язки, граничний строк виконання яких припадає на період з 24.02.2022 до дня відновлення такої можливості, звільняють від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, якщо вони виконають їх упродовж 60 календарних днів з першого дня місяця, що настає за місяцем відновлення таких можливостей.

Аналогічна думка міститься у роз’ясненні ГУ ДПС в Одеській області.

Таким чином, роботодавці, які мали можливість платити податки та збори, але не сплачували їх та не сплатили до 31 липня 2022, сплачуватимуть штраф за п. 125-1 ПКУ. Ці штрафи не застосовуються, якщо ненарахування, неутримання та/або неперерахування ПДФО самостійно виявляється при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом звітного року. Скористатися такою можливістю для уникнення штрафу за заниження ВЗ не вийде.

Крім того, згідно з п. 129.4 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного пп. 129.1.3 ПКУ, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати зобов’язання, 100% річних облікової ставки НБУ, чинної на кожний такий день.

Якщо помилку виправити самостійно і швидко (протягом 90 днів з дня, коли ПДФО та ВЗ треба було заплатити), пені не буде. Не буде її і пізніше, якщо помилку виправляти шляхом перерахунку ПДФО згідно п. 169.4 ПКУ.

 

5. Чи діють під час воєнного стану штрафи за ненарахування індексації?

Статтею 10 Закону № 2136 передбачено звільнення роботодавця від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Нагадаємо, що Торгово-промислова палата України засвідчила факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року (лист ТПП від 28.08.2022 р. № 2024/02.0-7.1).

Проте, звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

У разі, якщо підприємство знаходиться на території, на якій не ведуться бойові дії і при відновленні перевірок буде встановлено факт несвоєчасного перерахунку зарплати працівнику, то роботодавець буде нести відповідальність відповідно до законодавства.

Таким чином, якщо на території, де знаходиться підприємство, не велися бойові дії, а просто забули провести індексацію, то самостійне виправлення помилки до перевірки врятує від штрафу за недотримання державних мінімальних гарантій (абз. 4 п. 2 ст. 265 КЗпП). Проте, не позбавить від штрафу за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення (абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Крім того, ст. 41 КпАП визначено адміністративну відповідальність за порушення встановлених строків виплати заробітної плати та виплату її не в повному обсязі, у вигляді штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн). За повторне протягом року порушення – від 100 до 300 НМДГ (1700 – 5100 грн).

 

6. Яким чином відображати донарахування індексації в Об’єднаній звітності з типом «Нова Звітна» у додатках 4ДФ та Д1?

Для правильності відображення у Об'єднаній звітності донарахованих сум індексації потрібно керуватися Наказом №773.

Додаток 1 Об'єднаної звітності призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Проте, коли мова йде про донарахування сум індексації, яка пов'язана з уточненням відпрацьованого часу, то донараховані у липні 2022 суми зарплатної індексації за квітень-червень 2022 р. відображатимуться в Додатку 1 в тому місяці кварталу, у якому фактично були проведені такі донарахування (у бухгалтерському обліку), тобто в Додатку 1 за липень ІІІ кварталу 2022 р. в загальній сумі зарплати поточного місяця одним рядком.

Про те, як відобразити донараховану індексацію в Додатку 4ДФ див. відповідь на питання 1.

Тому, Об’єднана звітність з типом «Нова звітна» з Додатками 1 та 4ДФ не подається.

Доступ до повного тексту цієї консультації можливий лише для передплатників електронного або паперового «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням;  вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 82 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Автор:
Щербина Світлана
Джерело
«Дебет-Кредит»
Рубрика:
Право і відповідальність / Відповідальність, санкції і штрафи
Теги:
Заробітна плата , Індексація , Штрафи , Воєнний стан , Єдина звітність

30 днiв передплати безкоштовно!

Коментарі: 0

Новини по темі

Консультації по темі