• Посилання скопійовано

Додаток ЄСВ до річної декларації, якщо протягом року відбувся перехід з загальної системи на ЄП (2%)

ФОП був на загальній системі до 16.10.2022 р., а з 17.10.2022 р. перейшов на ЄП (2%). За результатом 2022 р. потрібно подавати дві декларації? З якою декларацією подавати додаток ЄСВ?

Щодо декларації ФОП на загальній системі

Відповідно до пп. 177.11 ПКУ, ФОП подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп. 49.18.5 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, а також відомості про суми ЄСВ, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до закону. 

Зазначимо, що пп. 49.18.5 ПКУ виключено на підставі Закону №2520-IX. Замість цієї норми застосовується строк подання, встановлений пп. 49.18.4 ПКУ.

Відповідно до пп. 49.18.4 ПКУ річна декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним. Тобто, за 2022 рік до 01.05.2023 р.

Форма декларації та Інструкція щодо її заповнення затверджені Наказом Мінфіну №859.

Відповідно до п. 13 ч. 2 розділу ІІІ Інструкції № 859 у рядку 10.11 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого ФО - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації.

Відповідно до п. 1 ч. 3 розділу ІІІ Інструкції №859 у розділі III декларації «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» у рядку 11.1 вказується загальний обсяг доходу фізичної особи - платника єдиного податку, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV Кодексу, станом на кінець звітного (податкового) року.

Відповідно до п. 12 ч. 6 розділу IV  Інструкції № 859 ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, відображають у додатку ЄСВ1 за результатами звітного року період, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

З наведеного випливає, що ФОП, який протягом 2022 року перейшов із загальної системи на спрощену, має подати річну декларацію у строк до 01.05.2023 року. Разом з такою декларацією подається додаток Ф2, в якому розраховуються показники діяльності під час перебування на загальній системі оподаткування. Ці показники переносять з додатку Ф2 в рядок 10.11 декларації.

Окрім того, в цій декларації показують й інші доходи, отримані фізособою протягом 2022 року, зокрема в період перебування на ЄП (2%) - в рядку 11.1. 

Поряд з цим заповнюється додаток ЄСВ1 — тільки за період перебування на загальній системі. Але ані в Інструкції № 859, ані в Законі про ЄСВ чи іншому підзаконному нормативному акті не зазначено, як сплачувати ЄСВ, якщо перехід на ЄП відбувся серед місяця. Можливість поділу місяця цими нормативними документами не передбачається. 

З іншої сторони, рядок 8 додатку ЄСВ1 до декларації називається “Тип платника та період перебування (місяць):”. Тобто, сказано про місяць.

На наш погляд, в додатку ЄСВ1 потрібно відображати нарахування ЄСВ по місяць включно, в якому здійснено перехід на ЄП (2%). Якщо перехід 17.10.2022 року, то ЄСВ нараховується в додатку ЄСВ1 за жовтень як за повний місяць. 

В такому разі в рядку 8 період перебування на загальній системі слід зазначати по 31.10.2022 р. (повний місяць), а не 16.10.2022 р.

Хоча думка податкової з цього питання нам невідома. Тому може бути доречним отримати індивідуальну податкову консультацію.

Причому починаючи з березня 2022 року, на період воєнного стану та 12 місяців після, ФОП може не сплачувати ЄСВ (див. п. 9-19 розділу VIII  Закону про ЄСВ). При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався. 

Таким чином, ФОП повинен в загальному порядку нарахувати ЄСВ, відобразивши в січні та лютому 2022 року. А за період з березня по жовтень 2022 року не нараховувати ЄСВ. Причому, на наш погляд, в  колонках 3, 4 і 6 табличної частини додатка ЄСВ1 за цей період слід проставити “0,00”, а в колонці 5 — "22,00".

Якщо ж ФОП вирішить сплачувати ЄСВ за ці періоди, він відображає нарахування в загальному порядку.

 

Щодо декларації ЄП (2%)

Відповідно до абз. 2 п. 9.7 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ платники ЄП третьої групи - фізичні особи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, - у разі визначення ЄСВ подають звітність за звітний період - грудень як податкову декларацію платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року, в якій розраховують зобов’язання платників єдиного податку наростаючим підсумком та зазначають відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників. 

Такі платники подають декларацію, з додатком 1 (форма якої затверджена Наказом Мінфіну № 124). В додатку 1 розраховують ЄСВ.

Тобто, якщо в додатку 1 визначають ЄСВ, то декларацію подають у квартальні строки - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ).

Щоправда, незрозуміло, з якої дати визначати нарахування ЄСВ. За логікою, яка наведена вище — починаючи з листопада 2022 р., тобто, з 01.11.2022 р. Але оскільки в чинних нормативних документах це питання не визначено, може бути доречним отримати індивідуальну податкову консультацію.

Якщо ж ЄСВ нараховувати не будуть, а така можливість є згідно з п. 9-19 розділу VIII  Закону про ЄСВ, про що ми сказали вище, декларацію подають без додатку 1 - у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду, тобто, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця – до 20.01.2023 року.

Автор: Олександр Золотухін

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Праця та соціальний захист/ЄСВ, соціальний захист

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі консультації рубрики «ЄСВ, соціальний захист»